İmam Səccadın (ə) davamlı olaraq ağlamasının səbəbi nə idi?


İmam Sadiq (ə) buyurur: “İmam Səccaddan (ə) ağlamağının səbəbini soruşurlar. Buyurur: “Məni məzəmmət etməyin. Yəqub, övladlarından birini itirir və o qədər ağlayır ki, gözləri kor olur. Halbuki, onun ölməsinə dair məlumatı yox idi. Ancaq mən bir döyüşdə nəslimdən olan 14 nəfərin şəhadətini görmüşəm. Elə bilirsiniz ki, onların qəmi qəlbimdən gedəndir?!”. İbni Şəhri Aşub nəql edir: “İmam (ə) o qədər ağlayırdı ki, gözlərinin kor olmasından qorxurdular. Nə zaman içmək üçün su qabını götürərdi, o qədər ağlayardı ki, (su qabı) göz yaşı ilə dolardı. Buna görə ona etiraz edənlər olurdu. İmam (ə) buyurardı: “Niyə ağlamayım ki, atamı sudan məhrum etdilər, halbuki heyvanlar da belə, su içmək üçün azad idilər?!”. İmam Səccad (ə) Kərbəla hadisəsinin canlı şahidi idi. Ən əziz insanları gözünün önündə şəhid etmişdilər. Demək olar ki, o hadisədə Peyğəmbər (s) nəslindən sağ qalan tək kişi idi. Allahın hikməti sayəsində sağ qalır və İmamət kürsündə əyləşir. Ancaq gördükləri və başına gələn müsibətlər o qədər böyük idi ki, tarix boyu heç kəsin başına gəlməmişdir. Bu müsibətin qəmi ölən gününə qədər onunla bir yerdə oldu. Bu səbəbdən də göz yaşı qurumurdu.


İmam Hüseynin (ə) fədakarlığı bütün dinləri xilas etdi?!


Aydın şəkildə demək olar ki, İmam Hüseynin (ə) qiyamı nəinki İslam Peyğəmbərinin (s) dininə nicat verdi, əslində başqa peyğəmbərlərin (ə) də risalətinin məhv olmasının qarşısını aldı. Çünki, Peyğəmbər (s) keçmiş rəsulların dinini kamil etmişdi və Xatəmül-ənbiya idi. Sanki başqa peyğəmbərlərin (ə) risaləti İslam Peyğəmbərinin (s) zühuru üçün bir müqəddimə olmuşdur.
Bu sonuncu İlahi din Müaviyyə (lən) və Yezidin (lən) zamanında təhlükə altına düşür. Xüsusilə də Yezidin xəlifə olduğu zamanda. Ona görə də belə bir qorxu var idi ki, bütün peyğəmbələrin (ə) və İslam Peyğəmbərinin (s) əməkləri səmərəsiz qala bilərdi. Belə bir şəraitdə İmam Hüseyn (ə) qiyamı yardım etdi ki, Peyğəmbərin (s) dini dirçəlsin və tövhid ağacı təravətlənib, yeni budaqlar versinlər.


İmam Əlinin (ə) Allah tərəfindən müəyyən edilmiş 5 üstünlüyü nələrdir?!


Əmirəl-möminin İmam Əlinin (ə) beş üstünlüyü vardır ki, onu həm dostları və həm də düşmənləri etiraf edirlər. Hər kim bu üstünlükləri qəbul etmirsə, ya dini maarifdən bəhrə aparmamışdır, ya da inadı üzündən dini həqiqətlərə mane olmaq istəyir.
1. Həzrət Əli (ə) Allah tərəfindən seçilmişdir. Allahın Quranda İmam Əli (ə) üçün bəyan etdiyi ən üstün fəzilətlərdən biri odur ki, o Həzrət (ə), İslam Peyğəmbərinin (s) canişini və vəlisidir. Həzrət Peyğəmbər (s) Qədir-Xum çölündə onun İlahi rəhbərlər olduğunu elan edərək, vilayət nemətini tamamlamış və dinin kamala çatmasına səbəb olmuşdur. “Ey Peyğəmbər, Rəbbin tərəfindən sənə nazil olanı çatdır! Əgər (bunu) etməsən, (elə bil ki,) Onun (heç bir) tapşırığını çatdırmamısan. Allah səni insanlardan (onların fitnə və şərindən) qoruyacaq. Şübhəsiz, Allah kafirlərin dəstəsini hidayət etməz”. (“Maidə” 67). Allah başqa ayədə buyurur: “Bu gün dininizi sizin üçün kamilləşdirdim, sizə Öz nemətimi tamamladım və (möhkəm və sabit) bir din kimi sizin üçün İslamı qəbul etdim”. (“Maidə” 3). Bu ayə İmam Əlinin (ə) fəzilətində nazil olmuşdur və bu ayədən sonra Peyğəmbər (s) İmam Əlinin (ə) əlini yuxarı qaldırdı və onu özündən sonra İlahi rəhbər və mövla kimi tanıtdı...


İmam Hüseynin (ə) gözəl əxlaqından nümunələr!


Nəql edilir ki, bir gün bir ərəb İmam Hüseynin (ə) yanına gəlir və deyir: “Ey Peyğəmbər (s) övladı! Mən diyənin hamısını verəcəyimi zəmanət etmişəm. Ancaq onu verməkdən acizəm. Öz-özümə dedim ki, onu insanların ən böyüyündən istəyim. Peyğəmbər (s) nəslindən daha böyüyünü tapa bilmədim”. İmam (ə) ona buyurur: “Ey ərəb qardaş! Sənə üç sual verəcəyəm, əgər onlardan birinə cavab versən, diyənin üçdə birini verəcəyəm. Əgər ikisinə cavab versən, ikidə birini verəcəyəm, əgər üçünə düz cavab versən, hamısını sənə verəcəyəm”.
Ərəb deyir: “Sizin kimi elm və şərəfə malik olan bir insan mənim kimisinə sual vermək istəyir?”.
Həzrət (ə) buyurur: “Bəli, cəddim Peyğəmbərdən (s) eşitmişəm ki, buyurub: “Məşhurluq mərifətin ölçüsü qədərdir”.
Ərəb deyir: “Onda soruşun, əgər cavab versəm (ki, heç), əgər verməsəm cavablarını sizdən öyrənərəm”.
İmam (ə) buyurur: “Ən üstün əməl hansıdır?”...


Niyə İmam Hüseyn (ə) İmam Həsəndən (ə) 1 dinar az ehsan etdi?


İbni Qətiyyə nəql edir: “Bir nəfər İmam Həsənin (ə) yanına gəlir və Həzrətdən (ə) yardım istəyir. Həzrət (ə) buyurur: “(Verməli olduğum yardım) Məgər ağır borc, ya xar edən yoxsulluq və ya əda etməli olduğun diyədir ki, rüsvaylığa səbəb olar?”. Həmin şəxs deyir: “Onlardan biri üçün sizin xidmətinizə gəlmişəm”. İmam (ə) əmr edir ki, ona yüz dinar pul versinlər. Həmin şəxs sonra İmam Hüseynin (ə) xidmətinə gedir və yardım istəyir. İmam (ə) da qardaşının dediyi sözləri təkrar edir, həmin cavabı eşidir. İmamHüseyn (ə) həmin şəxsdən soruşur: “Qardaşım sənə nə qədər (pul) vermişdir?”.
Həmin şəxs deyir: “Yüz dinar”. İmam Hüseyn (ə) əmr edir ki, ona 99 dinar versinlər. Çünki ehtiram qoymaq baxımından, qardaşıilə bərabərlik etmək istəmirdi”./Deyerler.


Həzrət Əli(ə)-ın suallarına İmam Həsənin(ə) verdiyi cavablar!


Bir gün Həzrət Əli (ə), övladının düşüncə və anlayışını yoxlamaq üçün onu yanına çağırdı. Onların arasında baş verən sual-cavabları Əbu Nuaymın əl-Hılyə» adlı əsərindən tərcümə edərək oxuyaq:
- Doğru əməl nədir? -Pis əməli yaxşı əməllə aradan qaldırmaq.
- Şərəf nədir? -Ailə və qəbiləni yaxşı əməllərə sövq etmək, bu səbəbdən yaranan kədərli hadisələrə dözməkdir.
- Mərdlik və insanlıq nədir? - İffətli (günah və haramlardan uzaq olmaq) olmaq, maddi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq.
- Rəfət (qoruma və halına acıma) nədir? - Aza baxıb qane olmaq, insanı alçaldan əlamətlərin qarşısını almaq və beləliklə həm özünü, həm də ətrafını pisə əməllərdən qorumaqdır.
- Alçaqlıq, xəsislik və insanlıqdan uzaq olmaq nədir? - Nəfsin əsiri olmaq, yalnız onun üçün çalışmaq və malı bu yolda xərcləməkdir.


Həzrət Fatiməni (s) bir bu qədər ucaltmağa nə əsas var?


Cavab: Nəzərdən qaçırmayın ki, Allahın övliyalarına, ilk növbədə isə məsumlara məhəbbətin əsası Allaha məhəbbətdir. Çünki dərin mərifət sahibi olan bu insanlar yalnız və yalnız Allahı sevmiş və Onun razılığı üçün yaşamışlar. Əgər məsumların dualarına nəzər salsanız, Allah sevgisindən başqa bir istək tapmazsınız. İmam Səccad (ə) “Muhibbin” münacatında deyir: “Pərvərdigara, Səndən məhəbbətini istəyirəm”. İmam Hüseyn (ə) “Ərəfə” duasında deyir: “Öz dostlarının qəlbindən əğyarı çıxarıb məhv edən Sənsən.” “Kumeyl” duasında həzrət Əli (ə) deyir: “Pərvərdigara! Tutaq ki, əzabına səbr etdim, bəs ayrılığına necə dözüm?”...


İmam Huseynin vəfalı qardaşı Həzrət Abbasa (ə) niyə səqqa dedilər?


Xarəzmi nəql edir: “Suzuzuq İmam Hüseyn (ə) və səhabələrini əldən salan zaman qardaşı Abbası 30 atlı, 20 piyada və 20 tuluq ilə su dalınca göndərdi. Suya yaxınlaşan zaman Ömər ibni Həccac dedi: “Kimsiniz?”. Nafə ibni Həlal dedi: “Mən sənin əmin oğlunam və İmam Hüseynin (ə) yaxınlarındanam. Gəlmişəm bu sudan içəm”. Dedi: “İç”. Nafə dedi: “Mən necə su içim ki, Hüseyn (ə) və yoldaşları susuzluqdan ölürlər?”. Dedi: “Düz deyirsən, ancaq biz məmur edilmişik və vəzifəmizi yerinə yetirməkdən başqa çarəmiz yoxdur”. Nafə yanındakıları çağırdı və Fərata daxil oldular. Ömər də əsgərləri çağırdı ki, onlara mane olsunlar. Hər iki dəstə arasında dava oldu və İmam Hüseynin (ə) səhabələrindən bir dəstə vuruşur və bir dəstə isə tuluqları doldururdular. Tuluqların hamısı doldu və düşmən tərəfdən bir neçə nəfər öldürüldü, ancaq İmamın (ə) ordusundan heç kəs öldürülmədi. Bu insanlar tuluqları götürüb ordugaha qayıtdılar. İmam Hüseyn (ə) və yoldaşları su içdilər və Abbası səqqa (su ilə təmin edən) adlandırdılar”.


İmam Huseynin (ə) kəsilmiş başı Aşura gunu Qurandan hansı ayəni oxudu?!


Zeyid ibni Ərqəm nəql edir: “O gün ki, şəhidlərin başını küçələrdə gəzdirirdilər, mən bir evin qarşısında əyləşmişdim. İmam Hüseynin (ə) mübarək başını mənim yanımdan aparanda, gördüm ki, İmam Hüseynin (ə) kəsilmiş başı bu ayəni tilavət edirdi: “Yoxsa (yüz illərlə yatıb sonra ayılan) o böyük mağara yoldaşlarının və o yazılı lövhə sahiblərinin (əhvalatlarının) Bizim ayə və nişanələrimizdən (daha) heyrətləndirici olmasını güman etmisən?”. (“Kəhf” 9).
Mən bu ayəni eşidən zaman dedim: “Allaha and olsun ki, ey Peyğəmbər (s) övladı! Sizin kəsilmiş başınız Kəhf səhabələrinin başına gələndən daha heyrətləndiricidir”.
Məhrum Şeyx Cəfər Şuştəri bu hadisə ilə bağlı buyurur: “Belə görünür ki, bu kərim ayənin tilavətində inayət vardır və bu pak baş ona görə də həmin ayəni qiraət edirmiş”.
İmam (ə) bu ayəni tilavət edərək istəyirdi ki, özünün və tərəfdaşlarının əməllərini yada salsın və həmin ayənin aydın nümunələri olduğunu bəyan etsin.


İmam Səccadın (ə) Kərbəladan sonra hansı iki hədəfi nəzərdə tutmuşdu?!


İmam Səccadın (ə) Kərbəladan sonra iki mühüm hədəfi:
- İmamın (ə) birinci hədəfi barəsində demək olar ki, İmam (ə) əziz bibisi Həzrət Zeynəb (s.ə) ilə birlikdə həm Kufədə, həm də Şamda insanları qəflətdən ayıltmağa çalışmışdı. Onların dediyi xütbələr bu qiyamın təsirini bir neçə qat artırmışdır. Onlar bu xütbələri ilə İslam ümmətini həqiqi düşmənlərini tanıtmış və insanları sünnətə qayıtmağa dəvət etmişdilər.
-İmam Səccad (ə) ömrünün sonuna qədər Kərbəla hadisəsini diri saxlamağa cəhd etmişdir. Nə zaman qurban edilən heyvan görərdi, ağlayardı. Su içən zaman ağlayardı. Məhərrəm ayında əza məclisləri təşkil edərdi. Onun bu əməlləri sayəsində Kərbəla hadisəsi indiyə qədər diri qalmaqdadır.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter