Bərəkət qapısını açan 10 açar nələrdir?! Məsumlardan izahat


Allahın bəndələrinə nemət və bərəkəti sonsuzdur. Ancaq bəzi amillər vardır ki, insan həyatındakı bərəkəti daha da çoxaldar. Bu amillər ilə tanış olaq:
1. Birlikdə olmaq. İnsan ictimai varlıq olduğu üçün, tək yaşamamalıdır. Ailə həyatı insana əminlik hissi verər və bu böyük varlıq aləmində tək olmadığını və onun qayğısını çəkən insanların olduğunu dərk etdirər.
2. Böyüklərə hörmət etmək. Böyüklərə ehtiram göstərməyin sirri, onların təcrübələrinə söykənir. Onlar uzun illər boyu çoxlu təcrübə əldə etmiş və onları qısa zamanda gənc nəslə ötürmək qabiliyyətinə malikdirlər. Onların bu təcrübəsindən bəhrələnmək o zaman mümkündür ki, onlarla rabitə qurasan.
3. Asan evlilik. Mehriyyənin az olması da başqa bir bərəkətdir. Bu, ailə həyatına bərəkət gətirər...


Subhanallahın mənası nədir?! İmam Əlinin (ə) mübarək izahı


Bir nəfər ikinci xəlifədən soruşdu: “Sübhanəllah” kəlməsinin izah və təfsiri nədir?! Ömər ibn Xəttab dedi: (Qarşıda olan) Bu bağda bir kişi var ki, sual verəndə cavab verər, sakit olanda isə, örgətmək üçün danışmağa başlayar!
Sual verən şəxs bağa tərəf getdi və gördü ki, Hz Əli (ə) əkinçilik işi ilə məşğuldur! Xidmətinə yetişərək ərz etdi: “Subhanəllah” nədir?!
Hz Əli (ə) buyurdu: “Subhanəllah Allahın uca və əzəmətli məqamını böyük bilməkdir. Allahı müşriklətini düşüncəsindən pak bilməkdir. Və o zaman ki, bir bəndə bu kəlməni dilə gətirər, bütün mələklər ona salam (dua) göndərərlər.” Mənbə: Məani əl-Əxbar, səh: 11


Ramazan ayında 6 sifətdən möhkəm yapışmaq günahların bağışlanmasına səbəb olar?!


Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim Ramazan ayında 6 sifətə çəng vurarsa, Allah onun günahlarını bağışlayar:
1. Dinini qoruyar. 2. Nəfsini saxlayar. 3. Qohumları ilə əlaqə yaradar.
4. Qonşusuna əziyyət verməz. 5. Qardaşlıq (haqqına) riayət edər. 6. Dilini (yersiz sözlərdən) saxlayar”.


Nə edək ki, orucumuz qəbul olsun? Məsumlardan hədislər


Nə edək ki, orucumuz qəbul olsun? Hədislərimizdə oxuyuruq ki, oruc - mühüm bir ibadətdir. Allah dərgahında qəbul olan oruc təkcə gün ərzində ac və susuz qalmaq deyildir. Orucun əsas qəbul olma şərti - bədəni və ruhu günahlardan uzaqda tutmaq deməkdir. İmam Əli (ə) buyurur: “O qədər oruc tutan var ki, aclıqdan başqa faydası yoxdur”.
Həzrət Əli (ə) yenə buyurur: “Nəfsin orucu - beş hiss orqanını günahlardan saxlamaq və qəlbi bütün pisliklərdən boşaltmaq deməkdir”.
Həzrət Peyğəmbərdən (s) gələn hədisdə oxuyuruq ki, qeybət və söz gəzdirmək orucu pozar. Haqq sahibi razı olmayınca, namaz və oruc 40 gün qəbul olmaz...


Oruc insanı hansı qəfəsdən çıxarır? Peyğəbmərin (s) hədisi


Bildiyimiz kimi, Həzrət Peyğəmbər (s) Şəban ayının son günlərində xütbə oxuyur ki, “Şəbaniyyə xütbəsi” adı ilə məşhur olmuşdur. Bu xütbədə buyurur: “Ey insanlar! Siz azad deyilsiniz, qəfəsdəsiniz. Bilmirsiniz ki, qəfəsdəsiniz. Günahlarınız sizi qəfəsdə həbs etmişdir. Mübarək Ramazan ayında özünüzü istiğfar vasitəsilə bu qəfəsdən azad edin. İslam dinində heç bir şeyin dəyəri azadlığın dəyəri kimi deyildir”. Ona görə də deyə bilərik ki, Ramazan ayı – azad olmaq ayıdır. Hər gün gərək öz ətrafımıza bürüdüyümüz kəndirləri bir-bir açaq ki, azad ola bilək. Hikmətləri dərk etmək və azad olmaq üçün isə ən yaxşı yol – ibadətdir.
Qurani Kərimin insana verə biləcəyi faydalar haqda İmam Əlinin (ə) hədisi


Hz Əli (ə) Qurani Kərimin faydaları haqda bu ilahi kitabı belə tanıtdırır: Bilin ki, bu Quran elə bir kitabdır ki, nəsihət edər, xəyanət etmədən!
Bilin ki, Bu Quran elə bir kitabdır ki, yol göstərər, azdırmadan! Bilin ki, Bu Quran elə bir kitabdır ki, danışandır, yalan demədən!
Bilin ki, Bu Quran elə bir kitabdır ki, Onunla oturan şəxs qalıxarkən onun hidayət və xoşbəxtliyi artar! Və ya diqqətsizliyi və azğınlığı azalar!
Nəticə olaraq: Öz dərdlərinin yaxşılaşmasını ondan istəyin. (Onda olan yollarda tapın!) Çətinlik və çıxılmaz vəziyyətlərdə ondan kömək istəyin. Çünki Qurani Kərimdə ən böyük dərdlər ki, küfrə, münafiqliyə, məhv olmaq və yolunu azmaq olmuş olsun, əlac və şifa vardır!”


Ramazan ayının fəziləti haqda məsumlardan bir neçə hədis


1-İmam Baqir (ə) buyurur: “Hər bir şeyin baharı vardır, Quranın da baharı (savabı və...) ramazan ayıdır.” (1)
2-İslam Peyğəmbəri (s) buyurur: “Əgər bəndə (insan) biləsydi ki, ramazan nədir! Arzulayardı ki, ramazan ayı bir il olsun!” (2)
3-Hz Muhəmməd (s) buyurur: “Göylərin qapıları (rəhmət) ramazan ayının birinci gecəsində (insanların üzərinə) açılar və onun sonuncu gecəsinə qədər bağlanmaz!” (3)
4-İmam Rza (ə) buyurur: “Hər kim bu ayda bir ayə Qurani Kərimdən oxuyarsa, (Allah-Taala (c.c) ona) başqa aylarda bir Qurani xətm miqdarında (savabını) hesaba vurar...


Orucun fəziləti haqqında bir neçə hədis


Orucun fəziləti haqqında bir neçə hədis
1-İmam Sadiqdən (ə) nəql olunan hədislər deyilir: “Ən üstün cihad (Allah yolunda çətinliyə dözmək) isti havada oruc tutmaqdır!” (1)
2-Həzrəti Peyğəmbər (s) nəql olunur: “Adəm övladtının bütün əməlləri özü üçündür, Yalnız Orucdur ki, mənim üçün yerinə yetirilər və mən onun əvəzini verərəm.” (2)
3-Hz Peyğəmbərdən (s) nəql olunur: “Hər bir şey üçün (giriş üçün) qapı vardır, ibadətin (bəndəliyin) qapısı isə orucdur.” (3)
4-Həzrəti Muhəmməd (s): Oruc tutmaq mömin üçün qiyamətdə (cəhənnəm atəşi qarşısında) qalxandır.


İmam Hüseyn (ə) günah edən şəxsə hansı 5 məsələyə diqqət etməyə çağırdı?!


Bir nəfər İmam Hüseynin (ə) xidmətinə çatır və deyir ki, mən günahkar bir insanam. Özümü günahdan qoruya bilmirəm. Ona görə də sizin nəsihətinizə ehtiyacım vardır.
İmam (ə) buyurur: “Bu beş işi gör və sonra nə qədər istəsən, günah et!
1. Allahın ruzisini yemə və hər günahı istəsən, yerinə yetir!
2. Allahın hakimiyyətindən xaric ol və hər günahı istəsən, yerinə yetir!
3. Elə yer tap ki, Allah səni tapa bilməsin, sonra hansı günahı istəsən, yerinə yetir!
4. O zaman ki, ölüm mələyi sənin canını almaq üçün gələcəkdir, bacarsan, onu özündən uzaqlaşdır və sonra hansı günahı istəsən, yerinə yetir!...


Hz Peyğəmbərin (s) hədisinə əsasən Ən yaxşı ev hansıdır?


Əziz Peyğəmbərimiz (s) həmişə yetimlərə qarşı şəfqətli və mehriban olmuş, öz buyuruşlarında davamçılarını da bu əmələ dəvət etmişdir.
Həzrət Peyğəmbərin (s) nəzərində ən yaxşı ev o evdir ki, orada yetimə məhəbbət olunar.
Həzrət (s) buyurur: “Sizlərin ən yaxşı evi – o evdir ki, orada yetim ehsana və məhəbbətə malik olar. Ən pis ev isə o evdir ki, orada yetimə pis rəftar edilər və zülm edilər”.
Həzrət Rəsuli-Əkrəm (s) başqa yerdə buyurur: “O kəs ki, evində yetim saxlayar, onun tərbiyəsi üçün uşaqlıq işləri bitənə qədər hərtərəfli çalışar – Allah Təala behişti ona vacib edər”.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter