İnsan həyatını xilas edən duanın möcüzə nə həddə düzgün fikirdir?!


Əsri Səadətdə ticarətlə məşğul olan bir mömin tacir vardı. Bu tacir ticarətində halalı, haramı gözləyirdi. Allah və Rəsulu üçün ticarət edər, hamının haqqını qoruyardu. Ticarətini Şam və Mədinə şəhərləri arasında aparar, çox vaxtda karvanla deyil təkbaşına getməyi sevirdi.
Bir gün aldığını almış, satdığını satmış Şamdan Mədinəyə doğru yola çıxmışdı. Xeyli yol getmişdiki, başdan aşağı silahlanmış bir quldurla qarşılaşdı. Quldur bu mömin taciri hədələyərək dedi:- Mallarını yerə tök, dəvələrinidə bu ağaca bağla! Mömin tacir: - Mallarım səninki olsun, məni burax gedim-dedi.
Quldur: - Bu günə qədər elə bir adam olmayıbki soyub, özünüdə öldürməyim! -dedi. - Madamki, məni öldürəcəksən, səndən son bir istəyim var...


Allah-Təalanın (c.c) həqiqi qulu hansı məsələləri unutmamalıdır?!


Qul odur ki, Allah Rəsulunun (s) dəvətini qəbul edir.
Qul odur ki, acizliyini, heç kimliyini və möhtac olduğunu bilir.
Qul odur ki, Həmzələ (ra) kimi \"münafiq oldum!” deyə daim ürəyində narahatlıq hissi yaşadır.
Qul odur ki, Rəsulullah (s) yatarkən,ona zərər verməsin deyə ilan dəliyini topuğuyla bağlayıb, sonra isə ilan sancmasının verdiyi əziyyətə səbr edir.
Qul odur ki, Əli ibn Əbu Talib və onun zövcəsi Fatimə bintu Muhəmməd (s) kimi özləri ac ikən yeməyi miskinə verir.
Qul odur ki, əməllərini tək Allah rzası üçün edir.
Qul odur ki, insanları daim yaxşılığa dəvət edir, münkər işlərdən uzaqlaşdırır...


1 dəqiqənin hökmü İnsan həyatında nəqədərdir?!


Sən vaxtı öldürənə kimi vaxt səni öldürür.
1 dəqiqədə beş dəfə \"Fatihə\" surəsini oxuyub hər dəfə 1400 savab qazanmaq olar. Beş dəfə oxumaqla 7000 savab qazanmış olarıq.
1 dəqiqədə 10 dəfə \"İxlas\" surəsini oxuyub Quranı 3 dəfə xətm etmək olar. Hər gün 1 dəqiqə \"İxlas\" surəsini ayırsaq, ayda 300, ildə isə 3600 savab qazanmış olarıq ki, bu da 1200 Quran xətminə bərabərdir.
1 dəqiqədə Quranın bir səhifəsini oxumaq olar.
1 dəqiqədə qısa bir hədis, və ya qısa bir ayə əzbərləmək olar. 1 dəqiqədə otuz dəfə Kəlməyi Şəhadəti iqrar edə bilərik.
1 dəqiqədə 12 dəfə \"Subhanəllahı vəlhəmdulillahi və la ilahə iləllah\" (Allah pakdır, şükür və sənalar Onadır və Allahdan başqa Allah yoxdur) zikrini təkrar edib Allahın əhv və mərhəmətinə nail olarıq...


İslam Maarifinə əsasən insanı həqiqi yoldan azdıran 5 əsas amil hansılardır?!


İnsanı həqiqi yoldan azdıran amilləri tanıyaq== İnsanın səadətə tərəf hidayət olması fitri olaraq, varlığına qoyulmuşdur. Bu fitri amillə bir yerdə çox sayda başqa amillər vardır ki, insanı düz yoldan azdıra bilər. İmam Əli (ə) insanı həqiqi yoldan azdıra bilən amilləri tanıtmış və təkamül yolunu nişan vermişdir.
1. Havayi nəfs.
Hisslər insanın həyat mənbəyidir və əgər insan hisslərindən azad olarsa, məhv olar. Ancaq bunu da nəzərə almaq lazımdır ki, hər bir şeyin həddi və sərhədi olduğu kimi, hisslərin də sərhədi və həddi olmalıdır. İnsan hisslərinin oyuncağına çevrilməməlidir. Havayi-nəfs - əslində insanın varlığında olan heyvani hisslərdir. Əgər məntiqli şəkildə məhdudlaşdırılarsa, insan həyatının mənbəyinə çevrilər. İmam Əli (ə) bu haqda buyurur: \"Sizə təqvanı tövsiyə edirəm. Öz nəsihətləri ilə üzr yolunu sizin üçün bağlayan və aydın dəlili ilə hücəti tamamlayan \"tanrıdan” pəhrizi tövsiyə edirəm...


Ailə münasibətlərində kişilər xanımları ilə hansı münasibətlərlə davranmalıdırlar?!


Kişilərə bir neçə sehirli məsləhət:
Xanımınızı başqalarının yanında tənqid etməyin! İmkan daxilində istədiyi kimi xərcləmək üçün xanımınıza ayrıca pul verin!
Xəstə olduğu günlərdə ona xüsusi qayğı göstərin!
Xanımınızın ev fealiyyətini ananızın və başqa qohumlarınızın evdarlığı ilə müqayisə edib (onlardan üstün olan cəhətleərini muqayisə etməkdən başqa) onu tənqid etməyin!
Xanımınızı tərifləyin,onu bəyəndiyinizi göstərmək üçün əlinizə düşən fürsətlərdən istifadə edin! Sizə etdiyi xidmətlərə görə ona təşəkkür etmeəyi unutmayın!
Evə gələndə xanımınıza salam verməyi,evi tərk edəndə isə onunla sağollaşmağı unutmayın! Xanımınızı onun xoşladığı adla cağırın!


Ayətullah Cəvadi Amuli duaların qəbul olunması üçün hansı tapşırığı verir?!


(Ayətullah Cavad Amulinin əxlaq dərsindən) Dini təlimlərdə oxuyuruq ki, əgər günaha düçar olsan, tez bir zamanda yaxşı bir iş gör ki, həmin günahı aradan apara bilsin. Çünki əgər günah parçalanarsa, insanın varlığında çürüklər əmələ gətirər və onu kor və kar edər. Günahın qəlbimizi kor etməməsi üçün ALLAHı zikr etməliyik. Bu zikrlərin zaman və məkanı yoxdur. \"Ey iman gətirənlər, ALLAHı çox zikr edin!”. ALLAH bəzi ayələrdə buyurur ki, zikr üçün ən yaxşı zaman - namaz zamanıdır. \"(Xof) namazı(nı) tamamladıqdan sonra (bütün hallarda) duran, oturan və böyrü üstə uzanan halda ALLAHı yada salın və (düşmənin şərindən) amanda olduğunuz zaman namaz(ı adi qaydada) qılın”. (\"Nisa” 103).
Daima ALLAHı xatırlayın, ALLAHı daima xatırlamaq insanı qəflətdən uzaqlaşdırar. Nəql edilir ki, Həzrət Peyğəmbər (s) bir bağın kənarından keçirmiş. Ağac əkən bağbana buyurur: \"İstəyirsənmi ki, mən səni ağac əkməkdən daha faydalı bir işlə agah edəm?” Deyir: \"Bəli”. Buyurur: \"Sənin əkdiyin ağacın səmərəsi müvəqqətidir. Ancaq hər səhər və hər axşam təsbihati-ərbəəni desən, ALLAH sənin üçün behiştdə hər bir təsbihin qarşısında bir ağac əkər ki, daima meyvə verər”...


Şeytan və onun iblis balaları insanları əsasən hansı günaha çəkməyə vəzifəlidirlər?!


Şeytanın övladlarının adları və onlarınvəzifələri bunlardır:
1. Hanzəb: Namazda vəsvəsə verər. Təqibatın düzgün yerinə yetirilib-yetirilməməsində,sözlərin deyilib-deyilməməsində, rəkətlərin sayında və s.-də çaşdırmaq istəyər.
2. Vəlha: Təmizlikdə çox su istifadə etməyiniz,bir yeri bir neçə dəfə lazımsız olaraq silib təmizləməniz üçün vəsvəsə verər. Çox su istifadə etdirər,gərəksiz təmizlik etdirər və daha sonra isə gülüb lağ edər.
3. Zəllənbur: Bu da bazarlarda satıcılara xarab mal satmağı, yalandan and içməyi, malını tərifləməyi, malın qüsurunu gizləməyi və insanları aldatmağı mənfəətli, gözəl göstərər.
4. Vəsna: Yuxu şeytanıdır. Namaz və digər ibadətlər üçün başı və göz qapaqlarını bağlayar, zina və oğurluq kimi haramlar üçün insanı təhrik edər...


Namazda hansı şərt olarsa qıldığımız namaz həqiqi namaz hesab olunar?!


Namazın bir zahiri vardır ki, ona əməl etmək vacibdir. Dəstəmaz alırıq, səcdəyə və rükuya gedirik. Namazın surələrini düzgün tələffüs edirik və bu kimi. Bunlar – namazın zahiri əhkamlarıdır.
Batini hissə odur ki, qıldığımız namazda Allaha diqqət edərik və qəlbimizlə Allahla əlaqə yaradarıq. Bu, həccə bənzəyir ki, insan Kəbənin Sahibinə olan eşqinə görə, bu müqəddəs məkanın hər tərəfini qucaqlayıb öpmək istəyir. Sanki kimisə itirmişdir və bütün qəlbi və ruhu ilə onu tapmağa çalışar. ...
Mərhum Ayətullah Qazinin şagirdlərindən biri deyir ki, o, namazı xüsusi eşq ilə qılırdı. Bəzən hava soyuq olduğu üçün çoxlu paltar geyinərdi ki, ona soyuq olmasın. Ancaq elə ki, namaz qılardı, istilənər və üst-üstə geydiyi paltarları bir-biri çıxarardı. Mərhum Qazi buyururdu ki, mən saqqalımı girov qoyaram ki, əgər kimsə şövqlə namaz qılarsa, həmin namaz onu kamallara çatdırar...


İmam Baqir (ə) onun zəhmətkeşliklə qazanmasına etiraz edən şəxs necə cavab verdi?!


Zəhmətkeşlik - Məhəmməd ibn Münkədər deyir: Əli ibn Hüseynin oğlu Məhəmməd ibn Əlini görənə qədər düşünməzdim ki, onun özündən üstün bir canişini olsun. Onunla görüşdə nəsihət vermək istədim. Amma o mənə nəsihət verdi.
Çox isti saatlarda Mədinə ətrafına getmişdim. İmam Baqiri (ə) qan-tər içində işləyən gördüm. Öz-özümə dedim ki, sən Qüreyşin böyük şəxsiyyətinə bax! Günün isti saatlarında dünya dalınca qaçır! And içdim ki, ona nəsihət verəcəyəm. Yaxınlaşıb salam verdim. Tövşüyə-tövşüyə salamımı aldı. İstinin təsirindən üz-gözündən tər axırdı. Ona dedim ki, Allah işini avand etsin, Qüreyşin belə bir böyük insanı günün istisində dünya üçün çalışır?...


Allah Təalanı (c.c) zikr etmək nə deməkdir?!


Cavab: «Zikr» ərəbcədən tərcümədə «yada salmaq» deməkdir. Allah-təala Quranda buyurur: «Məni yada salın ki, mən də sizi yada salım».
Sözsüz ki, Allahı yada salmaq, təkcə dilə aid deyildir. Dil qəlbin tərcüməçisidir. Allahın zikri dedikdə, insanın Onu bütün varlığı ilə yada salması nəzərdə tutulur. Bu elə bir zikrdir ki, insanı günahdan uzaqlaşdırır, onu itaətə sövq edir.
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: «Bu ümmətdə üç işi tam yerinə yetirməyə qüvvə çatmır: var-dövlətdə din qardaşı ilə bərabərlik, ədalətli mühakimə ilə xalqın hüququna riayət, Allahın ardıcıl zikri. Zikr «sübhanallah», «əlhəmdu lillah», «la ilahə illəllah», «əllahu əkbər» deyil. Zikr odur ki, qarşıya haram iş çıxdıqda ,Allahı yada salıb, bu işdən uzaq olasan»...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter