Bir şey haqda bilimli deyilsənsə susmaqla bu faydalara yiyələnərsən!


Bir şey haqda bilimli deyilsənsə susmaqla bu faydalara yiyələnərsən! Bir şey haqda bilimli olmayan şəxs susarsa onu xoşbəxt gələcək gözləyir:
1-Sükut həqiqət əhlinin məsləki, dünyanın sabit və dönməz həqiqətlərinə bəsirət gözü ilə baxanların şüarıdır.
2-Sükut hər növ rahatlığın açarı, dünya və axirətin asayişidir.
3-Sükut Allahın razılığına səbəb olur.
4-Sükut qiyamət günü haqq-hesabın yüngül olmasına səbəb olur.
5-Sükut xatalardan və uçurumlardan qorunmaq vasitəsidir.
6-Sükut nəfsani qüvvələri boğmaq üçün vasitədir.
7-Sükut nəfsin rahatlığı üçün vasitədir.
8-Sükut Allaha edilən ibadət və münacatlarının ləzzətini dərk etmək üçün vasitədir...


Yaxşı kin saxlamaq və pis kin bəsləmək varmı?


Yaxşı kin saxlamaq və pis kin bəsləmək varmı? Kin saxlamaq müxtəlif yerlərdə fərqlidir:
1- İnsan əgər Allahın düşmənlərinə (məlun şeytan və onun cinlərdən və insanlardan təşkil tapmış ordusuna) qarşı kinli olarsa bu iş yaxşıdır və bəyənilir. Həqiqətdə bu iş Firuid-dinin 9 və 10-cu bəndlərinə Təvvəlli və Təbərriyə (Allahın düşmənləri ilə düşmən dostları ilə dost olmaq) bir növ əməl etməkdir.
2- Allahın mömün bəndələrinə qarşı kinli olmaq günahdır. Bu problemdən xilas olmağın yolunu Məsumlarımızın bizlərə öyrətdiyi kimi o şəxsin haqqında Allah talaya xüsusi dualar etmək onu digərlərinin yanında tərifləmək və ona xoş arzular etməkdir. Bu xəstəliyin dediklərimizdən başqa çıxış çarəsi yoxdur. (abna)


Valideynlere din movzusunda qarsi cixmag olar?


Valideynlere din movzusunda qarsi cixmag olar? Valideynlərlə həmişə yaxşı rəftar etmək bizim borcumuzdur.
Amma valideyn sənə ibadət etməyi qadağan edərsə, biz bu vaxtı ibadəti yerinə yetirməliyik.Çünki ibadət Allahın haqqıdır.Amma yenədə həmişə diqqətli olmalıyıq.Hikmətlə və səbrlə valideynlərə başa salmalıyıq.


Xeyirxah insanın 4 nişanəsi hansilardir?


Xeyirxah insanın 4 nişanəsi hansilardir? Məsumların baxışında xeyirxah insanın nişanələri:
-Əmirəl-möminin (ə) buyurur: “Bilin ki, Quran elə xeyirxahdır ki, xəyanət etməz, elə bir hidayətçidir ki, yolunu azdırmaz, elə bir natiqdir ki, yalan danışmaz”.
Dinimizi xeyirxahlıq olmadan təsəvvür etmək olmaz. Xeyirxahlıq – kin və həsədin əksidir. Xeyirxahlıq odur ki, insan Allahın nemətinin və xeyirinin müsəlmanlara çatmasını istəyər və onlara zülm və şərin dəyməsini kərahət bilər. (Tebyan)
-Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Allah yanında ali məqamlı insan o kəsdir ki, xəlq üçün xeyirxahlıq yolunda hamıdan daha əvvəl addım atar”. İlahi peyğəmbərlər (ə) və İmamlar (ə) xeyirxah insanlar olmuşdular.
-İmam Səccad (ə) buyurur: “Başqaları üçün xeyir addım at, əgər o, onun əhli olarsa, sən haqqı əldə etmisən, əgər əhli və layiqli olmazsa, sən ona layiq olarsan”.
Hər kim başqasının xeyrini istəyər, ona çatan xeyirdə onunla şərik olar. Yəni, savabı xeyri çatdıranın savabı kimi olar. Ona görə də əgər kimisə xeyir işə tərəf hidayət etsəniz və o, həmin əməli yerinə yetirərsə, siz də həmin əməlin savabında onunla şərik olarsınız.
-Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Xeyirxah şəxsin nişanəsi 4 şeydir: haqla hökm çıxardar, özündən başqalarına haqq verər, özü üçün bəyəndiyini başqaları üçün də bəyənər, heç kəsin (haqqına) əl uzatmaz”.


İnsanın ağıllı olmasının göstərici olan nişanələr


İnsanın ağıllı olmasının göstərici olan nişanələr Ağıllı insanların belə xüsusiyyətləri olar:
1. Ən aqil insan o kəsdir ki, insanlara qarşı çox mülayim və mehriban olsun.
2. Ən aqil insan o kəsdir ki, Pərvərdigarını tanısın və əmrlərinə itaət etsin.
3. Həmçinin o kəs ki, düşmənini tanıyar və onunla müxalifətlik edər, hər kəsdən daha aqildir.
4. Aqil insanın dördüncü xüsusiyyəti budur ki, əbədi yerini (axirətini) tanısın və abad etməsi üçün səy göstərsin.
5. Ən aqil insan o kəsdir ki, bilər ki, hansı sürətlə axirətə tərəf hərəkətdədir və özünü axirət səfəri üçün hazır edər. Özü üçün azuqə götürər.


Əxlaqi fəzilətlərə çatmağın yolları hansılardır?


Əxlaqi fəzilətlərə çatmağın yolları hansılardır? Bütün peyğəmbərlərin (ə) və İlahi dinlərin əsl hədəfi – əxlaqlı və insani fəzilətlərə malik olan bir cəmiyyət yaratmaqdır. Bu da onu göstərir ki, əxlaqi məsələlər həmişə diqqət mərkəzində olmuşdur. Ancaq bizim zamanımızda xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Çünki bizim zamanımızda fəsad amilləri daha çoxdur. Bəs necə edə bilərik ki, əxlaqımız gözəl olsun?
1. Qəflətdən ayılmaq. “Onlar heyvanlar kimi, bəlkə (onlardan) daha azğındırlar”. (“Əraf” 179). 2. Elm və imanı gücləndirmək. 3. Ağıldan yardım almaq. O şeyi ki, ağıl dərk etmir, dindən yardım almalıdır. 4. Əməlin nəticələrinə diqqət etmək. Qüdsi hədisdə oxuyuruq: “Ey Musa! Məni xəlqə sevimli et!”.
Beləliklə deyə bilərik ki, insan əgər öz mənəvi inkişafına diqqət göstərsə və İslami bəsirətini gücləndirsə, əxlaqi fəzilətləri əldə edə biləcəkdir.


Ədəb nə deməkdir?


Ədəb nə deməkdir? Ədəbin tərifi: Ədəb, həddini bilmək, sərhədi aşmamaq deməkdir. Ailədə, iş yerində, cəmiyyətdə hər kəsin bir sərhədi vardır. Bütün çətinlik və dolanışıqsızlıqlar, hamı/həmişə həddi aşmaqdan qaynaqlanar. Hər kəs həddini bilib, sərhədi aşmazsa, məsələn, evin xanımı da, kişi də, öz sərhədini bilib ona görə hərəkət etsə, o ev Cənnət kimi olar. Cənnət kimi olan evdən axirətə gedənlər də, əlbəttə Cənnətə gedər. Hər barədə dinimiz nə əmr edir, onu öyrənib, ona görə hərəkət edən, həddini bilmiş, sərhədi aşmamış olar. O zaman nə döyüş, nə dolanışıqsızlıq, nə də döyüş olar. Dünya, güllük gülistanlık olar. Hər kəsin sərhədini isə, dinimiz bildirməkdədir. Edən tapar.


Xoş əxlaqlı olmağa tərəf addımlamaq üçün yollar


Xoş əxlaqlı olmağa tərəf addımlamaq üçün yollar Xoş əxlaqlı olmaq üçün atacağımız ilk addım - özümüzün bunu istəməyimizdir. Xoş əxlaqlı olmaq elə də sadə bir iş deyildir. Ancaq insan ürəkdən istəsə və bunun üçün səy göstərsə, əldə edə bilər. Xoş əlxaqlı olmağa tərəf addım-addım getməyə çalışaq. (Tebyan saytına istinadən)
1-Özünüzü danlamayın. Özünüzü danlamayın və bu hal sizi irəli getməkdən saxlayar. 2-Özünüzə qarşı sadiq olun. Həyatda özünüz olmağa çalşın və başqasını təqlid etməyin. 3-Başqalarına əhəmiyyət verin. Əgər başqalarına əhəmiyyət verməsəniz, necə gözləntidə ola bilərsiniz ki, onlar sizə əhəmiyyət verəcəkdir? 4-Məsuliyyətli olun. Heç kəs yalançı birini sevməz. 5-Hamıya hörmət edin. İnsanlarla elə rəftar edin ki, sizinlə o cür rəftar edilməsini istəyərdiniz.
6-Başqalarına təşəkkür etməyi öyrənin. “Təşəkkür edirəm”, “çox sağ olun” kimi sözləri yaddan çıxartmayın. 7-Bacardığınız qədər insanlara yardım edin. Həyatda nə etsəniz, sizə tərəf qayıdar. 8-Verdiyiniz sözü yerinə yetirin. Bəzi insanlar dildə söz versələr də, əməldə ondan qaçırlar. 9-Səliqəli olun. Bu səliqə həyatınıza da təsir qoyar. 10-Nikbin olun. Həyatda baş verən hadisələrin pis və ya yaxşı olmasına siz özünüz qərar verərsiniz.


İnsan əməlinə aid 24 haram davranışlardır bunlar!


İnsan əməlinə aid 24 haram davranışlardır bunlar! İnsan əməlinə aid haram davranışlar:
1-Allahdan başqasına qurban kəsmək, 2-ölmüş heyvan əti yemək haramdır. 3-Zina, 4-faiz, 5-qumar,
6-şərab, 7-araq, 8-insanları sərxoş edən şeylər haramdır. 9-qadının örtməsi lazım olan yerlərinin açıq olması harmdır, ən böyük günahdır. 10-Münəccim, kahinlərə inanmaq, 11-birinin arxasından söz söyləmək, 12-iftira atmaq, 13-yalan demək haramdır. 14-Heç bir səbəb yoxkən boşanmağa qalxmaq, 15-pis niyyət bəsləmək, 16-haqsız yerə insan qanı tökmək, 17-riya, 18-həyasızlıq, 19-yoxsulluq qorxusuyla uşaq düşürmək haramdır. 20-Yalan yerə and içmək, 21-israf, 22-ata-anaya itaətsizlik, 23-oğurluq haramdır. 24-Qurani-Kərimin qadağan etdiyi şeylərin hamısı haram, ən böyük günahdır.


Seyid Qazi Təbatəbainin Əllamə Təbatəbaiyə gecə namazı haqqında tapşırığı.


Seyid Qazi Təbatəbainin Əllamə Təbatəbaiyə gecə namazı haqqında tapşırığı. Gecə namazı haqqında tövsiyə:
Əllamə Təbatəbai buyururdu ki, təhsil üçün Nəcəf-Əşrəfə getmişdim. Qohumluq əlaqəmiz olduğuna görə bəzi vaxtlar rəhmətlik Qazinin hüzuruna gedərdim. Bir gün mədrəsənin darvazası önündə dayanmışdım. Qazi oradan keçib gedərkən məni görüb yaxınlaşdı və əlini çiynimə qoyub dedi: “Övladım, əgər bu dünyanı istəyirsən, gecə namazı qıl və əgər axirəti istəyirsən, yenə də gecə namazı qıl.”
Onun bu sözü mənə çox böyük təsir etdi. Mən İrana qayıtmazdan əvvəlki beş il ərzində gecə-gündüz Qazinin qiymətli göstərişlərindən bəhrələnirdim. İrana qayıdandan sonra da vəfatına qədər onunla əlaqə saxlayırdım. O, məktublaşma yolu ilə mənə xüsusi tapşırıqlar verirdi. Bizim aramızda ustad-şagird əlaqəsi var idi. “Biz ələ gətirdiyimiz bütün nailiyyətlərə görə Ustad Qaziyə borcluyuq. (“Mehri taban”, Ayətullah Hüseyni Tehrani, səh. 25-26)


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter