CÜNUBА HАRАM ОLАN ŞЕYLӘR NƏLƏRDİR?


Cünub şәхsә bеş şеy hаrаmdır:
1-Bәdәnin hәr hаnsı bir yеrini Qur’аnın yаzısınа, yахud Аllаhın mübаrәk аdınа vurmаq; Pеyğәmbәr (sәllәllаhu әlеyhi vә аlihi vә sәllәm)-in vә İmаmlаr (әlеyhimüs-sаlаm)-ın аdlаrı dа еhtiyаt-vаcibә görә Аllаhın аdının hökmündәdir.


Namaz qılmayanla aİlə həyatı quraqmı?!


Namaz nədir? Nə üçündür? Namaz qılmayan həyat yoldaşı ilə necə yaşamalıyıq? Namaz qılmayan biri həyat şəriki ola bilərmi?


VАCİBİ NАMАZI NƏ ZAMANLAR PОZMАQ OLAR?


İхtiyаr üzündәn vаcibi nаmаzı pоzmаq hаrаmdır, аmmа cаn vә mаlın hifz оlunmаsı, cаnа vә mаlа dәyәn zәrәrin qаrşısını аlmаq üçün pоzmаğın еybi yохdur.


İslam dİnİ küfr ölkələrİ İlə əlaqələrə necə baxır?


İslam fitrət dinidir. İnsan isə fitrətən azadlığa meyllidir. Müsəlmanların azadlığına xələl gətirməyən əlaqələr İslamda mümkün sayılır. Ana paltarını bulaşdıran uşaqdan qaşığı alıb özü yedirtmək istəyəndə uşaq e`tiraz edir. O, hər vəchlə müstəqil olmağa can atır.


Sehrbazlığa icazə varmı?


Qurani-kərimdə «sehr» kəlməsi və onunla tərkiblənmiş kəlmələrlə rastlaşırıq. Onun həqiqət olması təsdiq olunmuşdur. Misal üçün «Bəqərə» surəsində oxuyuruq:
«Süleyman heç bir vaxt (əlini sehrə bulaşdırmadı) kafir olmadı; lakin şeytanlar küfr etdilər və camaata sehr öyrətdilər...»


QƏSR NAMAZININ ŞƏRTLƏRİ NƏDİR?


Müsafir (səfərdə olan şəxs) səfər zamanı səkkiz şərtlə dörd rəkətli namazlarını qəsr (iki rəkət) qılmalıdır. (Bu şərtlərin hər birinin geniş izahını risalələrdə oxuya bilərsiniz.)..


VƏZİFƏLİLİK (BÜLUĞ HƏDDİ) VƏ ONUN ŞƏRTLƏRİ NƏDİR?


İbadət və onun əhəmiyyətini bəyan etdikdən sonra, ibadət edən şəxsin hansı şəraitdə olmasını bilməliyik.
Yetkinlik (büluğ həddi) insan üçün böyük imtiyazdır. İnsan ilahi lütf əldə etməyə, Allahın göstərişlərini yerinə yetirməyə və yer üzündə Onun əmanətdarı olmağa layiq görülmüşdür.


ÜZƏRINƏ TƏYƏMMÜM ETMƏK SƏHIH OLAN ŞEYLƏR HANSILARDIR?


Torpağa, daşa, quma və kəsəyə təyəmmüm etmək səhihdir. Amma ehtiyat-müstəhəbbdir ki, torpaq olduğu təqdirdə ayrı bir şeyə təyəmmüm etməsin və əgər torpaq yoxdursa, torpaq adlana biləcək çox yumşaq quma, bu da mümkün olmasa kəsəyə, o da mümkün olmasa quma, o da olmadığı təqdirdə, daşa təyəmmüm etsin.


hər kəsin boynunda olan vacİb əməllər hansılardır?


İslamın ikinci hissəsini Firui-din adlanır. Onların mühümləri on hissədən ibarətdir:
1-Namaz,
2.Oruc,


Gecə namazının qılınma qaydası necədir?


Gecə namazı 11 rükətdir, fəzilətli vaxtı gecənin son 1 / 3 hissəsidir.
İlk 8 rükət “gecənin nafiləsi” niyyəti ilə qılınır - 4 ədəd 2 rükətli namaz şəklində və bunların qılınma qaydası sübh namazına oxşayır. 1-ci rükətdə \"Fatihə\" və \"Ixlas\", 2-ci rükətdə \"Fatihə\" və \"Kafirun\" surələri oxumaq müstəhəbdir. Qunutda dua edilir, Həmçinin insana zülm verən zalımın cəzalandırılması barədə də Allaha dua etmek olar. Hər iki rükətlinin axırında təşəhhüd və salam verilir. Nafilələrin axırında Həzrəti Fatimənin (s.ə) zikrini demək savabdır.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter