Səfərdə namaz necə qılınır və müsafİr kİmə deyİlİr?


Səfəri qırx beş kilometr və ondan çox məsafədən ibarət olan şəxs müsafir hesab olunur. Bir şərtlə ki, onun getdiyi yol iyirmi iki tam, onda beş kilometrdən az olmasın....


Səcdəyİ-səhv necə yerİnə yetrİlİr?


Namaz başa çatan kimi səcdəyi-səhv niyyət edilir, səcdəyə gedilərək deyilir: «Bismillahi və billahi, əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd» sonra oturaq vəziyyətə qayıdılır və yenidən səcdəyə gedilir, eyni zikrlər təkrarlanır. İkinci səcdədən sonra oturaq vəziyyətdə təşəhhüd və salam deyilir.


Hansı hallarda namazı dayandırmaq olar?


Cavab: Dörd halda namazı dayandırmaq olar:
1. İnsan öz canı və malını qorumaq üçün namazı dayandıra bilər;...


Namazı nələr batİl edİr?


On iki şey namazı batil edir:
1. Namazın ortasında şərtlərdən birinin ödənmədiyi məlum olsa (məsələn, namazın yeri qəsb olunmuş yerdir);...


Nələrə səcdə etmək olmaz?


Yeddi şeyə səcdə etmək olmaz: 1. Yeməli şeylərə; 2. Geyməli şeylərə; 3. Mədəndən çıxan şeylərə (məsələn, qızıl, gümüş); 4. Təzə üzüm yarpağına; 5. Torpaqdan cücərən yeməli dərman bitkilərinə (məsələn, bənövşə, maldili); 6. Bəzi məntəqələrdə yeməli sayılan bitkilərə; 7. Kal meyvəyə.


Namaz harada qılınmalıdır?


Namaz qılınan yerin beş şərti var:
1. Namaz qılınan yer halal olsun;....


Meyİt namazı hansı qaydada qılınır?


Meyit namazı qılmaq üçün dəstəmaz və qüsl şərt deyil. Bədən və libas pak olmaya da bilər. Meyit üçün namaz qılmaq istəyən şəxs üzü qibləyə dayanmalı və meyit onun qarşısında başı sağ, ayaqları sol tərəf istiqamətində uzadılmalıdır. Meyit namazında beş təkbir var...


Hansı hallarda dəstəmaz və qüsl əvəzİnə təyəmmüm etmək olar?


Yeddi halda dəstəmaz və qüsl əvəzinə təyəmmüm etmək olar:
1. Əgər dəstəmaz və ya qüsl üçün su əldə etmək mümkün deyilsə;...


Cünub şəxsə nələr haramdır?


Cünub şəxsə beş şey haramdır:
1. Bədənin Quran yazısına, eləcə də, Allah adına toxunması. Vacib ehtiyata əsasən, peyğəmbərlərin və İmamların da adına toxunmaq olmaz;....


Qüsl hansı qaydada alınır?


Qüsl iki növdür. Tərtibi qüsl və irtimasi qüsl. Tərtibi qüsldə qüsl vermək niyyəti ilə əvvəlcə baş və boyun, sonra bədənin sağ tərəfi, daha sonra sol tərəfi yuyulur. Bu ardıcıllıqla verilməyən qüsl batildir....


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter