“Əmr sahİblərİ” ayəsİ və İsmət məsələsİ


“Əmr sahİblərİ” ayəsİ və İsmət məsələsİQuran təfsirçilərindən bir neçəsi “Əmr sahibləri” ayəsini İmamların ismətinə dəlil olaraq istifadə etmişlər. Ayə belədir:
«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ».
“Ey iman gətirənlər! Allaha, Peyğəmbərə (s) və özünüzdən olan ixtiyar (əmr) sahiblərinə itaət edin!” (Nisa surəsi, 59-cu ayə)


İmamət nədİr?


İmamət nədİr?İmamətin məsumluğunun zəruri olmasının hansı özəllikləri vardır?
Bu sualın cavabına başlamadan öncə İmamətin düzgün anlamına, sonra İmamətin məqamına diqqət edək. Daha sonra isə İmamətlə peyğəmbərliyin fərqli məqamlarına aydınlıq gətirək.


Peyğəmbər (s) nə üçün Zeynəblə evləndİ


Peyğəmbər (s) nə üçün Zeynəblə evləndİQurani-Kərimdə bəzən Peyğəmbərin bəzi əməllərinə etiraz olunur. Məsələn, Zeynəblə evlənmək məsələsində bu məzmunda ayə nazil oldu: «Ya Peyğəmbər, başqalarının sənin haqqında nə deyəcəklərmi deyə qorxursan? Bir halda ki, Allahından qorxmağın yaxşıdır». Ayədən göründüyü kimi bu cür qorxu peyğəmbərin məsumluğuna xələl yetirmirmi?


Peyğəmbərİn (s) heç unutqanlığı oldumu?


Peyğəmbərİn (s) heç unutqanlığı oldumu?Bir yəhudi şəxs peyğəmbərdən sual soruşur. Peyğəmbər (s) cavabında: sabah gəl, cavabını söyləyərəm, deyir. Lakin ertəsi gün peyğəmbərə (s) vəhy nazil olmur və xəbər bir neçə gün gecikir. Vəhyin bu qədər gecikməsinə səbəb cavab verəcəyini vəd edərkən inşallah sözünü unutmağından irəli gəlir. Bu hərəkətilə peyğəmbər (s) cavabın sanki özü tərəfindən olacaqmış kimi davranmış, bu kiçik və gizlin şirkə səbəb olmurmu?


Peyğəmbərİn (s) Allaha sığınması nədən İdİ?


Peyğəmbərİn (s) Allaha sığınması nədən İdİ?Əgər Peyğəmbər (s) məsumdursa və şeytan da məsum insana yol tapa (tovlaya) bilməzdisə niyə Allah ona buyurdu:
«قل اعوذ بربّ النّاس ... من شرّ الوسواس الخنّاس...»
(Ya Peyğəmbər!) De: “Pənah aparıram insanların Rəbbinə;… Vəsvəsə verənin, (Allahın adı çəkiləndə isə hövlündən) geri çəkilən (şeytanın) şərrindən…”...


Əgər Peyğəmbər (s) məsum nədən dualarında günahlarına görə bağışlanmaq İstəyİrdİ?


Əgər Peyğəmbər (s) məsum  nədən dualarında  günahlarına görə bağışlanmaq İstəyİrdİ?Niyə Həzrət Peyğəmbər (s) istiğfar edirdi (əfv diləyirdi)? Əgər Peyğəmbər (s) məsum idisə və günaha düçar olmurdusa nədən dualarında günahlarına görə bağışlanmaq istəyirdi?


Peyğəmbərİn (s) günahlardan bağışlanmaq dİləməsİ olubmu?


Peyğəmbərİn (s) günahlardan bağışlanmaq dİləməsİ olubmu?Qurani-Kərim “Fəth” surəsinin əvvəllərində Peyğəmbərin keçmiş və gələcək günahlarından söz açarkən necə ola bilər ki, o məsum olsun?


İslam Peyğəmbərİnİn (s) əfv olunması doğrudurmu?


İslam Peyğəmbərİnİn (s) əfv olunması doğrudurmu?Allah-taala Tövbə surəsində buyurur: “Allah səni bağışlasın”. Bu söz onu bildirmirmi ki, Peyğəmbər günah və ya xəta edibdir ki, Allah onu bağışlayır.
Ayə belədir:
عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ


Həzrət Peyğəmbərİn (s) halallıq İstəməsİ məsum olmamasından xəbər vermİrmİ?


Həzrət Peyğəmbərİn (s) halallıq İstəməsİ məsum olmamasından xəbər vermİrmİ?Əgər Peyğəmbər (s) məsumdursa, nəyə görə bir şəxsi səhvən vurub, sonra da həmin şəxsdən halallıq istəmişdir?


Quranİ-Kərİmdə Həzrət Peyğəmbərİn (s) İsmətİ barədə ayə mövcuddurmu? Rəvayətlərdə necə ?


Quranİ-Kərİmdə Həzrət Peyğəmbərİn (s) İsmətİ barədə ayə mövcuddurmu? Rəvayətlərdə necə ?Qurani-Kərimdə bəzi ayələr bütün peyğəmbərlərin ismətini isbat edir və digər bir qrup ayələr isə İslam Peyğəmbərinin (s) ismətini məxsus şəkildə açıqlayır. Aşağıda onların bir neçəsini nəzərinizə çatdırırıq:...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter