Ramazan ayında oruc tuta bilməyənlər bu aydan necə bəhrələnə bilərlər?!


Ramazan ayı həm oruc tutanlar və həm də oruc tutmaqdan üzrlü olanlar üçün çoxlu bərəkətlər gətirər. Bu bərəkətlər ilə tanış olaq:
1. Bağışlanma. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim Ramazan ayını imana görə, Allah üçün və savabı üçün oruc tutarsa, keçmiş günahları bağışlanar. Hər kim Qədr gecəsini iman və Allah mükafatı ümüdi ilə ibadətə qiyam edərsə, keçmiş günahları bağışlanar”.
2. Cəhənnəm atəşindən azad olmaq. Həzrət Peyğəmbərdən (s) nəql edilir ki, Ramazan ayı – azad olmaq ayı adlandırılmışdır. Çünki Allahın onun hər gündüz və gecəsində insanlar cəhənnəm odundan azad olunur. Ayın sonunda isə keçən günlərdə azad etdiklərinin sayı qədər (insanı) azad edəcəkdir.
3. Əməlin savabı yüksələr. 4. Ruzi artar. 5. İlahi rəhmətə meyil edilər. 6. Dualar qəbul olar.....


Orucun yetmiş bərabəri olan oruc necə olur?


Həzrət Peyğəmbər (s) Şəbaniyyə xütbəsində buyurur: “Ey insanlar! Bu ayda behiştin qapıları üzünüzə açılacaqdır. Allahdan istəyin ki, onları üzünüzə bağlamasın.
Cəhənnəmin qapıları bağlanacaqdır. Allahdan istəyin ki, onları sizin üzünüzə açmasın. Şeytanlar zəncirdədirlər. Allahdan istəyin ki, onları təkrar sizə hakim etməsin”.
Əgər Həzrətin (s) buyurduqlarına diqqətlə baxsaq, görərik ki, bu dəyərli sözlərdə həqiqi oruc tutanın sifətləri gizlənmişdir. Həzrət Peyğəmbər (s) bizə buyurur ki, həqiqi oruc tutan necə rəftar edib, necə dualar etməlidir. Həzrətin (s) bizə tövsiyələrində oxuyuruq ki, buyurur: “Dillərinizi saxlayın. Gözlərinizi halal olmayana bağlayın. Qulaqlarınızı haram söz və səs eşitməkdən qoruyun”. İmam Sadiq (ə) buyurur: “Əgər orucunun iftarını qardaşının evində etsən, savabı əsas orucun yetmiş bərabəri qədər olar”.


Ramazan ayı üçün 10 bənddən ibarət tutumlu gündəlik proqram hansı əməllərdən olmalıdır?!


O zaman ki, insan qarşısına çıxan bir fürsətin dəyirini bilər, onun qədrini daha yaxşı başa düşər və həmin fürsətdən bacardığı qədər istifadə etməyə çalışar. Ramazan ayı da müsəlmanların qarşısına çıxan ən böyük fürsətlərdən biridir ki, hər kim onu dərk edər, mütləq onun qədrini bilər və ondan bacardığı qədər daha çox istifadə edər.
Bu fürsətdən daha çox necə istifadə edə bilərik?
1. Gün ərzində işimizi elə qurmalıyıq ki, azı bir dəfə, yaxşısı – bir neçə dəfə Quran tilavəti ilə məşğul ola bilək.
2. Namazları vaxtında və diqqətlə qılmağa səy edək.
3. Bu günün duasını mütləq oxuyaq və Ramazan ayında oxunması müstəhəb olan duaları bir neçə hissəyə bölüb, gün ərzində oxumağa çalışaq.
4. Bacardığımız qədər Allahı zikr edək. Bu və digər zikrlərin içindən seçib, gün ərzində deyə bilərik:“Subhənallah”,“Əlhəmdulilləh”,“Allahu Əkbər”,...


Qəflətdə olub-olmadığımızı haradan bilək?


Bizlər haradan bilək ki, qəflətdəyik, ya yox? Eyni bu sualı Peyğəmbərə (s) və Məsumlara (ə) da verərdilər. Bir neçə xüsusiyyətlər var ki, əgər onlar bizdə davamlı olsa, narahat olmalıyıq ki, bu xəstəliyə yoluxmuşuq.
Peyğəmbərimizin (s) hüzuruna bir məsihi gəlir, qafillərin, qəflətdə olanların əlamətlərini soruşur. Peyğəmbərimiz (ə) ona qəflətdə olanların dörd əlamətini təqdim edir. Birinci əlamət – korluqdur. Söhbət fiziki korluqdan getmir. Adam ola bilər ki, fiziki əlil olsun, amma bizdən də yaxşı görsün. Varlıq aləminin koru – o şəxsdir ki, həqiqətlərdən kor qalıb. Bu xəstəlik hər birimizdə ola bilər. Bəzən həqiqətlər göz qabağındadır, amma görmür. Kərbəlada Aşura günü o müsibətlər ona görə yaşandı ki, insanlar göz qabağında olan sadə həqiqətləri görə bilmədilər. Deməli, qəflətin ən ciddi xüsusiyyətlərindən biri – vücudi korluqdur....


Ramazan ayında oruc tutaraq ac qalmağın hanısı fəlsəfə və hikmətləri vardır?!


Ramazan ayında insan gün ərzində yemək və içməkdən uzaq qalır. Bəziləri öz-özünə düşünür ki, axı oruc tutmağın nə faydası vardır?
Mənəvi nöqteyi-nəzərdən oruc tutmaq ilk növbədə insana aclığın əziyyətini daddırır, imtahana çəkir. Aclıqla müçayiət olunan bu ibadətin böyük faydaları vardır ki, onlarla tanış olaq.1. Nəfslə mübarizə aparmaq. İmam Əli (ə) buyurur ki, aclıq çəkmək – nəfsin cilovlanmasına yaxşı yardımçıdır və onun adətini sındırandır.
2. Qəlbin səfalı olması. Toxluq insan beynində çoxlu buxarın yaranmasına gətirib çıxardar. Beyin tox halda məstlik halına düşər. Ona görə də yaxşı düşünə bilmir. İnsanın qəlbi çox vaxt kor ola bilir. Halbuki, aclıq qəlbin səfalı və riqqətli olmasına səbəb olar. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim mədəsini ac saxlayar – onun düşüncəsi tərbiyə olunar”....


Qeybəti tərk etmək, 10 min rükət namazdan daha yaxşıdır!


Hüccətil-İslam Pənahian qeybətin gətirdiyi ziyanlara işarə edərək demişdir: Qeybət etmək insana o qədər ziyan gətirir ki, onu tərk etmək 10 min rükət namaz qılmaqdan daha üstün və daha yaxşıdır. O kəslər ki, başqasının qeybətini edir, Allah yanında çox böyük günaha düçar olar.
Hədislərdə oxuyuruq ki, əgər bir məclisdə kiminsə qeybəti edilirsə, insan abırı gedən o bəndəni müdafiə etməzsə, Allah həm dünyada və həm də axirətdə onu zəlil edər.
Ayətullah Haqşenas da qeybət mövzusuna qarşı çox həssas idi. Belə ki, ömrünün son günlərində düzgün eşitmə qabiliyyəti yox idi. Ancaq o məclisdəki iki nəfər pıçıltı ilə qeybət edərdi, onu eşidərdi. Deyərdi: “Bu, nə söhbətdir edirsiniz?”.
Qeybət elə bir günahdır ki, cəzası Məsum İmamları (ə) təhqir etməklə bir tutulur. Həmçinin insanın arxasınca danışan həmin şəxs başqalarının yanında alçalar ki, bu da çox çirkin işdir....


Nəfsin orucu, həqiqi oruc, ən üstün oruc və naqis oruc necə olur?!


Nəfsin orucu. İmam Əli (ə) buyurur: “Dünya ləzzətlərinə görə nəfsin orucu - ən faydalı oruclardandır”.
Həqiqi oruc. İmam Əli (ə) buyurur: “Oruc - haramlardan çəkinməkdir, necə ki, insan yeyəcək və içəcəklərdən çəkinər”.
Ən üstün oruc. İmam Əli (ə) buyurur: “Ürəyin orucu dilin orucundan yaxşıdır və dilin orucu isə mədə orucundan yaxşıdır”.
Göz və qulağın orucu. İmam Sadiq (ə) buyurur: “O zaman ki, oruc tutarsan, gözün, qulağın, tüklərin və dərin də oruc olsun”.
Naqis oruc. İmam Baqir (ə) buyurur: “Bu insanların orucu kamil deyildir: 1. O kəs ki, İmama itaətsizlik edər.
2. Qaçmış qul, o zamana qədər ki, qayıdar.
3. Ərinə itaət etməyən qadın, o zamana qədər ki, tövbə edər.
4. İtaət etməyən övlad, o zamana qədər ki, itaət edər”....


Mübarək Ramazan ayında xüsusi diqqət edilməli lazım olan 4 əməl!


Mübarək Ramazan ayını əziz tutmalıyıq. Bu ayda Allah Təala ilə daha yaxın ola bilər və daha yaxın rabitə qura bilərik. Əgər bu ayın fəzilətirini dərk etməsək, bu fürsəti əldən vermiş olarıq. Ona görə də elə ilk gündən özümüz üçün xüsusi bir proqram quraq və ona əməl etməyə çalışaq.
Ramazan ayı – orucun vacib olduğu aydır. Bundan əlavə, məsləhət görülən bir sıra əməllər də var. Əziz Peyğəmbərimiz (s) bizə bu ayda dörd əməli tövsiyə edir. (Tebyan)
1. Dua. Seyyid ibni Tavus İmam Sadiqdən (ə) və İmam Kazımdan (ə) nəql edir ki, buyurublar: “Ramazan ayının ilk günündən son gününə qədər vacibatlardan sonra bu duanı oxu: “Allahummərzuqni həccə bəynəkəl hərami fi ami haza və fi kulli am”. Həmçinin hər bir vacib namazdan sonra bu duanı oxu: “Ya Əliyyu, ya Əzim, ya Ğəfuru, ya Rahim”.
2. Quran qiraət etmək. Ramazan ayının gündüzlərində, gecələrində ən yaxşı əməl - Quran qiraət etməkdir. Belə ki, Quran Ramazan ayında nazil olmuşdur. Hər bir şeyin baharı vardır və Quranın baharı - Ramazan ayıdır....


Orucun nə faydası vardır ki, Uca Allah ona əməl etməyə təkid edir?


Mübarək Ramazan ayı gəlməkdədir və Allah Təala bu ayda hər bir sağlam bəndəsinə oruc tutmağı əmr etmişdir. Bəs orucun nə faydası vardır ki, Uca Allah bu qədər ona əməl etməyə təkid edir?
1. Oruc insanın təqvasını gücləndirər və ixlaslı olmasına səbəb olar. İmam Sadiq (ə) buyurur: “Allah Təala buyurmuşdur: “Oruc Məndəndir və mükafatını də Mən verirəm””. Həzrət Zəhra (s.ə) buyurur: “Allah orucu, ixlası möhkəmləndirmək üçün vacib buyurmuşdur”.
2. Dünya və axirət əzabına mane olar. İmam Əli (ə) buyurur: “Oruc mədəni daraldar, əti tökər və cəhənnəmin yandırıcı istisindən uzaq tutar”.
3. Cismə və ruha hüzur gətirər. Oruc tutan insan bir ay boyunca bədənində olan toksin və zərərli maddələrdən təmizlənər. Eyni zamanda ruhu da hüzur tapar və Ramazan ayının bərəkətləri ruhunu paklaşdırar. Ona görə də Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Oruc tutun ki, sağlam qalasınız”...


Ayətullah Ğiyasələddin Taha Muhəmmədinin oruc tutanlara tövsiyəsi!!


Ayətullah Ğiyasələddin Taha Muhəmmədinin dəyərli fikirlərinə diqqət edək. Alim demişdir: “Ramazan ayı – Allah qonaqlığı və Quran nazil olduğu aydır ki, onda əməllər haqqında düşünmək üçün münasib zaman vardır. Özünütərbiyə və qəflətdən uzaq olmaq üçün ən yaxşı fürsətdir.
“Rəməz” sözünün mənası “yandırmaq” deməkdir. Həmin ayda Böyük Allah, bəndələrinin günahını yandırar. İnsan bu ayda elə rəftar etməlidir ki, əməl və rəftarı oruc olduğundan xəbər versin.
Bu ayın orucundakı aclıq və susuzluq gərək Qiyamət günündəki aclıq və susuzluğu xatırlamağa yardım etsin. Hədislərə görə, əgər kimsə Ramazan ayında bağışlanılmazsa, gərək gözləsin ki, həcdə, Ərəfat çölündə İlahi rəhmət mehi ona tərəf əssin...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter