İrs varİslər arasında necə bölünür?


İrs varİslər arasında necə bölünür?Əgər varis bir nəfərdirsə (məsələn, oğul və ya qız) meyitin bütün malı ona çatır. Əgər varis bir neçə oğul, yaxud bir neçə qızdırsa, meyitin malı onların arasında bərabər bölünməlidir.....


Vəsİyyət nədİr?


Vəsİyyət nədİr?Vəsiyyətdə insan sifariş edir ki, onun ölümündən sonra onun üçün hansısa işlər görülsün. Məsələn, insan vəsiyyət edə bilər ki, onun ölümündən sonra malik olduğu kitablar kitabxanaya verilsin. İnsan öz malının yalnız üçdə birini vəsiyyət edə bilər.


Vəqf nə deməkdİr?


Vəqf nə deməkdİr?Vəqf müsəlmanın sahib olduğu bir şeyi öz mülkündən çıxararaq, birdəfəlik ümumi istifadəyə verməsidir. Vəqf edərkən vəqf siğəsi oxumaq vacib deyil. Vəqf edən şəxsin «bu şeyi vəqf etdim» deməsi kifayətdir. Vəqfin öz təyinatı var. Məsələn, hüseyniyyə üçün vəqf olunmuş xalçanı məsciddə istifadə etmək olmaz.


And nədİr, neçə növdür, həqİqİ andın neçə şərtİ var?


And nədİr,  neçə növdür, həqİqİ andın neçə şərtİ var?And iki növdür?
1. Yaxşı bir işə görə içilən and. Məsələn, oruc tutmaq.
2. Pis bir işi tərk etmək üçün içilən and. Məsələn, siqareti tərk etmək.


Nəzİr nədİr? Hansı nəzİrlər düzgün deyİl?


Nəzİr nədİr? Hansı nəzİrlər düzgün deyİl?İnsan özünə vacib edir ki, Allah xatirinə bir xeyir iş görsün və ya Allah xatirinə bəyənilməmiş bir işi tərk etsin.


Su İçərkən nələr müstəhəb və məkruhdur?


Su İçərkən nələr müstəhəb və məkruhdur?Suyu çox içmək, yağlı xörəkdən sonra su içmək, gecə ayaq üstə su içmək, sol əllə su içmək, qabın sınıq yerindən və tutacağı tərəfdən içmək....


Yemək zamanı nələr müstəhəbb və məkruhdur?


Yemək zamanı nələr müstəhəbb və məkruhdur?Yeməkdən qabaq hər iki əli yumaq, yeməkdən sonra əlləri yumaq və qurulamaq, ev sahibinin hamıdan qabaq yeməyə başlayıb hamıdan sonra qurtarması, yeməkdən qabaq «Bismillah» demək, sağ əllə yemək, ...


Nələrə baxmaq haramdır?


Cavab: Haram baxış yeddi qisimdir.
1. İstər ləzzət məqsədi ilə, istərsə də belə bir məqsədsiz, kişinin naməhrəm qadının bədəninə baxması;...


Hansı hallarda alış-verİşİ pozmaq, malı və ya pulu gerİ qaytarmaq olar?


On bir halda müamiləni pozmaq olar:
1. Alış-veriş səhnəsini tərk etməmiş;....


Hansı şeylərİn alqı-satqısı batİldİr?


Alqı-satqısı batil olan şeylər beş qisimdir:
1. Spirtli içkilər kimi murdar şeylər;....


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter