SƏHV-SƏCDƏSİNİ NƏ ZAMAN YERİNƏ YETİRMƏK LAZIMDIR?


Üç şеy üçün nаmаzın sаlаmındаn sоnrа iki sәcdеyi-sәhv yеrinә yеtirilmәlidir (оnun qаydаsı sоnrаdаn dеyilәcәk):
1-Nаmаz әsnаsındа sәhvәn dаnışsа;
2-Bir sәcdәni unutsа;


Cİhad nə üçündür?


Allah rəsulunun (s) müşriklərlə savaşlarını araşdırıb, nəticə əldə etmək üçün ümumi şəkildə bir neçə nöqtəyə toxunuruq:
1. Adətən, əksər insanların şəxsiyyəti, xarakteri, səciyyələri, çeşidli təbii xüsusiyyətləri və düşüncəsi yaşadığı mühitdəki fərdlərdən götürülür. Beləliklə, insanların əxlaqı, rəftarı və düşüncəsi bir-birlərinə tə`sir edir.


Ğüfeylə namazı haqda nə deyə bİlərsİnİz?


\"Ğüfeylə\" sözü ərəb dilində \"ğəflət\" (qəflət) sözünün kiçik anlamındadır, yəni, kiçik qəflət. İmam Sadiq (ə) öz ata-babası vasitəsilə Peyğəmbərdən (s) bu müstəhəb namaz haqqında belə nəql edir:


Zəkat verməməyİn təsİrlərİ


İmam Sadiq (ə) buyurub: “Quruda və dəryadakı malın heç biri, zəkatın verildiyi üçün tələf olmaz.”[1] O Həzrət (ə) digər bir hədisdə isə buyurur: “Öz malınızı zəkat verməklə sığortalayın. Əgər zəkatı verilmiş mal tələf olsa, mən ona zaminəm.”[2]


Musiqi haramdı ya yox?!


Musiqi haramdı ya yox?!Salam və Salavat olsun sonuncu peyğəmbərimiz Məhəmməd (s.a.a.) Peyğəmbərə və onun Ailəsinə, Pak Əhli-Beytə (ə).
Allahın Salamı olsun İslam Yolunu gedənlərə və İslama Doğru gələnlərə...


NAMAZ NECƏ ZAY OLUR?


NAMAZ NECƏ ZAY OLUR?Namazı sürətlə və narahat qılmaq onu zay edən amillərdəndir. Allah Təala Qurani-Kərimin \"Məryəm” surəsində peyğəmbərlərin (ə) silsilələrini bəyan etdikdən sonra onları tərifləmişdir. Onlar göz yaşları içində başlarını torpağa qoyur və Allah qarşısındakı bəndəliklərini təvazökarcasına etiraf edirlər.


Heyvanın kəsİlməsİnİn neçə şərtİ var?


Heyvanın kəsİlməsİnİn neçə şərtİ var?Heyvanın kəsilməsinin beş şərti var:
1. Heyvanı kəsən şəxs müsəlman olmalıdır və peyğəmbər əhli-beyti ilə düşmənçiliyini izhar etməməlidir;
2. Heyvanın başı dəmir alətlə kəsilməlidir;...


Ovlanmış heyvanın ətİ nə zaman pak və halal sayılır?


Ovlanmış heyvanın ətİ nə zaman pak və halal sayılır?Ovlanmış heyvanın ətinin pak və halal olmasının beş şərti var:
1. Ov silahı bıçaq və qılınc kimi kəsici və ya nizə və ox kimi parçalayıcı olmalıdır;...


Hansı ətlər haramdır?


Hansı ətlər haramdır?Yeddi halda ət haram sayılır;
1. Qızılquş kimi caynaqlı quşlar;...


Ətİ halal olan heyvanlarda nələrİ yemək haramdır?


Ətİ halal olan heyvanlarda nələrİ yemək haramdır?Ətİ halal olan heyvanlarda nələrİ yemək haramdır?


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter