Nə edək ki, oruc yalnız aclıq və susuzluq olmasın?


Nə edək ki, oruc yalnız aclıq və susuzluq olmasın? İmam Əli (ə) buyurur: \"Elə oruclar vardır ki, onlar yalnız aclıq və susuzluqdan ibarət olur\". Ancaq mübarək aya baxışımızı düzəltsək, bizlər hər birimiz İlahi Ziyafətdə Allah qonaqları olarıq. O aclıq və susuzluq ki, o isti hava ki, onda olan oruc Allah üçün, Allah qonağı olduğumuza görə tutularsa - nə gözəldir. Bu halda \"bəlkə, təqvalı olasınız\" hədəfinə daha yaxın olmuş olarıq. Təqvalı – yəni kontrollu varlıq. Bütün hissləri öz əlində olan, hisslərinin əlində oyuncaq olmayan varlıq. Həyatın nə olduğu ilə bağlı düzgün baxışı olan... Həyatda hədəfin nə olduğun bilən bir varlıq... Bütün pisliklərdən təmizlənmiş, bütün yaxşıları qazanmağa istəkli bir varlıq. Həzrət Fatimeyi-Zəhra (s.ə) oruc tutanlar haqqında belə buyurur: “Oruc tutan (orucunun haqqını əda etməz) o zaman ki, dilini, qulağını, gözünü və əzalarını hifz etməz”.


Oruc tutmaq insana hansı sifətləri verər? Hz Peyğəmbərin (s) hədisi.


Oruc tutmaq insana hansı sifətləri verər? Hz Peyğəmbərin (s) hədisi.Həzrət (s) buyurur: “Hər kim Ramazan ayını Allah Təalaya görə oruc tutarsa, Allah da 7 sifəti ona vacib edər:
1. Haramı bədənindən əridər. 2. Onu Öz rəhmətinə yaxın edər. 3. Atası Həzrət Adəmin (ə) xatasını örtər.
4. Can verməyi onun üçün asan edər. 5. Onu Qiyamət gününün aclıq və susuzluğundan amanda saxlayar. 6. Atəşdən bəraəti ona əta edər. 7. Ona behişt təyyibələrindən yedizdirər”. Allah qarşıdan gələn bu mübarək ayda bizə də bu yeddi hədiyyəni nəsib etsin!


Şükür məqamına ucalmağın günahlarla nə əlaqəsi var?


Şükür məqamına ucalmağın günahlarla nə əlaqəsi var?Şükür Məqamı yəni: Bütün haramlardan çəkinməklə mümkün olur! 1-İmam Sadiq (ə) buyurur ki, Musaya belə vəhy olundu: «Ey Musa, Mənə layiq olduğum kimi şükür et». Musa ərz etdi: «Pərvərdigara, şükrünü yerinə yetirdiyim nemət yoxdursa, şükür edən dili Sən əta etmisənsə Sənə layiq necə şükür edim?» Allah-Taala buyurdu: «Ey Musa! Şükür edən dilin də məndən olduğunu bilməklə şükrü yerinə yetirdin». («Kafi», 2-ci cild, səh-98.) İmam Hüseyn (ə) ərəfə duasında ərz edir: «Əgər mən və nemətlərini sayan bütün insanlar yalnız bir nemətinin şükrünü yerinə yetirmək istəsək, Sənin tofiqin olmasa bacarmarıq». 2-Həzrət Davud (ə) belə ərz edir: «Pərvərdigara! Sənə necə şükür edim ki, şükür etməyim özü də bir nemətdir və ikinci bir şükrə ehtiyaclıdır ...» Allah buyurdu: «Ey Davud! Əgər hər bir nemətin mənim tərəfimdən əta olunduğunu anlamısansa, elə şükür etmisən»...


Hz Peyğəmbər (s) şeytanı özündən uzaqlaşdırmaq üçün hansı tapşırığı verir?


Hz Peyğəmbər (s) şeytanı özündən uzaqlaşdırmaq üçün hansı tapşırığı verir?Həzrət Əlidən (ə) nəql edilən bir hədisdə buyurulur: \"Peyğəmbərdən (s) soruşdular: Nə edək ki, şeytan bizdən uzaq olsun.?\"
Peyğəmbər (s) buyurdu: “Oruc şeytanın üzünü qaraldır, Allah yolunda sədəqə kürəyini yerə vurur, Allaha xatir sevmək və saleh əməli axıra kimi qoruyub saxlamaq onu məhv edir, istiğfar etmək onun qəlbinin damarını qırır.” \"Biharul-ənvar\", c. 93, səh. 255...


Həyanın 10 xüsusiyyəti nələrdir?


Həyanın 10 xüsusiyyəti nələrdir?Həzrət Peyğəmbər (s) həyanın 10 mühüm xüsusiyyətini sadalayarkən buyurur ki, bu xüsusiyyətlər düşüncə sahiblərinin həyadan götürdüyü faydalardır:
1.Müdara – keçinmək; 2.Mehribanlıq; 3.Aşkar və xəlvətdə Allahı nəzərdə saxlamaq; 4.Salamatlıq; 5.Pislikdən uzaqlıq;
6.Təbəssüm; 7.Güzəşt; 8.Bağışlamaq; 9.Qələbə; 10.Xalq arasında yaxşı ad.


Xoş niyyətliliyin dəyəri və pis niyyətlilik haqda İslam maarifində nə deyilir?


Xoş niyyətliliyin dəyəri  və pis niyyətlilik haqda İslam maarifində nə deyilir?Niyyət dedikdə məqsəd və iradə başa düşülür. İslam dini öz ardıcıllarını - nəinki insanlara, hətta heyvanlara və təbiət aləminə qarşı - xoş münasibətə çağırır. İnsan hamı üçün xeyir və səadət istəməli, imkan daxilində xalqın çətinliyini aradan qaldırmağa çalışmalıdır. Xoş niyyət o qədər dəyərlidir ki, onun müqabilində böyük mükafatlar vəd edilir. İmam Sadiq (ə) buyurur: «Fəqir mömin belə dua edir: «Pərvərdigara, mənə ruzi əta et ki, xeyir işlər görə bilim». Əgər onun niyyəti xalis olsa, hələ heç bir xeyir iş görməmiş onun əməl naməsinə savab yazılar ...» («Məhəccətul-bəyza» 8-ci cild, səh-106.)...


İmam Rzanın (ə) Ramazan ayı ilə bağlı on göstərişi nələr haqda oldu?


İmam Rzanın (ə) Ramazan ayı ilə bağlı on göstərişi nələr haqda oldu? Mərhum Əllamə Məclisi Biharul-ənvar kitabın 94-cü cildinin 73-cü səhifəsində İmam Rzadan (ə) bir rəvayət nəql edir. Rəvayətdə İmam Rza (ə) şaban ayının axırıncı cüməsində Əba Səltə Ramazan ayının gəlişi münasibətilə yerinə yetiriləsi əməlləri öyrədir: 1- Çox dua etmək, 2- Çox istiğfar etmək (günahlarının bağışlanmağını diləmək), 3- Çox Quran oxumaq, 4- Günahlardan tövbə etmək,
Bu rəvayətə əsasən, bu dörd əməl insanın ixlasla Ramazan ayına daxil olmasına səbəb olar. 5- Boynunda olan bütün əmanətəri sahiblərinə qaytarmaq 6- Möminlərə qarşı hər bir kin-küdurəti qəlbindən çıxarmaq 7- Qəlbdən bütün günahların kökünü kəsmək 8- Təqvalı olmaq 9- Aşkar və gizli işlərdə Allaha təvəkkül etmək 10- Bu duanı çox oxumaq: \"Əllahummə in ləm təkun ğəfərtə ləna fi ma məza min şəban fəğfir ləna fi ma bəqiyə minh.


Şaban bitməkdədir, Ramazanı necə qarşılayaq?


Şaban bitməkdədir, Ramazanı necə qarşılayaq? Əbdüssəlam ibni Saleh Hərəvi deyir şabanın sonu idi və mən İmam Rzanın yanına getdim. Şabanın sonuncu cüməsi idi. İmam mənə buyurdu:
“Ey Əba-Səlt! Şabanın çoxu arxada qalıb və bu onun axırıncı cüməsidir. Geridə qoyduğun xətalarını yerdə qalan günlərdə aradan qaldır! Və sənə kömək edəcək şeyləri həyata keçir! Ey Əba-Səlt sənə (mənəvi həyatına) kömək etməyəcəkləri tərk et! Çoxlu dua və istiğfar et! Quran oxu, günühlarından tövbə et!, Elə olsun ki Allahın ayı sənə üz gətirəndə tər-təmiz olasan. Bu zaman öhdəndə ödənilməmiş və verilməmiş əmanət qalmasın!...


Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) bizi sevib- sevmədiyini necə bilək?


Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) bizi sevib- sevmədiyini necə bilək? Bəzən ilk dəfə qarşılaşan insanların qarşılaşanda aldıqları enerji onların gələcək münasibətlərinə təsir edir. Qarşı tərəfin gözündə oxuduğun ifadə sənin qəlbinin inikasıdır (əksidir). Qəlbindən keçəni onun gözündə görürsən. Çünki hər iki tərəfin qəlbinin halı eyni hala olur.
Bəzən ilk dəfə qarşılaşan insanların qarşılaşanda aldıqları enerji onların gələcək münasibətlərinə təsir edir. Qarşı tərəfin gözündə oxuduğun ifadə sənin qəlbinin inikasıdır (əksidir). Qəlbindən keçəni onun gözündə görürsən. Çünki hər iki tərəfin qəlbinin halı eyni hala olur. -Hər kəsin Allah Təala yanında qiyməti, o kəsin İlahi dəyərlərə verdiyi qiymət qədərdir.


Im. Kazim (ə) hansı elmi mömin şəxs faydalı bilik olaraq tanıtdırdı?


Im. Kazim (ə) hansı elmi mömin şəxs faydalı bilik olaraq tanıtdırdı?İ. Kazim (ə) buyurdular: \"Hz. Peyğəmbər (s) məscidə daxil oldular və gördülər ki, bir dəstə bir kişinin ətrafını almışlar. Hz. (s) buyurdular: Nə xəbər olub? Dedilər: Çox bilikli adam gəlib! buyurdular (s): Çox biliklilk nə deməkdir? Ərəb millətinin nəsil və onların başına gələnlər haqda çox biliyə sahib olan şəxsdir, eləcə də Ərəb şeir və hadisələrinə! İ. Kazim (ə) buyurdu: Hz. Peyğəmbər (s): Bunlar bir dəstə elmlərdir ki, əgər bir şəxs məlumatsız olsa ona zərər yetişməz, və əgər bir şəxs ona alim olarsa xeyiri çatmaz. Sonra Hz. Peyğəmbər (s) buyurdular: Həqiqətən elm 3 dəstədir: 1-Möhkəm ayə, yəni o dəstə biliklər ki, insanın iman və əqidəsini möhkəmlədə, 2-Tənzimləyən vacibatlar, yəni insan şəriətini bilə ki, onlara əməl etmək cəmiyyətdə ədalətin bərqərar olunmasına kömək edə, 3-Möhkəm sünnətlərə alim olmaq, yəni məsumların əxlaq və rəftarlarına uyğun yaşayış tərzi. bu üç dəstə elmlərdən başqa bütün məlumatlar fəzilət və üstünlükdür. -Usul-Kafi/c-1/səh:37


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter