İslam Dinin bəzi aspektlərinin nəinki mənəviyyatla heç bir əlaqəsi yoxdu, onların mənəviyyatsız olduğu açıq-aydındır ?!


İRAD:   K.Hitçens: “Dinin bəzi aspektlərinin nəinki mənəviyyatla heç bir əlaqəsi yoxdu, onların mənəviyyatsız olduğu açıq-aydındır. Söhbət ayrı-ayrı dindar­ların pis əməlləri və cinayətlərindən deyil, dinin əsas prinsiplərindən gedir. O cümlədən:<


Dinin həqiqətini başa düşmək üçün möcüzəyə ehtiyac varmı ?!


SUAL: K.Hitçens: “Hər halda, möcüzələr heç cür onları təcrübə edən dinin həqiqətlərini təsdiq etmir”.

   CAVAB:  Birincisi, din özünün haqlı olmasını sübut etmək üçün möcüzəyə eh


Şübhə: Dinin dünya tibbinə münasibəti elmi inkişafa qarşı olan mövqeyi kimidir?!


Dinin tibbə münasibəti elmə münasibəti kimidir. Hər zaman qanunauyğun ədavət və bir çox hallarda düşmənçiliklə xarakterizə olunur. Müasir mömin dinin elm və tibblə uyğun olduğunu deyə və hətta inana bilər, lakin narahatedici həqiqət ondadır ki, həm elm, həm də tibb tez-tez din inh


Din insanlar arasında münaqişə yaradaraq cahillik və xürafata söhkənməsi danılmaz bir faktdır?!


K.Hitçens öz kitabında yazır: “Din, müqəddəs kitablarının nəsildən-nəsilə insanlığın ən primitiv illuziyalarından birini: qəbilə, sülalə və irqi fərqllilikləri şişirtdiyi üçün məsuliyyət daşıyır. Dinin nifrət və münaqişə yaratdığını, cahillik və xurafata s&oum


Din elmi düşüncə və azad fikrin düşmənidir. Bu iddianın puç olduğnu necə sübut etmək olar?


“Tanrı böyük deyildir” kitabında dinin elmi düşüncə və azad fikrin düşməni olduğu iddia olunur.

         CAVAB: Bu iddia da digərləri kimi heç bir dəlil və məntiqə söykənmir. Din heç vaxt düşüncə və təfəkkü


Din - insanları vəhşiliklərə sürükləyir yoxsa insanlığa?!


       Cavab:   Əvvəlki iradın cavabında qeyd edilən izahlarla yanaşı dinin harasında vəhşilik var? Dinin insanı haram qidalardan, ağılı aradan aparan içkilərdən çəkindirməsi vəhşilikdir?! İnsan xəyanətdən, pisliklərdən uzaq olanda bu, vəhşilik sayılır?! Dinin t&


Qərb alimlərindən bir dəstə: Dindarlıq insanları yanlış yola çəkir və insan azadlığında məhdudiyyət yaradır?!


Kristofer Hitçens “Tanrı böyük deyildir” kitabında yazır: “Dinə qarşı dörd əsas etiraz var.

Birincisi, insan və kainatın mənşəyini yanlış təqdim edir.

İkincisi, bu yanılma səbəbilə köləliyin üst həddini narsissizmin[1


Dini inanca bağlı olanlardan qorxmaq səbəbindən uzaq durmaq nə qədər doğrudur?


K.Hitçens yazır:

“Əgər bir şəhərdə, qa­ran­­lıqda qabağıma dini ayinlərdən qayıdan şəxslər çıxsaydı, çox qorxardım... Bir sözlə, ibadətdən qa­yıdan şəxsləri gördükdə, mən adətən yolumu dəyişirəm”.


Nə üçün Allah Evinin üstünə çəkilən parça yalnız qara rəngdədir?


  Hal-hazırda Kəbə Evinin üstünə çəkilən qara rəngli parça “Kəbənin köynəyi”, “Kəbənin pərdəsi”, yaxud “Kəbənin paltarı” adlandırılır. Bu pərdə son əsrdə qara rəngli olmuş və Quran ayələri onun üzərində gözəl xətlə və qızılı rən


Əmək və zəhmət çəkərək halal qazanmaq haqda İslamın nəzəri nədir?!


Əmək və zəhmət təbiətin nаmuslаrındаndır. Аllаh inkişаfın sirrini hərəkət və fəаliyyətdə gizlətlmşidir. Bаhаrın gəlişi ilə təbiətin dəyişməsi, çаylаrın ахmаsı, bulаqlаrın cоşub dаşmаsı, quşlаrın özlərinə yuvа sаlmаsı, səhər mеhinin nəvаzişlə səslənməsi budаqlа


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter