Tasua günü Kərbəlada hansı hadisələr baş verdi?


Tasua günü Kərbəlada hansı hadisələr baş verdi? Tasua günü Kərbəlada olanlar:
1. İmam Hüseynin (ə) xeymələrinin mühasirəyə alınması
2. Şümrün əmannaməsinin həzrət Abbas tərəfindən (ə) rədd olunması
3. İmam Hüseyn (ə) tərəfindən müharibənin təxirə salınması istəyi
4. İmam Hüseynin (ə) (düşmənlərə) xitabı
5. İmam Hüseyn (ə) xeymələrinin ətrafında xəndəklərin qazılması
6. Şəhadət qüslü


İmam Əliyə (ə) “Əbu Turab” künyəsi nə üçün və kim tərəfindən verilmişdir?


İmam Əliyə (ə) “Əbu Turab” künyəsi nə üçün və kim tərəfindən verilmişdir? İmam Əlinin (ə) Əbu Turab künyəsi haqda:
Əli (əleyhis-salam)-ın mübarək adları, ləqəbləri və künyələri çoxdur və bunlar hədis kitablarında qeyd olunmuşdur. O həzrətin künyələrindən biri “Əbu Turab”dır. Peyğəmbər-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih) bir gün İmam Əlini məscidə toz-torpaqlı halda gördükdə bu adı ona vermişdir.
Rəvayətdə deyilir ki, bir nəfər Əbdüllah ibni Abbasdan soruşdu: “Nə üçün Peyğəmbər İmam Əliyə “Əbu Turab” künyəsi vermişdir?” Cavab verdi: “Çünki o, yerin sahibi idi və Peyğəmbərdən sonra Allahın yer üzündəki höccətidir. Yerin qalması və sükunəti onun xatirinədir.”


Naxçıvanlı cavanın Həzrət Məsumə (ə) hərəmində şəfa tapması


Naxçıvanlı cavanın Həzrət Məsumə (ə) hərəmində şəfa tapması Naxçıvanlı cavanın İmam Riza (ə) bacısı Həzrət Məsumə (ə) hərəmində şəfa tapması
Ayətullah Məkarim Şirazi buyururdular: “Sovetlər Birliyi dağılandan və müsəlmanların kommunizm ideologiyasından azad olunması ilə Naxçıvanda yaşayan müsəlman
camaatdan bir dəstəsi övladlarının Qumda oxumasını arzulayırdılar və bu müraciətlə müraciət etdilər.
Qumda dini təhsil almaq istəyən 300 nəfərdən 50 nəfəri qəbul olundu. Qəbul olan tələbələrin arasında istedadlı amma bir gözündə çaşlıq olan bir gənc var idi.
Tələbə karvanının Quma yola salınması münasibəti ilə çəkiliş aparılırdı. Çəkiliş aparan şəxs hər hansı bir niyyətlə kamerasını gözündə çaşlıq olan oğlanın gözünə tutur, oğlanın bu göz eybi bütün insanlara aşkar olur. Cavan oğlan bu mənzərəni görəndə çox narahat olur və Həzrəti Məsumənin ziyarətində təvəssül edir. yuxuya gedir. Yuxuda bəzi hadisələrin baş verdiyini görür, oyandıqda gözündəki eybin aradan getdiyinə şahid olur.
Şəfa tapmış oğlan Qumda təhsil aldığı mədrəsəyə qayıdır, onunla Naxçıvandan təhsil almaq üçün gələn dostları bu Həzrəti Məsumənin kəramətini görürkən, hamılıqla İmam Riza (ə) bacısının ziyarətinə gedirərək çoxlu dua və təvəssülə məşğul olurlar.


Həzrət Zeynəbin (s) dəfn yeri hansı ölkədədir?


Həzrət Zeynəbin (s) dəfn yeri hansı ölkədədir? Həzrət Zeynəbin (s) qəbri barəsində 3 ehtimal vardır: Mədinə, Şam və Qahirə. Bu üç ehtimaldan hər birinin öz tərəfdarları vardır. Onlar öz nəzərlərinin təsdiqi olaraq dəlillər gətirirlər. Həzrət Zeynəbin (s) dəfn olunduğu yeri dəqiq təyin eləmək mümkün olmasa da yenə də demək olar ki, bu ailəyə aid olan məkan və ziyarətgahların hər biri Allahı zikr eləmək üçün, insanın islah olunması üçün, Əhli- beyt və şəhidlərə yetişmək üçündür. Əhli- beytin dəfn olunduğu yer harda olursa-olsun onların xatirələri aşiqlərin qəlbində həmişə yaşayır. ...


Loğman Həkimin (ə) həyatına bir baxış


Loğman Həkimin (ə) həyatına bir baxış Hikmət sahibi Loğman (ə) seçilmiş mənəvi insanlardan idi. Qurani Kərim buyurur: “Həqiqətən, Loğmana: “Allaha şükür et!” (deyə) hikmət verdik. Loğman/12. Quran Loğman surəsində onun dəyərli nəsihətlərini gələcək nəsillər üçün nəql etmişdir. Bəlkə dəyərlər axtarışınca olanlar ibarət alıb seçilmiş insalardan olsunlar.
1- Həbəşəli kölə. İmam Əlidən (ə) nəql olunan hədisə görə, o birinci kölə idi ki, öz sahibi ilə anlaşaraq bəzi öhdəliyi boynuna aldı və özünü köləlikdən azad etdi. 2-Həyatı: Bu ilahi hikmətli şəxsin həyatı haqda, dəqiq tarixi faktlar tapmaq olmaz. 3- Vətəni: Tarixin bəzi məlumatlarına əsasən, Şam şəhəri Loğmanın (ə) vətəni və məşhurlaşma vətəni olmuşdur. 4- Sənəti: Loğmana Dərzilik, dülgərlik, çovanlıq və odunculuq, sənətləri nisbət verilir. 5- Üzüyü: Üzüyündə həkk olunan cümlə: “Gördüyünü örtmək guman etdiyini aşkar etməkdən daha yaxşıdır”. 6-Şagirdləri: Həmdullah Mustəfəvi yazır: Fisağurs (Yunanlı həkim) və Camasəb (İranlı həkim) –lər Loğman həkimin şagirdlərindən hesab edilir. 7-Ömrü: Loğmanın ömrünü 200 il olmuş, Başqa bir rəvayətdə, Loğmanın ömrü 1000 il olaraq qeyd olunur. Uzun ömürlülüyü haqda tarixdə gəlmişdir: “Loğman (ə) oğluna belə buyurmuşdu: 4 min il ilahi peyğəmbərə (ə) köləlik etdim. ...” 8-Qəbri: Əylə və Rəmlə şəhəri, Səyyah tarixçilər isə yazırlar: Onun dəfn olunduğu yer: İskəndəriyyədir, indiki Misir.


İmam Əli (ə) əvvəlki xəlifələrin başqa ölkələrə qoşun yetirməsi qarşısında hansı mövqe seçmişdi?


İmam Əli (ə) əvvəlki xəlifələrin başqa ölkələrə qoşun yetirməsi qarşısında hansı mövqe seçmişdi? Əbu Bəkr və Ömər bəzi müharibələrdə, o cümlədən İran və Roma müharibələrində, Beytül-müqəddəsin fəthində Əli (əleyhis-salam) ilə məşvərət edirdilər, lakin o həzrətin özü müharibədə iştirak etmirdi. Həzrət Əli (əleyhis-salam) belə hallarda öz nəzərini təkcə islamın və müsəlmanların məsləhəti əsasında deyil, üstəlik bütün bəşər cəmiyyətinin, xüsusilə müstəzəflərin və məzlumların mənafeyinə olan əsasda elan edirdi.
İranla aparılan müharibədə Əli (əleyhis-salam) bütün dünya əhalisinə, hətta qeyri-müsəlmanlara və kafirlərə belə, xeyirxah nəzərlə yanaşan və onlara ürək yandıran məsum İmam ünvanı ilə məşvərətçi nəzərlər verməklə elə bir iş gördü ki, bu müharibələr mümkün olan ən az təhlükə və ən aşağı miqyaslı tələfatla sona çatdı.
Diqqət yetirmək lazımdır ki, əgər o dövrdə Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih) sağ olsaydı, yaxud Əli (əleyhis-salam) Peyğəmbərdən sonra xilafətə çatsaydı, şübhəsiz, hadisələr tamamilə başqa şəkildə baş verərdi. Yəni xəlifələrin dövründə baş verən fəthlər İmam tərəfindən tam şəkildə və yüz faiz qəbul olunmurdu.


Ayətullah Muctehidi ruhani və haqq öyrənənlər üçün böyük ustad:


Ayətullah Muctehidi ruhani və haqq öyrənənlər üçün böyük ustad: Mərhum Ayətullah Müctəhidi Tehrani İslama xidmət edəcək layiqli tələbə yetişdirərdi!
Tələbə seçimində mərhum ustadın meyarı nə idi? Cavab: Mərhum Ayətullah Müctəhidinin öz üslubu, öz meyarı vardı. Ustad tələbə seçərkən onun simasına, zahiri görkəminə, rəftarlarına diqqət yetirərdi. Bəzilərinə gündüz, bəzilərinə isə gecə təhsil almağı tövsiyə edərdi. Bəzilərinə deyərdi ki, hələlik gecə təhsil almağınız məsləhətdir. Bu tələbənin gecə növbəsi təhsil dövründə rəftarlarına diqqət yetirər, əgər bəyənsəydi onu gündüz növbəsinə keçirərdi. Bəzilərinin çalışqanlıq və əxlaqını bəyənəndə onlara tövsiyə edərdi ki, elm hövzəsinə getsinlər. Belələrinə deyərdi ki, səndən tələbə çıxar, hövzəyə gəl. Bir şəxsi mədrəsəyə qəbul edəndə şəxsən görüşər, 4, 5 il bu tələbəyə ciddi nəzarət edərdi.
Ruhani libasına çox ciddi yanaşırdı. Bir şəxsin dini təhsil almasını ruhani libası geymək üçün kafi saymırdı. Bəzilərinə deyirdi ki, sən yaxşı dərs oxuyursan, amma libas geymə, get başqa işlə məşğul ol. Bəzilərini isə ruhani libası geyməyə həvəsləndirərdi. Tələbə qəbulunda bir neçə mərhələ nəzərdə tutmuşdu. Əvvəlcə seçimdə diqqət yetirərdi, sonra təhsil zamanı nəzarət edərdi, daha sonra qərar çıxarardı ki, bu şəxs ruhani libası geysin, yoxsa yox. Ruhani libası alan tələbə fəxrlə deyərdi ki, mən Ayətullah Müctəhidinin mədrəsəsinin tələbəsiyəm. ...


Kərbəla hadisəsi və Aşura gününün tarixi hansı yollarla nəql olunub?


Kərbəla hadisəsi və Aşura gününün tarixi hansı yollarla nəql olunub? Kərbəla qiyamı və aşura hadisəsinin tarixini üç yolla nəql olunmuşdur:
1-Bir dəstə insanlar var idi ki, İmam Huseynin (ə) qiyam karvanında idilər, və aşura günündən sonra sağ qaldılar və olanları düzgün şəkildə nəql etdilər,
2-Bəzi tarixi faktlar Muxtarın Kufəyə hakim olması zamanı ələ gəldi, yəni Muxtar İmam Huseyin (ə) şəhadətində əli olanları tutanda onlardan Aşura hadisəsində olanları və etiklərini danışmağı tələb edirdi, aşura tarixinin necə olmasını danışdıqdan sonra isə onları həlak edərdi, 3-Kərbəla hərəkatını danışmaq və yazmaq üçün Ömər Sədin qoşununda bəzi tarixçilər var idi və ya yerləşdirilmişdi ki, olanları hər nə niyyətə olursa olsun yazıb və nəql edərdilər. Onların ən məşhuru Həmid ibn Müslumdir ki, hadisələr haqda məlumatlar əldə edib tarixi fakt olaraq yazardı. Nəticədə Kərbəla qiyamı və aşura dastanının düzlüyü bu qeyd olunan üç yolla əldə edilir.


Abbasi xəlifələrindən hansı, şiələrə daha çox zülm etmişdir?


Abbasi xəlifələrindən hansı, şiələrə daha çox zülm etmişdir? Abbasi xəlifəsi Mütəvəkkil şiələrə ən çox cinayət törədənlərdən olmuşdur. O, şiələrə qarşı ürəyində həddən artıq kin-küdurət bəsləyirdi. Onun hakimiyyət dövrü şiəllərə ən pis dövrlərdən biri sayılır. Onun törətdiyi bütün cinayətləri qeyd edə bilməyəcəyimizi nəzərə alaraq, bəzi cinayətlərinə işarə edirik: 1)– Mütəvəkkil tərəfdən ələvilərdən bə’zisi ya həbs və axtarışda idilər. 2)–Mütəvəkkil hicrətin 236ı ilində İmam Hüseyn (ə) məqbərəsini və onun ətrafında olan binaları əkin sahəsinə çevirdi. Hətta 17 dəfə xərab etməsi nəql olunmuşdur. 3) Mütəvəkkil hakimiyyəti dövründə İbn Səkkit kimi İslam aləminin böyük şəxsiyyətini və Əhli-beytə (ə) sadiq olan bir sıra şəxsləri qətlə yetirmişdir. 4) Xətib Bağdadi yazır: “Mütəvəkkil Nəsr ibn Əli Cəhzəmiyə Həzrət Əli (ə), xanım Zəhra (s), İmam Həsən (ə) və İmam Hüseyn (ə) fəzilətinə dair bir hədis dediyinə görə min şallaq vurdurur. 5) Mütəvəkkil öz mənliyini satmış şairlərə pul verərək onları Abbasi hökumətinin qanuni hökumət olması barədə və ailəsini tərif etmək haqda şerlər yazmağa məcbur edirdi. 6) Mütəvəkkil Şakiriyyə adlı yerdə yeni ordu təşkil edərkən əsasən Suriya, Əlcəzair, Cəbəl, Hicaz və Ənbada Ələvilərin ziddinə ad çıxarmış şəxslərdən istifadə edir. 7) Mütəvəkkil Misir hakiminə əmr edir ki, Misirdə olan bütün Ələviləri İraqa sürgün etsin. 8)– Mütəvəkkil idarələrdən şiələri işdən çıxartmaqla onların camaatın yanındakı mövqeyini zəiflədirdi.


Həzrət Zeynəbin (ə) həyatına bir baxış!


Həzrət Zeynəbin (ə) həyatına bir baxış! Həzrət Zeynəb (ə) İmam Əli (ə) və Fatimeyi-Zəhranın (ə) böyük qızı idi. Məsum olmasa da böyük şəxsiyyət olmuşdur ki, tarix onun yaşayışı haqda ibarətamiz dastanlar yazmışdır. O İmam Huseyinnin (ə) Kərbəla qiyamının hədəfinə çatması üçün böyük addımlar atmışdır. Belə ki, Kərbəlada haqsızlıqlar görməklə bütün İslam aləminə onun haqqında danışdı və dövrün şeytansifətli insanları rüsvat edib, pis işlərini aşkar etdi. Eləcə də İmam Huseyindən (ə) sonra İmam olan Səccad (ə)-ı zülmkarların şərrindən qorudu. ...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter