İmam Rza (ə) insanlara kömək etməyin əhəmiyyəti barədə nə buyurmuşdur?


İmam Rza (ə) buyurur: “Bilin ki, Allaha iman, Ali-Muhəmməddən (ə) olan Övliyaların haqqını qəbul etdikdən sonra Allah yanında şükür etmək, mömin qardaşına yardım etməkdən daha sevimli deyildir. Onların həyatına yardım etmək – onların behiştə çatması üçün olan yoldur. O kəslər ki, belə yardım edərlər, İlahi dərgahın xüsusi (bəndə)lərindəndir.
Həzrət Peyğəmbər (s) bu haqda bir söz demişdir ki, əgər ona yaxşı diqqət edilərsə və əməl olunarsa, layiq olmaz ki, kimsə özünü İlahi feyzdən məhrum etsin...


Allah-Taalaya (c.c) ən yaxın və ən uzaq olanlar kimlərdir?!


Allaha yaxınlaşmaq – hər möminin ən böyük arzusudur. Bu hədəf – onun həyatının ən mühüm hədəfidir. Quran bizlərə Allaha yaxınlaşmağın yollarını tanıtmışdır. Buyurmuşdur ki, bəndə əvvəl gərək Allaha olan elmini və mərifətini artırsın və sonra onun üçün təyin etdiyi yolda addımlamağa başlasın. Bu yolda təsirli olan amilləri tanıyaq.
1. Allaha olan iman. Əgər İlahi qürb məqamını əldə etmək istəyiriksə, gərək imanın ən yüksək məqamını tanıyaq. İmam Əli (ə) buyurur: “Sübhan Allaha ən yaxın insan – onların içində ən yaxşı imana malik olanlarıdır”.
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “İmanın ən yüksək (mərtəbəsi) odur ki, biləsən ki, harada olursansa-ol Allah səninlədir”.
2. İbadət. İmandan sonra, İlahi qürb məqamına çatmaq üçün ibadətin rolu böyükdür. Xüsusilə namaz ki, ən kamil ibadət hesab olunur. İmam Kazım (ə) buyurur: “Bəndənin Allahı tanıyandan sonra İlahi qürb məqamına çatmağının ən yaxşı vasitəsi – namazdır”.


Aqibətin xeyirli olması üçün hansı 3 məsələyə diqqət etmək vacibdir?!


İmam Sadiq (ə) tərəfdaşlarından birinə məktub yazır və buyurur ki, əgər aqibətinin xeyirli olmasınıistəyirsənsə, gərək 3 işi yerinə yetirəsən.
“1. Allahın haqqını böyük hesab et və Allahın nemətlərini günaha sərf etmə. Bu insanın aqibəti xeyirli olar.
2. Əgər aqibətinin xeyirli olmasını istəyirsənsə, Allahın mülayimliyinə görə məğrur olma.
3. Əgər aqibətinin xeyirli olmasını istəyirsənsə, o kəs ki, bizə aiddir, sevgisini izhar edir – ona ehtiram göstər”.
Allah insana çox sayda nemətlər vermişdir ki, kamala çatmaq yolunda onlardan bəhrələnsin. Əgər bu nemətlərdən itaət yolunda istifadə edəriksə və günaha sərf etməriksə, o zaman aqibətimizin xeyirli olması üçün fürsətimiz artar...


Bərəkət qapısını açan 10 açar nələrdir?! Məsumlardan izahat


Allahın bəndələrinə nemət və bərəkəti sonsuzdur. Ancaq bəzi amillər vardır ki, insan həyatındakı bərəkəti daha da çoxaldar. Bu amillər ilə tanış olaq:
1. Birlikdə olmaq. İnsan ictimai varlıq olduğu üçün, tək yaşamamalıdır. Ailə həyatı insana əminlik hissi verər və bu böyük varlıq aləmində tək olmadığını və onun qayğısını çəkən insanların olduğunu dərk etdirər.
2. Böyüklərə hörmət etmək. Böyüklərə ehtiram göstərməyin sirri, onların təcrübələrinə söykənir. Onlar uzun illər boyu çoxlu təcrübə əldə etmiş və onları qısa zamanda gənc nəslə ötürmək qabiliyyətinə malikdirlər. Onların bu təcrübəsindən bəhrələnmək o zaman mümkündür ki, onlarla rabitə qurasan.
3. Asan evlilik. Mehriyyənin az olması da başqa bir bərəkətdir. Bu, ailə həyatına bərəkət gətirər...


Subhanallahın mənası nədir?! İmam Əlinin (ə) mübarək izahı


Bir nəfər ikinci xəlifədən soruşdu: “Sübhanəllah” kəlməsinin izah və təfsiri nədir?! Ömər ibn Xəttab dedi: (Qarşıda olan) Bu bağda bir kişi var ki, sual verəndə cavab verər, sakit olanda isə, örgətmək üçün danışmağa başlayar!
Sual verən şəxs bağa tərəf getdi və gördü ki, Hz Əli (ə) əkinçilik işi ilə məşğuldur! Xidmətinə yetişərək ərz etdi: “Subhanəllah” nədir?!
Hz Əli (ə) buyurdu: “Subhanəllah Allahın uca və əzəmətli məqamını böyük bilməkdir. Allahı müşriklətini düşüncəsindən pak bilməkdir. Və o zaman ki, bir bəndə bu kəlməni dilə gətirər, bütün mələklər ona salam (dua) göndərərlər.” Mənbə: Məani əl-Əxbar, səh: 11


Ramazan ayında 6 sifətdən möhkəm yapışmaq günahların bağışlanmasına səbəb olar?!


Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim Ramazan ayında 6 sifətə çəng vurarsa, Allah onun günahlarını bağışlayar:
1. Dinini qoruyar. 2. Nəfsini saxlayar. 3. Qohumları ilə əlaqə yaradar.
4. Qonşusuna əziyyət verməz. 5. Qardaşlıq (haqqına) riayət edər. 6. Dilini (yersiz sözlərdən) saxlayar”.


Nə edək ki, orucumuz qəbul olsun? Məsumlardan hədislər


Nə edək ki, orucumuz qəbul olsun? Hədislərimizdə oxuyuruq ki, oruc - mühüm bir ibadətdir. Allah dərgahında qəbul olan oruc təkcə gün ərzində ac və susuz qalmaq deyildir. Orucun əsas qəbul olma şərti - bədəni və ruhu günahlardan uzaqda tutmaq deməkdir. İmam Əli (ə) buyurur: “O qədər oruc tutan var ki, aclıqdan başqa faydası yoxdur”.
Həzrət Əli (ə) yenə buyurur: “Nəfsin orucu - beş hiss orqanını günahlardan saxlamaq və qəlbi bütün pisliklərdən boşaltmaq deməkdir”.
Həzrət Peyğəmbərdən (s) gələn hədisdə oxuyuruq ki, qeybət və söz gəzdirmək orucu pozar. Haqq sahibi razı olmayınca, namaz və oruc 40 gün qəbul olmaz...


Oruc insanı hansı qəfəsdən çıxarır? Peyğəbmərin (s) hədisi


Bildiyimiz kimi, Həzrət Peyğəmbər (s) Şəban ayının son günlərində xütbə oxuyur ki, “Şəbaniyyə xütbəsi” adı ilə məşhur olmuşdur. Bu xütbədə buyurur: “Ey insanlar! Siz azad deyilsiniz, qəfəsdəsiniz. Bilmirsiniz ki, qəfəsdəsiniz. Günahlarınız sizi qəfəsdə həbs etmişdir. Mübarək Ramazan ayında özünüzü istiğfar vasitəsilə bu qəfəsdən azad edin. İslam dinində heç bir şeyin dəyəri azadlığın dəyəri kimi deyildir”. Ona görə də deyə bilərik ki, Ramazan ayı – azad olmaq ayıdır. Hər gün gərək öz ətrafımıza bürüdüyümüz kəndirləri bir-bir açaq ki, azad ola bilək. Hikmətləri dərk etmək və azad olmaq üçün isə ən yaxşı yol – ibadətdir.




Qurani Kərimin insana verə biləcəyi faydalar haqda İmam Əlinin (ə) hədisi


Hz Əli (ə) Qurani Kərimin faydaları haqda bu ilahi kitabı belə tanıtdırır: Bilin ki, bu Quran elə bir kitabdır ki, nəsihət edər, xəyanət etmədən!
Bilin ki, Bu Quran elə bir kitabdır ki, yol göstərər, azdırmadan! Bilin ki, Bu Quran elə bir kitabdır ki, danışandır, yalan demədən!
Bilin ki, Bu Quran elə bir kitabdır ki, Onunla oturan şəxs qalıxarkən onun hidayət və xoşbəxtliyi artar! Və ya diqqətsizliyi və azğınlığı azalar!
Nəticə olaraq: Öz dərdlərinin yaxşılaşmasını ondan istəyin. (Onda olan yollarda tapın!) Çətinlik və çıxılmaz vəziyyətlərdə ondan kömək istəyin. Çünki Qurani Kərimdə ən böyük dərdlər ki, küfrə, münafiqliyə, məhv olmaq və yolunu azmaq olmuş olsun, əlac və şifa vardır!”


Ramazan ayının fəziləti haqda məsumlardan bir neçə hədis


1-İmam Baqir (ə) buyurur: “Hər bir şeyin baharı vardır, Quranın da baharı (savabı və...) ramazan ayıdır.” (1)
2-İslam Peyğəmbəri (s) buyurur: “Əgər bəndə (insan) biləsydi ki, ramazan nədir! Arzulayardı ki, ramazan ayı bir il olsun!” (2)
3-Hz Muhəmməd (s) buyurur: “Göylərin qapıları (rəhmət) ramazan ayının birinci gecəsində (insanların üzərinə) açılar və onun sonuncu gecəsinə qədər bağlanmaz!” (3)
4-İmam Rza (ə) buyurur: “Hər kim bu ayda bir ayə Qurani Kərimdən oxuyarsa, (Allah-Taala (c.c) ona) başqa aylarda bir Qurani xətm miqdarında (savabını) hesaba vurar...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter