Hər bir yerdə Allahın adlarını və ya Quran ayələrinin silmək gərəksə necə etməliyik?


Hər bir yerdə Allahın adlarını və ya Quran ayələrinin silmək gərəksə necə etməliyik?Xamenei həzrətlərinin suallara cavab kitabının 165 sualında deyilmişdir: Allah adı və Quran ayələrinin aradan aparılmasının yolları bunlardır: Yerlərdə dəft etmək lazımdır və ya su ilə onu məhv etmək mümkündür. İstisna halı da geniş şərhimizdə gəlmişdir.


Bir şəxs şəkk edə əgər qüsl alsa namazın vaxtı keçərmi, vəzifəsi nədir?


Bir şəxs şəkk edə əgər qüsl alsa namazın vaxtı keçərmi, vəzifəsi nədir?Bütün alimlər bu vəziyyətdə təyəmmüm almasını vacib demişlər.


Qonaqlıqda cənabət olan şəxs qüsl etməyə xəcalətli olduğundan, qüslü təyəmmümlə əvəz edə bilərmi?


Qonaqlıqda cənabət olan şəxs qüsl etməyə xəcalətli olduğundan, qüslü təyəmmümlə əvəz edə bilərmi?Qonaqlıqda olan halda cənabətli olan şəxs qüsl almaq üçün ev sahibindən xəcalətli olması ona icazə vermir ki, qüsl əvəzinə ibadətlərini təyəmmümlə etsin. Gərək ki, qüsl alsın. Şəraitin əqli cəhətdən olmaması halda təyəmmüm etməsi və onunla ibadəti axır vaxtda etməsinə icazə verir. Çünki ibadətdə vaxtın az olması səbəbindən təyəmmüm almaq hökmü o vəziyyətdə vacib olur.


Haram məclislərdə oturmaq məcburi olsa vəzifəmiz nədir?


Haram məclislərdə oturmaq məcburi olsa vəzifəmiz nədir?Fiqh alimlərinin hamısı deyirlər: Pisliklərdən çəkindirmək üçün əgər şərait əldə olunması təsəvvür olunsa ki, təsir edə bilərsiniz qalmağınızın heç bir eybi yoxdur, qalmaq təsirsiz olsa onda məclisi tərk etmək zəruridir, bir halda zərurət miqdarında qala bilərsiniz ki, fitnə və fəsad yaranmasına mane olasınız. Bu qalmaq müddət mömin şəxsin təyininə bağlıdır.


Təzə müsəlman olmuş xanımla evlənməyin hökmü necədir?


Təzə müsəlman olmuş xanımla evlənməyin hökmü necədir?Bütün alimlərin baxışında raşidə xanımla icazə verilmişdir. Atası qeyri-müsəlman olan raşidə xanımın atasından icazə də gərək deyldir.


KİŞİLƏRİN QIZILDAN İSTİFADƏ ETMƏSİ HARAMDIR, BƏS AĞ QIZIL NECƏ?


KİŞİLƏRİN QIZILDAN İSTİFADƏ ETMƏSİ HARAMDIR, BƏS AĞ QIZIL NECƏ?Əgər qızıl cinsindən hesab olunsa \"deyilən ağ qızılın kişilərin geyinməsi\" - icazəli deyildir, baxmayaraq ki, rəngi ağ belə olsa. (bu barədə Xamenei həzrətlərinin 2 dildə cavabını geniş məlumatımızda oxuya bilərsiniz).


NƏRDİN HÖKMÜ HAQDA ALİMLƏRİN FİKİRLƏRİNİ QEYD EDİN?


NƏRDİN HÖKMÜ HAQDA ALİMLƏRİN FİKİRLƏRİNİ QEYD EDİN?İmam, Təbrizi, Xamenei, Fazil və Məkraim Şirazi həzrətləri buyururlar: Nərd əgər qumar aləti hesab olunmasa və şərt ortada olmasa onu idman kimi oynamağin heç bir eybi yoxdur, başqa alimlər isə hər halda çəkinməyi lazim biliblər.


XANIMLARIN XORLA DİNİ ŞEİRLƏR (DİNİ MAHNILAR) NAMƏHRƏMLƏR QARŞISINDA OXUMALARININ HÖKMÜ NECƏDİR? ONA QULAQ ASMAQ İCAZƏLİDİRMI?  


XANIMLARIN XORLA DİNİ ŞEİRLƏR (DİNİ MAHNILAR) NAMƏHRƏMLƏR QARŞISINDA OXUMALARININ HÖKMÜ NECƏDİR?  ONA QULAQ ASMAQ İCAZƏLİDİRMI?  Xanimlarin surud oxumasi (dini mahnilar ifa etmələri) fəsadsiz olsa (Behcət, Safi və Məkarim Şirazi həzrətlərdən başqa) hami onu caiz bilir. 


KOMPYUTERDƏ QUMAR ALƏTİ ILƏ OYNAMAĞIN HÖKMÜ NƏDİR?


KOMPYUTERDƏ QUMAR ALƏTİ ILƏ OYNAMAĞIN HÖKMÜ NƏDİR?Alimlər bu əməli haram bilmişlər və ya əzaba duçar olmaq ehtimal verilməsi səbəbəbindən çəkinməyi vacib bilmişlər.


NƏ SƏBƏBDƏN ƏHLİ-BEYTƏ (Ə) SƏDƏQƏ HARAMDIR?


NƏ SƏBƏBDƏN ƏHLİ-BEYTƏ (Ə) SƏDƏQƏ HARAMDIR?“Quran və hədis təlimlərində sədəqənin xüsusi əhəmiyyəti vardır. İslam dini sədəqə verməyə çox dəyər vermiş və müxtəlif münasibətlərdə onu verməyi tövsiyə etmişdir.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter