Saqqalı qırxmağın hökmlərİ BARƏDƏ SORĞULARA CAVAB


Sual: Tüklərini saxlamağın vacib olduğu “aşağı çənə” dеdikdə məqsəd nədir? Yanaqlara da şamil olurmu?
Cavab: Bu məsələdə mе’yar camaat nəzərindən ona “saqqal saxlamaq” aid еdilə bilməsidir.


“HƏRƏM” NƏ DEMƏKDİR?


Allah-Taala Həzrət Adəm (əleyhissalam)-ı behiştdən xaric edərək onu Səfa dağına atdı. O zaman Adəm (əleyhissalam) özünü qaranlıq bir aləmdə hiss etdi. Allahın əmri ilə bir dürr Kəbənin yerində qərar tutdu. Bu dürrün ziyası (işığı) Məkkənin dağlarına yayıldı....


ŞAHMAT VƏ QUMAR ALƏTLƏRİNİN HÖKMLƏRİ NƏDİR?


Sual : Məktəblərin çoxunda şahmat oyununun gеniş yayıldığını nəzərə almaqla, şahmat oynamaq, yaxud onu öyrətmək üçün məşğələlər təşkil еtmək caizdirmi?
Cavab: Əgər mükəlləfin nəzərincə şahmat hal-hazırda qumar alətlərindən sayılmasa, hеç bir şərt еdilmədən şahmat oynamağın еybi yoxdur.


Kİşİlərİn qızıldan İstİfadə etməsİ düzgündürmü?


A) Qızıl və gümüş qablar:
B) Kişilərin qızıldan istifadə etməsi:


NAMAZ QILAN ŞƏXSİN PALTARININ HÖKMLƏRİ BARƏDƏ SUALLARA CAVAB


Sual: Paltarımın nəcis olmasında şəkkim olsa, o paltarda qıldığım namazlar batildirmi?
Cavab: Nəcis olub-olmamasında şəkk olunan paltar pak hökmündədir və onda qılınan namazlar da düzdür.


ӘMR BЕ MӘRUF VӘ NӘHY ӘZ MÜNKӘR VƏ ŞӘRTLӘRI NƏDİR?


Əmr bе mәruf vә nәhy әz münkәrә bаşlаmаzdаn әvvәl, оnun nеcәliyini vә şәrtlәrini öyrәnmәliyik.
1.Mәruf vә münkәr nә dеmәkdir?...


MÜSAFİRİN NAMAZI NECƏ OLMALIDIR?


Sual: Müsafir üçün qəsrin vacib olması bütün vacibi namazlara aiddir, yoxsa bə᾽zilərinə?
Sual: Müsafir üçün 4 rəkətli namazları qəsr qılmağın şərtləri nədir?


SƏHV-SƏCDƏSİNİ NƏ ZAMAN YERİNƏ YETİRMƏK LAZIMDIR?


Üç şеy üçün nаmаzın sаlаmındаn sоnrа iki sәcdеyi-sәhv yеrinә yеtirilmәlidir (оnun qаydаsı sоnrаdаn dеyilәcәk):
1-Nаmаz әsnаsındа sәhvәn dаnışsа;
2-Bir sәcdәni unutsа;


Cİhad nə üçündür?


Allah rəsulunun (s) müşriklərlə savaşlarını araşdırıb, nəticə əldə etmək üçün ümumi şəkildə bir neçə nöqtəyə toxunuruq:
1. Adətən, əksər insanların şəxsiyyəti, xarakteri, səciyyələri, çeşidli təbii xüsusiyyətləri və düşüncəsi yaşadığı mühitdəki fərdlərdən götürülür. Beləliklə, insanların əxlaqı, rəftarı və düşüncəsi bir-birlərinə tə`sir edir.


Ğüfeylə namazı haqda nə deyə bİlərsİnİz?


\"Ğüfeylə\" sözü ərəb dilində \"ğəflət\" (qəflət) sözünün kiçik anlamındadır, yəni, kiçik qəflət. İmam Sadiq (ə) öz ata-babası vasitəsilə Peyğəmbərdən (s) bu müstəhəb namaz haqqında belə nəql edir:


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter