Müsəlman Dörd əməlindən hansı dörd bəhrəni qazanar?! İmam Əli (ə) hədisi


İmam Əli (ə) buyurur: “Hər kim dörd şeyin tövfiqini əldə edər, dörd şeydən məhrum olmaz:
1. O kəsin ki, dua etmək tövfiqi olar, duanın yerinə yetməsindən məhrum olmaz.
2. O kəsin ki, tövbə etmək tövfiqi halına şamil olar, tövbənin qəbul olmasından məhrum olmaz.
3. O kəs ki, istiğfar etmək tövfiqi əldə edər, bağışlanmaqdan bəhrəsiz qalmaz.
4. O kəs ki, şükür etmək tövfiqi əldə edər, ruzisinin artmasından məhrum olmaz”./Deyerler.


Ömrün son nə cürə dua etmək lazımdır?! Peyğəmbərin (s) hədisi


Həzrət Peyğəmbər (s) bu mənzərəni görən zaman narahat olur və üzünü Əzrayilə (ə) tutub buyurur: “Ey Əzrayil! Bu kişiyə fürsət ver, onunla söhbət edim”.
Həzrətin (s) Əzrayil (ə) ilə söhbəti bitəndən sonra hamı gördü ki, xəstə yavaş-yavaş özünə gəlir və adi halına dönür. Həmin kişi gözlərini açır və görür ki, Peyğəmbər (s) kənarında əyləşmişdir və Həzrətə (s) salam verir. Peyğəmbər (s) dodaqlarında təbəssüm ilə ona buyurur: “Nə xəbər? O halda nələri gördün?”. Kişi deyir: “Ey Allahın Rəsulu! Qəribə bir səhnə idi. O halda qaranlıqları görürdüm ki, mənə tərəf gəlir”. Bu kişinin günahları çox idi və ölüm anında qaranlıqlar kimi qarşısında zahir olmuşdu.
Həzrət (s) bu cavabı eşidən kimi üzünü ona çevirib, buyurur: “Mənim oxuduğum bu duanı oxu: “Allahım! Mənim çoxlu günahlarımı bağışla və az olan yaxşı əməllərimi qəbul et!”.Həmin kişi bu duanı zümzümə etdi və yenə də huşdan getdi. Həzrət Peyğəmbər (s) gözləyir ki, bu şəxs yenə huşa gəlsin. Kişi özünə gələn zaman Həzrət (s) soruşur ki, indi nə gördün? Kişi deyir: “Ey Allahın Rəsulu! Gördüm ki, mənə tərəf ağ rəngli nur gəlir”...


İmam Cavadın (ə) uydurulmuş 7 hədisə cavabı nə oldu?!


Yəhya ibn Əqsəm, İmam Cəvad (əs)-a belə sual etdi: “Rəvayət edildiyinə görə bir gün Cəbrail (ə.s) Peyğəmbərin (s) hüzuruna gələrək belə buyurur: “Ey Muhəmməd! Allah sənə salam göndərir və belə buyurur: “Mən Əbu Bəkrdən razıyam, görəsən o da məndən razıdırmı? Bu rəvayət haqqındakı görüşünüz nədir?”
İmam Cəvad (ə.s) buyurur ki: “Bu xəbəri rəvayət edən kəs, Peyğəmbərin (s) vida həccindəki bu sözünü də xatırlamaq məcburiyyətindədir: “Mənim adımdan yalan söyləyənlər olduqca çoxalmışdır, məndən sonra da çox olacaqdır. Hər kəs mənim adımdan bilərəkdən yalan söyləyərsə yeri cəhənnəm atəşi olacaqdır.” İmam Cəvad (ə.s) sözünə belə davam etdi: “(Əbu Bəkr haqqındakı) bu rəvayət Allahın kitabı ilə uyğun gəlməməkdədir. Çünki Allah (Qurani-Kərimdə) belə buyurur: “And olsun ki, insanı Biz yaratdıq və nəfsinin ona nə vəsvəsə etdiyini də Biz bilirik. Biz ona şah damarından da yaxınıq!” [Qaf surəsi. 16]. Görəsən Əbu Bəkrin (Allahdan) razı olub olmadığı Allaha gizliydimi ki bunu Peyğəmbərindən soruşur?! Bu əqlən mümkünsüzdür...”Rəcəb ayında yüz ilin oruc savabına bərabər iki rikət namaz necə qılınmalıdır?!


... Hz.Əli(ə) buyurur: “Rəcəb mənim ayım, Şəban Peyğəmbərin (s) ayı, Ramazan ayı isə ALLAH-taalanın ayıdır”.
Əziz islam peyğımbəri Həzrəti Məhəmməd (s) dən nəql olunur: “Hər kim mübarək Rəcəb ayının bir gecəsində iki rikət namaz qılsa və namazın iki rikətində “Həmd” surəsindən sonra yüz dəfə “İxlas” surəsini (hər rikətdə 50 dəfə) desə – Yüz il oruc savabı verilər.Bu namaza görə, ALLAH təala ona cənnətdə yüz ədəd hər biri bir peyğəmbərin kənarında olan saray əta edər.” Qeyd edək ki,bu namazın qılınma vaxtı məğrib və işa namazlarından sonradır. Mənbə: Şeyx Abbas Qummi “Məfatihul-Cinan”(“Rəcəb ayı” bölməsi)


Yatandan öncə ixlas surəsini üç və ... dəfə oxumağın faydası haqda hədislər!


Məhrum Ayətullah Əli Səadət Pərvər öz axırıncı dərsində şagirdlərinə belə buyurmuşdur: “Ölməyimi mənə göstəriblər. Çox aydın idi. İndinin özündə həmin zamanı xatırlayıram. Gördüm ki, peyğəmbərlər (ə) və İlahi övliyalar cənazə mərasimimdə iştirak edirlər. Bu, ona görədir ki, bəndə 40 il səhər çağında 100 dəfə “Tövhid” surəsini oxuyur və onu 124 min peyğəmbərin (ə) ruhuna hədiyyə edirdim”. ]“Tövhid” surəsini oxumağın fəzilətləri barəsində çox sayda hədislərimiz vardır. O cümlədən:
Hz Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim yatan zaman “Tövhid” (“İxlas”) surəsini 3 dəfə oxuyarsa, Allah 50 min mələyi onun üçün vəzifələndirər ki, həmin gecə onu qorusunlar”.
Əmirəl-möminin (ə) buyurur: “O kəs ki, sübh namazından sonra “Tövhid” surəsini 11 dəfə oxuyarsa, həmin gün günah etməz. Baxmyaraq ki, xar olmuş şeytan nə qədər çalışar, insanı günaha tərəf çəkə bilməz və bu yolla xar olar”.


Rəcəb ayında oruc tuta bilməyənlər üçün xüsusi zikr


Hər kim mübarək Rəcəb ayında oruc tuta bilmirsə, ancaq onun savabına malik olmaq istəyirsə, bu zikri desin:
سبْحَانَ الْإِلَهِ الْجَلِیلِ. سُبْحَانَ مَنْ لَا یَنْبَغِی
التَّسْبِیحُ إِلَّا لَهُ .سُبْحَانَ الْأَعَزِّ الْأَکْرَمِ .سُبْحَانَ
مَنْ لَبِسَ الْعِزَّ وَ هُوَ لَهُ أَهْل
Bu zikri 100 dəfə demək lazımdır. (Hədənə) Allah Təala cəmi iman əhlinə bu ayın fəzilətlərini nəsib etsin! /Deyerler.


İlin hansı günlərində oruc tutmağın fəziləti çoxdur? – İmam Hadi (ə) buyurur


... İmamın (ə) mənzilinə yollandılar və evə daxil olub əyləşdilər. Onlar ağızlarını açmazdan əvvəl İmam (ə) buyurdu: “Siz mənim yanıma ona görə gəlmisiniz ki, ilin hansı günlərində oruc tutmağın fəzilətli olmağını öyrənəsiniz?”. Dedilər: “Elədir, ya ibni Rəsulallah!”. İmam (ə) buyurdu: “Bəs bilin ki, o, dörd gündür:
1. Rəbiul-əvvəl ayının 17-dir ki, Həzrət Peyğəmbər (s) dünyaya gəlmişdir.
2. Rəcəb ayının 27-dir ki, Peyğəmbərin (s) besət günüdür.
3. Zilqədə ayının 25-idir ki, Dəhvul-ərz gündür.
4. Zilhiccə ayının 18-dir ki, Qədir-Xum günüdür”...


İmam Baqirin (ə) hədisinə əsasən insanların ən yaxşısı hansı əməl sahibidir?!


...Bu kimi hadisələrdə Allahın bəyəndiyi tərzdə davranan insanlar ən xeyirli bəndələr hesab olunur. İmam Baqir (ə)-dan nəql olunan hədisdə buyrulur: “Allahın rəsulundan (s) soruşdular ki, ən xeyirli bəndə kimdir? O həzrət (s) cavab verdi: Bir yaxşılıq etdikləri zaman sevinənlər, pis bir iş gördükləri zaman (peşman olub) bağışlanma diləyənlər, onlara bir şey əta olunduğda şükr edənlər, çətinliklər qarşısında səbrli olanlar, qəzəbləndikləri zaman əfv edənlər.” Həqiqətən qəlbində yaxşılıqlara meyl olan, pis bir işə səbəb olduqda qəlbən peşman olan, gözü tox olan, ilahi nemətlərə şükr etməyi bacaran, səbli olmağı bacaran, insanlara qarşı mehriban olmağı bacaran, kinli olmayan birisi nümunəvi və xeyirli bir bəndədir. Qurani Kərim bu mətləbi qısa şəkildə belə bəyan edir:
“Şübhəsiz ki, iman gətirib yaxşı işlər görənlər məxluqların ən yaxşısıdırlar” (Bəyyinə-7)


İmam Rzanın (ə) hədisinə əsasən hafizəni günləndirən və sinəni təmizləyən nəyi yemək lazımdır?!


Bunlar hafizəni gücləndirir, sinəni təmizləyir – Hədis Bu kimi işlərə işarə olunan hədislərin birində İmam Rza (ə) yaddaşın güclənməsinə və sinənin sağlamlığına faydalı olan tövsiyəsində buyurub: “Quran oxumaq, bal yemək, buxur iyləmək hafizəni gücləndirir, sinənin bəlğəmini təmizləyir.”
Xatırladaq ki, Qurani Kərim, Allahın yer əhli üçün göndərdiyi sonuncu möcüzəvi kitabdır. Bu kitab müxtəlif bilikləri ehtiva etməklə yanaşı həm də güclü mənəvi təsirə malikdir. İnsan ruhiyyəsində müsbət iz buraxır...


İmam SAdiq (ə) Nafilə namazlarının sirri necə açıqlamışdır?!


Abdullah ibni Sənan nəql edir: “İmam Sadiqin (ə) xidmətində olan zaman ona dedim: Nə üçün Peyğəmbər (s) zöhr namazından əvvəl 8 rükət nafilə və əsr namazından əvvəl 8 rükət nafilə namazı qılardı? Həmçinin niyə məğrib namazından sonra 4 rükət nafilə qılardı və niyə gecə namazını gecənin sonunda qılardı, əvvəlində deyil?”.
Həzrət (ə) buyurdu: “Nafilələrin qılınması – vacib namazların təkidi üçündür. Belə ki, əgər insanların namazları ancaq dörd rükət zöhr olsaydı, ona görə mütləq səhlənkarlıq edərdilər. Bu həddə ki, bəzən vaxtını belə keçirərdilər və onu qılmazdılar. Ancaq o zaman ki, vacib namazlardan başqası haqlarına (boyunlarına) qoyular, namazın çox olmasına görə sürətlənərlər ki, bəlkə hamısını vaxtında yerinə yetirə bilsinlər.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter