Oruc insanı hansı qəfəsdən çıxarır? Peyğəbmərin (s) hədisi


Bildiyimiz kimi, Həzrət Peyğəmbər (s) Şəban ayının son günlərində xütbə oxuyur ki, “Şəbaniyyə xütbəsi” adı ilə məşhur olmuşdur. Bu xütbədə buyurur: “Ey insanlar! Siz azad deyilsiniz, qəfəsdəsiniz. Bilmirsiniz ki, qəfəsdəsiniz. Günahlarınız sizi qəfəsdə həbs etmişdir. Mübarək Ramazan ayında özünüzü istiğfar vasitəsilə bu qəfəsdən azad edin. İslam dinində heç bir şeyin dəyəri azadlığın dəyəri kimi deyildir”. Ona görə də deyə bilərik ki, Ramazan ayı – azad olmaq ayıdır. Hər gün gərək öz ətrafımıza bürüdüyümüz kəndirləri bir-bir açaq ki, azad ola bilək. Hikmətləri dərk etmək və azad olmaq üçün isə ən yaxşı yol – ibadətdir.
Qurani Kərimin insana verə biləcəyi faydalar haqda İmam Əlinin (ə) hədisi


Hz Əli (ə) Qurani Kərimin faydaları haqda bu ilahi kitabı belə tanıtdırır: Bilin ki, bu Quran elə bir kitabdır ki, nəsihət edər, xəyanət etmədən!
Bilin ki, Bu Quran elə bir kitabdır ki, yol göstərər, azdırmadan! Bilin ki, Bu Quran elə bir kitabdır ki, danışandır, yalan demədən!
Bilin ki, Bu Quran elə bir kitabdır ki, Onunla oturan şəxs qalıxarkən onun hidayət və xoşbəxtliyi artar! Və ya diqqətsizliyi və azğınlığı azalar!
Nəticə olaraq: Öz dərdlərinin yaxşılaşmasını ondan istəyin. (Onda olan yollarda tapın!) Çətinlik və çıxılmaz vəziyyətlərdə ondan kömək istəyin. Çünki Qurani Kərimdə ən böyük dərdlər ki, küfrə, münafiqliyə, məhv olmaq və yolunu azmaq olmuş olsun, əlac və şifa vardır!”


Ramazan ayının fəziləti haqda məsumlardan bir neçə hədis


1-İmam Baqir (ə) buyurur: “Hər bir şeyin baharı vardır, Quranın da baharı (savabı və...) ramazan ayıdır.” (1)
2-İslam Peyğəmbəri (s) buyurur: “Əgər bəndə (insan) biləsydi ki, ramazan nədir! Arzulayardı ki, ramazan ayı bir il olsun!” (2)
3-Hz Muhəmməd (s) buyurur: “Göylərin qapıları (rəhmət) ramazan ayının birinci gecəsində (insanların üzərinə) açılar və onun sonuncu gecəsinə qədər bağlanmaz!” (3)
4-İmam Rza (ə) buyurur: “Hər kim bu ayda bir ayə Qurani Kərimdən oxuyarsa, (Allah-Taala (c.c) ona) başqa aylarda bir Qurani xətm miqdarında (savabını) hesaba vurar...


Orucun fəziləti haqqında bir neçə hədis


Orucun fəziləti haqqında bir neçə hədis
1-İmam Sadiqdən (ə) nəql olunan hədislər deyilir: “Ən üstün cihad (Allah yolunda çətinliyə dözmək) isti havada oruc tutmaqdır!” (1)
2-Həzrəti Peyğəmbər (s) nəql olunur: “Adəm övladtının bütün əməlləri özü üçündür, Yalnız Orucdur ki, mənim üçün yerinə yetirilər və mən onun əvəzini verərəm.” (2)
3-Hz Peyğəmbərdən (s) nəql olunur: “Hər bir şey üçün (giriş üçün) qapı vardır, ibadətin (bəndəliyin) qapısı isə orucdur.” (3)
4-Həzrəti Muhəmməd (s): Oruc tutmaq mömin üçün qiyamətdə (cəhənnəm atəşi qarşısında) qalxandır.


İmam Hüseyn (ə) günah edən şəxsə hansı 5 məsələyə diqqət etməyə çağırdı?!


Bir nəfər İmam Hüseynin (ə) xidmətinə çatır və deyir ki, mən günahkar bir insanam. Özümü günahdan qoruya bilmirəm. Ona görə də sizin nəsihətinizə ehtiyacım vardır.
İmam (ə) buyurur: “Bu beş işi gör və sonra nə qədər istəsən, günah et!
1. Allahın ruzisini yemə və hər günahı istəsən, yerinə yetir!
2. Allahın hakimiyyətindən xaric ol və hər günahı istəsən, yerinə yetir!
3. Elə yer tap ki, Allah səni tapa bilməsin, sonra hansı günahı istəsən, yerinə yetir!
4. O zaman ki, ölüm mələyi sənin canını almaq üçün gələcəkdir, bacarsan, onu özündən uzaqlaşdır və sonra hansı günahı istəsən, yerinə yetir!...


Hz Peyğəmbərin (s) hədisinə əsasən Ən yaxşı ev hansıdır?


Əziz Peyğəmbərimiz (s) həmişə yetimlərə qarşı şəfqətli və mehriban olmuş, öz buyuruşlarında davamçılarını da bu əmələ dəvət etmişdir.
Həzrət Peyğəmbərin (s) nəzərində ən yaxşı ev o evdir ki, orada yetimə məhəbbət olunar.
Həzrət (s) buyurur: “Sizlərin ən yaxşı evi – o evdir ki, orada yetim ehsana və məhəbbətə malik olar. Ən pis ev isə o evdir ki, orada yetimə pis rəftar edilər və zülm edilər”.
Həzrət Rəsuli-Əkrəm (s) başqa yerdə buyurur: “O kəs ki, evində yetim saxlayar, onun tərbiyəsi üçün uşaqlıq işləri bitənə qədər hərtərəfli çalışar – Allah Təala behişti ona vacib edər”.


Hz Peyğəmbərin (s) hədisinə əsasən Ən yaxşı ev hansıdır?


Əziz Peyğəmbərimiz (s) həmişə yetimlərə qarşı şəfqətli və mehriban olmuş, öz buyuruşlarında davamçılarını da bu əmələ dəvət etmişdir.
Həzrət Peyğəmbərin (s) nəzərində ən yaxşı ev o evdir ki, orada yetimə məhəbbət olunar.
Həzrət (s) buyurur: “Sizlərin ən yaxşı evi – o evdir ki, orada yetim ehsana və məhəbbətə malik olar. Ən pis ev isə o evdir ki, orada yetimə pis rəftar edilər və zülm edilər”.
Həzrət Rəsuli-Əkrəm (s) başqa yerdə buyurur: “O kəs ki, evində yetim saxlayar, onun tərbiyəsi üçün uşaqlıq işləri bitənə qədər hərtərəfli çalışar – Allah Təala behişti ona vacib edər”.


Məsumların hədislərinə əsasən haqq tərəfdarları hansı xüsusiyyətlərə malikdirlər?!


İmam Sadiq (ə) buyurur: “Həqiqi imanın nişanəsi odur ki, haqqı zahirdə ziyanınıza olsa belə, qəbul edəsiniz. Batili faydanıza olsa belə, qəbul etməyəsiniz”.Haqq tərəfdarlarını bu nişanələr ilə tanımaq olar:
1. Qəzəbdən uzaq olarlar. Haqq tərəfdarı olan insan, həyatının üç halında: xoşluqda, qəzəbdə və qüdrətdə haqqa əməl etməkdən çəkinməz.
2. İnsanlara qarşı insaflı olar. Haqq tərəfdarı olan şəxsin nişanələrindən biri də insaflı olmaqdır. Hz Peyğəmbər (s): “Həqiqi mömin o kəsdir ki, insanlarla rəftarda insaflı olar”.
3. Nəsihəti qəbul edər. İmam Əli (ə) buyurur: “Nəsihəti qəbul etmək – insanın üstünlüyünün və müvəffəqiyyətinin nişanəsidir”.
4. Dindarlıq. İmam Səccad (ə) buyurur: “Heç bir ibadət, dinə elm və həmahənglikdən başqası ilə həyata keçməz”.DeyerlerHz Peyğəmbərin (s) hədisinə əsasən Ən yaxşı ev hansıdır?


Əziz Peyğəmbərimiz (s) həmişə yetimlərə qarşı şəfqətli və mehriban olmuş, öz buyuruşlarında davamçılarını da bu əmələ dəvət etmişdir. Həzrət Peyğəmbərin (s) nəzərində ən yaxşı ev o evdir ki, orada yetimə məhəbbət olunar. Həzrət (s) buyurur: “Sizlərin ən yaxşı evi – o evdir ki, orada yetim ehsana və məhəbbətə malik olar. Ən pis ev isə o evdir ki, orada yetimə pis rəftar edilər və zülm edilər”. Həzrət Rəsuli-Əkrəm (s) başqa yerdə buyurur: “O kəs ki, evində yetim saxlayar, onun tərbiyəsi üçün uşaqlıq işləri bitənə qədər hərtərəfli çalışar – Allah Təala behişti ona vacib edər”. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “O kəs ki, yetimin himayəsini öhdəsinə götürər və onu öz evinə aparar, yeyəcək və içəcəklərdə öz şəriki edər – onun mükafatı behişt olar. Məgər o halda ki, bağışlanılmayan günaha düçar olmazsa”...


Hz Peyğəmbərin (s) hədisinə əsasən Ən yaxşı ev hansıdır?


Əziz Peyğəmbərimiz (s) həmişə yetimlərə qarşı şəfqətli və mehriban olmuş, öz buyuruşlarında davamçılarını da bu əmələ dəvət etmişdir. Həzrət Peyğəmbərin (s) nəzərində ən yaxşı ev o evdir ki, orada yetimə məhəbbət olunar. Həzrət (s) buyurur: “Sizlərin ən yaxşı evi – o evdir ki, orada yetim ehsana və məhəbbətə malik olar. Ən pis ev isə o evdir ki, orada yetimə pis rəftar edilər və zülm edilər”. Həzrət Rəsuli-Əkrəm (s) başqa yerdə buyurur: “O kəs ki, evində yetim saxlayar, onun tərbiyəsi üçün uşaqlıq işləri bitənə qədər hərtərəfli çalışar – Allah Təala behişti ona vacib edər”. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “O kəs ki, yetimin himayəsini öhdəsinə götürər və onu öz evinə aparar, yeyəcək və içəcəklərdə öz şəriki edər – onun mükafatı behişt olar. Məgər o halda ki, bağışlanılmayan günaha düçar olmazsa”...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter