Hansı hallarda qüsl vermək vacİbdİr?


Yeddi halda qüsl vermək vacibdir: 1. İnsan cinsi yaxınlıq və ya məni xaric olması vasitəsi ilə cünub olduqda cənabət qüslü; 2. Qadınlar üçün heyz qüslü; 3. Qadınlar üçün nifas qüslü; 4. Qadınlar üçün istihazə qüslü; 5. Meyitə toxunma qüslü; 6. Meyit qüslü;. 7. Nəzir, and vasitəsi ilə vacib olan qüsl.


Dəstəmaz üzvlərİndə yara varsa nə etməlİ?


Əgər yaraya suyun zərəri yoxdursa, adi qaydada dəstəmaz alınır. Yox əgər suyun yaraya zərəri varsa yaranın ətrafı yuyulur və onun üzərinə pak bir parça qoyulur, tər əl ilə məsh çəkilir. Əgər yara məsh yerlərindədirsə, məsh yerinin üzərinə pak parça qoyulur və məsh çəkilir. Vacib ehtiyata əsasən təyəmmüm də edilir....


Dəstəmazı nələr batİl edİr?


Yeddi şey dəstəmazı batil edir: Sidik, nəcis, nəcis məxrəcindən xaric olan yel, həm gözün görməməyi, həm də qulağın eşitməməyi il müşayiət olunan yuxu, ağılı başdan alan şeylər, qadınlarda istihazə, cənabət kimi qüsl tələb edən işlər.


Dəstəmaz nə üçündür?


Altı halda dəstəmaz almaq vacibdir:
1. Meyit namazından savayı bütün namazlar üçün;....


Dəstəmazın düzgün sayılması üçün hansı şərtlər var?


Dəstəmazın düzgün sayılması üçün on üç şərt var.
1. Dəstəmaz suyu pak olmalıdır;...


Müctəhİdİn neçə qİsİm nəzərİ (göstərİşİ) ola bİlər?


Müctəhidin dörd qisim nəzəri ola bilər:
1. Hökm–Müctəhidin müəyyən bir işin vacib və haram olduğunu bildirməsi. Məsələn, hökm verilir ki, sabah şəvval ayının başlanğıcı, “fitr” bayramı günüdür.....


Hər hansı bİr şəxsİn təqlİdsİz yerİnə yetİrdİyİ əməllər qəbuldurmu?


Təqlidsiz yerinə yetirilmiş əməl o vaxt məqbuldur ki, insan həqiqi vəzifəsini yerinə yetirdiyinə əmin olsun. Təqlidsiz yerinə yetirilmiş əməl sonradan təqlid edilən müctəhidin fitvalarına uyğun olduqda məqbuldur. Ehtiyata yaxın halda yerinə yetirilmiş əməllər də düzgün sayılır.


Müctəhİdİn fİtvasını (göstərİş) hansı yolla öyrənmək olar?


Müctəhidin fitvasını dörd yolla öyrənmək olar: ...


Cameüş-şəraİt müctəhİdİ hansı yolla tanımaq olar?


Cameüş-şərait müctəhidi üç yolla tanımaq olar:...


Büluğ (yetkİnlİk) həddİnİn hansı əlamətlərİ var?


Cavab: Yetkinlik həddinin, həddi-büluğun üç əlaməti var....


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter