\"Cənnətə gedən İnsanlar üçün nİyə ağlayırıq\" sualına cavab


İlahiyyatçı alim, fəlsəfə doktoru Elşən Mustafaoğlu Salamnews.org-a \"Cənnətə gedən insanlar üçün niyə ağlayırıq?\" məsələsilə bağlı münasibət bildirib.
Həzrət Məhəmməd peyğəmbərdən (s) nəql edilən bir hədisdə buyurulur ki, “Həsən və Hüseyn Cənnət cavanlarının ağalarıdır”. Həzrət İmam Hüseynin (ə) cənnətdə olduğu bəlli ikən, nəyə görə insanlar onun üçün ağlayırlar? Cənnətə gedən üçün matəm saxlamağın səbəbi nədir?


Allahın ən çox sevdiyi əməl hansıdır?


İmam Cəfər Sadiqdən (ə) soruşdular ki, Allahın ən çox sevdiyi əməl hansıdır? İmam cavab verdi: ”Onu həmd etmək“.
Əlbəttə, Allahın bizim həmd və şükrümüzə ehtiyacı yoxdur. Həmd etmək – Allahı tanımaq, Ona iman gətirmək, Onun haqqını qəbul etmək deməkdir, həmd – imanın əlamətidir. Allah öz bəndələrinə qarşı mehriban olduğu üçün onların iman gətirmələrini və mömin olmalarını istəyir...


Nəhcül-bəlağədə Quran haqda nə deyİlİr?


(Ey insanlar!) Sizə Rəbbinizdən bir öyüd-nəsihət, ürəklərdə olana (cəhalətə, şəkk-şübhəyə, nifaqa) bir şəfa, möminlərə hidayət və mərhəmət (Quran) gəlmişdir! (Yunus surəsi- 57)


Dİnİn İnsan həyatında rolu nədİr?


Müqəddəs mətnlərdə təskinlik mənasını ifadə edən “itminan” anlayışı duyğulu rollardan biri sayılır. Allah-taala buyurur: “Onlar (möminlər) o kəslərdirlər ki, iman gətirmiş və qəlbləri Allahı zikr etməklə aram olur.”1 Yəni, Allah zikrindən doğan iman mövcud olan yerdə, qəlbin aramlığı qətidir.2 Başqa yerdə Allah “səkinə”ni (arxayınlığı), kamil imanın rollarından və Özünün böyük bəxşişlərindən hesab edib.


Duanın qəbul olmasında olan maneələr nədİr?


Dua və Allaha yalvarış, islam cəmiyyətlərin nuraniliyinin amillərindən biridir. Dua həmişə bu cəmiyyətin təravət, şadlıq və ümidvarlığına səbəb olmuşdur. Bir tərəfdən duanın qəbul olunmasının şərtlərini bilmək və digər tərəfdən duanın qəbul olmasının maneələrini tanımaq bu dəyərli sünnətin canlanması üçün təsirlidir.


Həzrət Peyğəmbərİn (s) namazı necə qılınır?


Seyid ibn Tavus (r.ə.) mötəbər sənədə əsasən, İmam Rizadan (ə) belə rəvayət edir:
\"İmam Rizadan (ə) həzrət Cəfər Təyyar (r.ə) namazı barədə soruşdular, həzrət buyurdu:


Zİyarətİn fəlsəfəsİ nədİR?


Ziyarət - görüşmək, kiminsə görüşünə getmək deməkdir. Amma şiə məzhəbində ziyarət xüsusi mənada, dini şəxsiyyətlərin, dahilərin qəbirlərini görməyə getmək mənasındadır.


Mübahİlə günü hansı günə deyİlİr?


\"Ey Peyğəmbər, (İsanın Allahın qulu və peyğəmbəri olması barədə) sənə göndərilən elmdən sonra buna (İsanın əhvalatına) dair səninlə mübahisə edənlərə de: “Gəlin biz də oğlanlarımızı, siz də oğlanlarınızı; biz də qadınlarımızı, siz də qadınlarınızı; biz də özümüzü, siz də özünüzü (bura) çağıraq! Sonra (Allaha) dua edib yalançılara Allahın lənət etməsini diləyək!” .\"(1)


İslam dünyagörüşündə İnsan hansı məqama sahİbdİr?


İnsanın həqiqəti və mahiyyəti bir problem olaraq əsrlərlə mütəfəkkirlərin diqqətini özünə cəlb etmiş və onlardan öz həllini tələb etmişdir. Məsələ ilk baxışda olduqca sadə görünsə də, filosoflar tərəfindən bu sahədə yürüdülən fikirlərin bir-biri ilə nə dərəcədə ziddiyyət təşkil etdiyini nəzərə alsaq demək olar ki, insan adlı müəmmalı bir aləmin sirlərini kəşf etmək o qədər də asan deyildir.


Nə üçün İbadət etməlİyİk?


Aləmin yaranışı və peyğəmbərlərin be’sətinin ibadət üçün olması ibadətin əhəmiyyətini lazımınca göstərir. Allah-təala buyurur: “Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etmək üçün yaratdım!”


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter