Gündəlik namazların əvvəl (fəzilətli) vaxtları nə zamandır?


Bir çoxlarımız namazı əvvəl vaxtda qılmağı sevirik. Bəs bu vaxt nə vaxtdır?
Fəzilətli vaxt: namazın elə vaxtıdır ki, o zaman namaz qılmaq fəzilətə malikdir. Ondan xaric olmaq fəzilətli sayılmaz.


ORUCUN QƏZASI BARƏDƏ SUALLARA CAVAB


Sual: Ramazan ayının orucunun qəzasını, ardıcıl tutmalıyıq?
Cavab: Xeyir. Qəza oruclarını ardıcıl tutmaq lazım deyil.


Xüms ili nədir?


İnsanın əkinçilik, sənət, ticarət və ya müxtəlif müəssisələrdə işləməklə əldə etdiyi qazancın xümsü İmam (ə) və seyidlərə məxsusdur. Bu xüms qeyb dövründə camiuş-şərait fəqihə verilməlidir. Əlbəttə ona 1 il gözləmək fürsəti verilib.


Oruc tutmaq barədə yanlış fikİrlərin cavabı


Yanlışlıq: Çimmək, duş qəbul etmək olmaz.
Həqiqət: Olar. Sadəcə, başı bütünlüklə suyun altına salmaq (suya baş vurmaq) olmaz.


“İsticari” namaz hansı namazdır?


Dünyasını dəyişmiş insanın qəza namazları və ibadətlərini yerinə yetirmək üçün muzd vermək iradsız deyil. Amma həcc istisnadır. Bir şəxs ibadət üçün muzd vermək, “əcir” tutmaq istədikdə savab qazanmaq ümidində olsun. Amma qəza namaz və oruclarını, eləcə də müstəhəb namaz və orucları savab üçün əcir almadan yerinə yetirməyin eybi yoxdur.


Namazın əməlİ şərtlərİ HANSILARDIR?


Namazın əməli şərtləri
Namazda vacib sayılan əməli şərtlər оn birdir:


Dövlət İşçİlərİnİn maaşına xüms düşürmü?


Sual: Dövlət işçilərinin maaşına xüms düşürmü?
Bütün müctəhidlərin rə`yi: Bəli, xüms ilindən artıq qaldıqda xüms düşür.

Sual: Xüms ili çatdıqda dövlətdən aldıqları maaşı bir başa hesablarına köçürən şəxslərin puluna xüms düşürmü? Yoxsa bankdakı pulu olmayanadək xüms düşmür?
Bütün müctəhidlərin rə`yi: Bir başa bankdakı hesaba köçürülən maaşa xüms düşür. Baxmayaraq ki, hesabındakı pulu bankdan almayıb.

Sual: Mən dövlət işçisiyəm və hər ay maaşımı bankdakı hesabıma köçürürlər. Xüms ilindən iki gün əvvəl xəbərim olmadan maaşımı banka köçürüblər. Xüms ilindən on gün sonra bu işdən xəbər tutmuşam. Əgər vaxtında bilsəydim maaşı ehtiyaclarıma sərf edəcəkdim. Mənim maaşıma xüms düşürmü?
Bütün müctəhidlərin rə`yi: Xəbəriniz olmasa da, birbaşa bankdakı hesaba köçürülən maaşa xüms düşür.
İzah: Əmlaka xümsün düşməsində elm və cahilliyin tə`siri yoxdur.


Natəmİzlər (nəcİslər) və paklayıcı şeylər hansılardır?


Natəmizliyi pak edən vasitələr təharətedici – yəni paklayıcı şeylər adlanır.
Buraya əsasən aşağıdakılar daхildir:


BAXIŞ (HİCAB VƏ BAXIŞIN HÖKMLƏRİ) HAQDA SUALLARA CAVABLAR


İnsanın bağ-bağçadan, gül-çiçəkdən ləzzət aldığı kimi kişi və ya qadına baxıb ləzzət alması haramdırmı?
Cavab: Adətən belə baxışlar cinsi ləzzətlə müşayiət olunduğundan eyblidir.


DӘSTӘMАZ АLINMАSI VАCİB ОLАN ӘMӘLLӘR HANSILARDIR?


Аltı şеy üçün dәstәmаz аlmаq vаcibdir:
1-Mеyyit nаmаzındаn bаşqа sаir vаcibi nаmаzlаr üçün;
2-Unudulmuş tәşәhhüd vә sәcdә üçün; (Әgәr оnlаr ilә qıldığı nаmаz аrаsındа hәdәs (bоvl kimi) bаş vеrmiş оlаrsа.)
3-Аllаh Еvinin (Kә’bәnin) vаcibi tәvаfı üçün;


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter