Müsəlman və mömin şəxsin xeyirxah olması olduğu şəhəri bəladan xilas edər?!


Əgər insan insaf əhli olarsa, həm özünü və həm də cəmiyyəti İlahi əzabdan qoruya bilər. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “İnsanlarla insaflı rəftar et və onlara qarşı mehriban və xeyirxah ol. Çünki əgər belə olsan, sənin seyr etdiyin məkanın və şəhərin insanlarına Allah qəzəb etsə və onlara əzab nazil etmək istəsə, sənə nəzər salar və sənə xatir o insanlara rəhm edər”. Hər kim insafa riayət edər, məkarim əxlaqın ən fəzilətli zirvəsində qərar tutar. İnsaf odur ki, hər nəyi ki, özün üçün bəyənirsən – başqaları üçün də bəyənəsən.
İmam Səccad (ə) Şeytandan hansı cəhətlərinə görə pənah apardığını söyləyir?!


Şeytanın vəsvəsələrindən uzaq olmağı istəmək! قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ
\"De: “Ey Rəbbim! Şeytanların vəsvəsələrindən Sənə sığınıram! Onların mənə yaxınlaşmalarından Sənə sığınıram, ey Rəbbim!”\" (Muminun, 97-98).
Hədis: İmam Səccad (ə): “İlahi, məni azdıran bir düşməndən, yoldan çıxaran, ürəyimi vəsvəsələrlə dolduran, zəhərli təhrikləri qəlbimi əhatə edən, nəfsani istəklərimə yardım edən Şeytandan Sənə şikayət edirəm.” (Biharul-ənvar, c. 94, səh. 143, hədis: 21).


İmam Sadiqin (ə) verdiyi 2 sadə nəsihət bu insanı dövlətli etdi?!


... Dedim: “Mən Əbdülrəhman Siyabəyəm”. Həzrət (ə) məndən soruşdu: “Atan nə iş görür?”. Dedim: “O, dünyadan getmişdir”. İmam (ə) çox narahat oldu. Atama rəhmət oxudu və ona görə dua etdi. Məndən soruşdu: “Atan sənə irs qoyubdurmu?”. Dedim: “Xeyr”. Soruşdu: “Bəs Məkkəyə necə gəlmisən?”.
Mən atamın dostunun mənə etdiyi yaxşılığı danışdım və hələ sözüm bitməmişdi ki, buyurdu: “O şəxsin min dirhəm əmanətini nə etdin?”. Dedim: “Qaytardım”. İmam (ə) sevincli halda buyurdu: “Əhsən sənə. Sənə nəsihət verimmi?”. Dedim: “Buyurun”. İmam (ə) buyurdu: “Düz danış və əmanətə vəfa et ki, bu zaman insanların malına şərik olarsan”. Mən İmamın (ə) bu nəsihətinə qulaq verdim və qısa zamanda maddi vəziyyətim elə yaxşılaşdı ki, hər il üç min dirhəm zəkat verirdim”...


İmanla yəqin arasında nə qədər fasilə vardır? – İmam Hüseynin (ə) 6 suala cavabı


Bir nəfər İmam Hüseynin (ə) xidmətinə gəlir və deyir: “Ey Peyğəmbər (s) övladı! Sualım vardır”. İmam (ə) buyurur: “Soruş”. Həmin şəxs deyir: “İmanla yəqin arasında nə qədər fasilə vardır?”. İmam (ə) buyurur: “Dörd barmaq qədər. İman o şeydir ki, eşidəsən, yəqin o şeydir ki, görəsən. Gözlə qulaq arasında dörd barmaq fasilə vardır”.
Soruşur: “Yerlə göy arasında nə qədər fasilə vardır?. İmam (ə) buyurur: “Bir duanın yerinə yetməsi qədər”.
Soruşur: “Şərqlə qərb arasında nə qədər fasilə vardır?”. İmam (ə) buyurur: “Günəşin bir gün seyr etməsi qədər”.
Soruşur: “İnsanın izzəti nədədir?”. İmam (ə) buyurur: “İnsanlardan ehtiyacsız olmaqda”...


“Axtardım...” - İmam Sadiqin (ə) kəlamında ən üstünlər!


Deyerler.org: “Ölümü sevməyin yolunu axtardım, onu Allahı razı salmaq üçün qabaqcadan göndərilmiş sərvətdə (infaqda) tapdım”.
“İbadətin şirinliyini axtardım, onu günahı tərk etməkdə tapdım”.
“Qəlb riqqətini axtardım, onu aclıqda və susuzluqda tapdım”.
“Qəlb nurunu axtardım, onu düşünməkdə və ağlamaqda tapdım”.
“Allah Təalanın dostluğunu axtardım, onu günahkarlarla düşmənçilikdə tapdım”.
“Sərvərlik və böyüklüyü axtardım, onu Allah bəndələrinə xeyirxahlıqda tapdım”.
“Qəlb rahatlığını axtardım, onu sərvətin azlığında tapdım”...


Həzrət Peyğəmbərin (s) bir ərəbin həyati suallarına xilasedici cavabı nələr oldu?!


Bir gün Allahın Rəsulu (s) məsciddə oturmuşdu. Təsadüfən bir ərəb daxil oldu və Peyğəmbərə (s) salam verdi. Həzrət (s) salama cavab verib, sual etdi: “Haradan gəlirsən, ərəb?”. Ərəb dedi: “Uzaq yoldan gəlirəm və sizə bir neçə sualım var”. Həzrət (s) buyurdu: “Soruş, cavab eşidərsən”. Ərz etdi:
“İstəyirəm xalqın alimi olam”. Həzrət (s) buyurdu: “Allahdan qorx”.
“İstəyirəm Allah dərgahına yaxınlardan olam”. Həzrət (s) buyurdu: “Gecə və gündüz Quran oxu”.
“İstəyirəm həmişə ürəyim işıqlı olsun”. Həzrət (s) buyurdu: “Ölümünü yaddan çıxarma”.
“İstəyirəm Haqqın rəhmətində olam”. Həzrət (s) buyurdu: “Allahın xəlqinə yaxşılıq et”.
“İstəyirəm düşməndən mənə zərər yetişməsin”. Həzrət (s) buyurdu: “Həmişə Allaha təvəkkül et”...


İmam Sadiqin (ə) İmam Hüseyn (ə) zəvvarları üçün etdiyi dua!


... Həqiqətən Hz. Fatimənin (s.ə) və bütün Allah övliyalarının bir kəs üçün dua etməsi böyük şərəf və nemətdir. Həmçinin İmam Sadiq (ə) də İmam Hüseyn (ə) zəvvarları üçün dua edərək, Allahdan əfv, rəhmət, mərhəmət, böyük xeyir istəyib və buyurub: “Ey bizi kəramət bəxş etməklə seçən Allah! Ey bizə şəfaət etmək vədəsi verən Allah!
Məni, qardaşlarımı (möminləri), İmam Hüseyn (ə) zəvvarlarını bağışla! Sənin rəhmət və bərəkətin onlara olsun. Bizim yolumuzda öz mal və canları ilə fədakarlıq edənləri, səsimizə səs verən, düşmənlərimizə qarşı qəzəbli olanları, sənin rizanı axtaranları bizim vasitəmizlə Öz rizana çatdır... “ (Biharul-ənvar, Kamaluz-ziyarət)


Əhli-Beytin (ə) hikmətli kəlamlarında elmə necə dəyər verilir?


...İstər əqli və etiqadı olsun, istərsə də təcrübi elimlər, insanın bütün doğru bildikləri onun elmi hesab olunur.
Elm, Peyğəmbər (s) və Əhli-beyt (ə) kəlamlarında bu cür dəyərləndirilir: Peyğəmbər (s): Elm öyrənmək bütün müsəlmanlara vacibdir. Elm İslamın həyatıdır (ruhudur)
İmam Əli (ə) buyurub: Elm həyatdır. Elm, iki həyatdan biridir. Hər kəsin qiyməti onun elmi ilədir. Elm ucaldar, onun tərki isə kiçildər.
Həyat elmlədir. Elm insanı dirildər, cəhaləti öldürər, əqli işıqlandırar. Elm qəlblərə dirilik, gözlərə nur, bədənlərə qüvvət verər. Elmi diri tutan ölməz.
Elm əldə edin, o da sizə həyat bəxş etsin... İslam dini Allahın sonuncu, kamil dini olaraq daim elmə, tərəqqiyə yüksək qiymət vermiş, hətta onu insanlara vacib və zəruri bilmişdir./


Peyğəmbərin (s) Hz Fatiməyə (s.ə) tövsiyyəsi – Yatmazdan öncə bunlara əməl edin!


Sonra peyğəmbər (s) üzünü İmam Əliyə (ə) tutub buyurdu: Ey, Əli (ə) bu 5 əməli etməmiş yatma:
Hər gecə Quran xətm etməmiş, 4000 dirhəm sədəqə verməmiş, Kəbəni ziyarət etməmiş, yatağını cənnətə çevirməmiş, düşmənin şərrindən amanda olmamış yatma.
İmam (ə) soruşdu: Ey Allahın rəsulu (s) bunları necə edim? Peyğəmbər (s) buyurdu: Üç dəfə “İxlas” surəsin oxusan Quran xətm etmiş kimisən,
Dörd dəfə “Fatihə” oxusan 4000 dirhəm sədəqə vermiş kimi olarsan,
On dəfə “La ilahə illallah, ləhul-mulk və ləhul-həmd, yuhyi və yumit və huvə alə kulli şeyin qədir” zikrini desən Kəbəni ziyarət etmiş kimisən,...


Hz Əlinin (ə) ölü adlandırdığı dirilər – Canlı ölülər!!


Bütün bunlara, bu məsuliyyətə qarşı etinasız olan insan öz insanlığ vəzifəsini, Allahın ona bəxş etiyi insanlıq ləyaqətini yox etmiş, zay etmiş olur. Həzrət Əli (ə) belə insanları “canlı ölülər” adlandırır. İmam (ə) öz dəyərli kəlamında buyurur: “Hər kim pis işlərə (zülmə) etiraz etməsə, istər qəlbi ilə olsun, istər əli ilə, istərsə də dili ilə, həmin şəxs canlı meyyitdir”.
İmam (ə) etinasız insanları canlı meyyit adlandırıb. Çünki insan həm özünə qarşı, həm digər insanlara qarşı, həm də digər bütün canlı və cansız təbiətə, varlıqlara qarşı duyarlı olmalıdır. Əgər onda bu hisslər yoxdursa demək o, ölü kimidir.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter