Xristian alimi İmam Əlidən (ə) yuxusunun 7 sualına hansı cavabları aldı?


Xristian alimi İmam Əlidən (ə) yuxusunun 7 sualına hansı cavabları aldı? Romadakı xristianlardan biri yuxu görür və İmam Əli (ə) də onu yozur. İmam (ə) nəql edir:
“1-ci yuxu: Yuxuda görür ki, səmadan bir saray asılmışdır ki, ora qızıldan taxtlar qoyulmuşdur. Kənizlər, nökərlər və gözəl xalçaları vardır. Sarayın ətrafını isə donuzlar əhatə etmişdir. Yozumu: Bu zalım sultanın sarayıdır ki, axəril-zamanda insanlar zəkat vermədiyinə görə onların malını alacaq. Sultanın ətrafında zalımlar vardır ki, ona yardım edərlər.
2-ci yuxu: Yuxuda görür ki, qalın kətan parça göydən asılmışdır. İnsanlar onu parçalayırdı və ondan bir tikə qalmışdı.
Yozumu: Həmin qalın kətan müxtəlif məzhəblərdir ki, axəril-zamanda insanlar ona etiqad bəsləyəcəkdir. Məzhəbdən bir şey qalmayacaqdır, məgər bir sap qədər.
3-cü yuxu: Yuxuda görür ki, göydən quşlar gəlir və başlarını torpağa salırlar. Geri qayıdan zaman başları olmur.
Yozumu: Həmin quşlar İslam dinidir. İslam dinindən şəriət və adətlərdən başqa bir şey qalmayacqdır. Həqiqəti isə səmaya geri qayıdacaqdır.
4-cü yuxu: Yuxuda dördayaqlılaları görür ki, sidik orqanı yoxdur. Yozumu: Zənginlər malı toplayır və İlahi haqqı və zəkatı vermirlər...


Aprel 2016-cı il üçün əlamətdar günlər hansılardır?


Aprel 2016-cı il üçün əlamətdar günlər hansılardır? 2016-cı il, Aprel ayının müsəlmanlar üçün əlamətdar günləri:
9 aprel - 1 rəcəb - İmam Baqirin (ə) mövludu, 5-ci İmamı, Valideyni: İmam Səccad, Fatimə İmam Həsən (ə) qızı.
11 aprel - 3 rəcəb - İ. Hadinin (ə) şəhadəti, 10-cu İmamı, Atası İ. Cavad, İraqın Samirra şəhərində dəfn olunmuşdur.
13 aprel - 5 rəcəb - İ. Əli Nəqinin (ə) mövludu, Şiələrinin 10 cu İmamı.
18 aprel - 10 rəcəb - İ. Cavadın (ə) mövludu, 25 yaşında cavan şəhid edilən İmam. Şiə tarixin bərəkətli övladı.
21 aprel - 13 rəcəb - İ. Əlinin (ə) mövludu, Allahın razı qaldığı bəndə, Haqqında çoxsaylı Quran ayələrin nazil olması, ...
23 aprel - 15 rəcəb - İ. Cəfər Sadiqin (ə) şəhadəti, İslam ümmətinə dəyərli bilim adamları tərbiyə edib ərsəyə gətirən şəxsiyyət.
23 aprel - 15 rəcəb - Xanım Zeynəbin (s.ə) şəhdəti, Səbrin kamil nümunəsi olan xanım, Kərbəlanın hədəfə çatmasında ikinci qol-budağı olan şəxsiyyət.
23 aprel - 15 rəcəb - Müsəlmanların qibləsinin Beytül-Müqəddəsdən Kəbəyə çevrildiyi gün, Peyğəmbərin (s) Mədinədə namaz qıldığı anda Allahın əmri ilə 2-ci hicri ildə 4 rəkətli namazın ikinci rəkətində namazının istiqamətini Beytül-Müqəddəsdən MƏkkəyə tərəf dəyişməsi hadisəsi...


Necə oldu Həzrət Əli (ə) Ümmül-Bəninlə ailə qurdu?


Necə oldu Həzrət Əli (ə) Ümmül-Bəninlə ailə qurdu? Xanım Zəhranın (s.ə) vəfatından sonra Həzrət Əli (ə) ərəb arasında nəsilşünas kimi məşhur olan qardaşı Əqildən xahiş etdi ki, şücaətli bir qəbilədən ona həyat yoldaşı tapsın. Əqil çox götür-qoy etdikdən sonra Hizam ibn Xalidin qızı Ümmül-Bənin üçün elçiliyə getdi. Hizam bu gözlənilməz təklifə etirazla dedi: Bədəvi bir qadın öz bədəvi mədəniyyəti ilə Əmirəlmömininə layiq dayil... Əqilin təkidlərindən sonra arvadı və qızı ilə məsləhətləşmək üçün vaxt istədi. Onlarla görüşdükdən sonra xəbər tutdu ki, qızı yuxu görüb...
Ümmül-Bənin yuxusunu belə nəql etmişdi: Özümü gül-çiçəkli, mer-meyvəli bir bağda gördüm. Dümduru çaylar axırdı. Mən göydə ay və ulduzlara baxıb sütunsuz səma barədə düşünürdüm ki, ay sanki göydən qırılıb ətəyimə endi. Onun nuru göz qamaşdırırdı. Mən heyrətdə olduğum an dörd parlaq ulduz ayın arxasınca ətəyimə endi...
Sonradan dörd şəhid verəcək ananın yuxusu... Vilayet.info


İslam aləmində ilk sülh razılaşması nə zaman baş vermişdi?


İslam aləmində ilk sülh razılaşması nə zaman baş vermişdi? Peyğəmbər (s) Yəsrib şəhərində bir müddət qaldıqdan sonra əhalinin ictimai vəziyyətini sahmana salmağı lazım gördü. Əvvəldə Qeyd etdiyimiz kimi, bu şəhərdə bir çox ərəblər yaşayırdı ki, onlar da öz növbəsində ayrı-ayrılıqda qüdrətli olan Ous və Xəzrəc qəbilələrinə bağlı idilər. Ərəblərdən əlavə şəhərin özündə və ətrafında yaşayan yəhudilər də var idi ki, onlar bu iki qəbiləyə bağlı idilər. Mövcud durum hər qəbilə və dəstələrin hüququnu müəyyənləşdirən (əhd-peyman, saziş) başqa sözlə desək, qanun tərtib edilməsini tələb edirdi. Bu nəzəriyyəyə əsasən məşhur Mədinə müqaviləsi - onu sonralar “ilk konstitusiya” adlandırmışlar - Peyğəmbərlə (s), yəhudilərin və qəbilələrin başçıları arasında imzalandı.
Bu saziş Peyğəmbərin (s) Mədinəyə daxil olduğu ilk aylarda imzalanmışdır. Çünki birincisi ibni Hişam və ibni İshaq bu sazişin mətnini Peyğəmbərin Mədinədə söylədiyi ilk xütbənin ardınca rəvayət etmişlər. Digər tərəfdən isə bu sazişdə yəhudilərin ictimai hüququna da yer verilmişdir. Qiblənin də (beytül-müqəddəslə Məkkənin əvəz edilməsi) dəyişdirilməsi Peyğəmbərin (s) Mədinəyə gəlişindən 17 ay sonraya təsadüf edir. Bu məsələ yəhudilərin Peyğəmbər və müsəlmanlara qarşı düşmənçiliklərini üzə çıxarandan sonra meydana çıxmışdır.


Həzrət Peyğəmbər (s)-ın 2 sualını Şeytan (lən) cavablandırır?!


Həzrət Peyğəmbər (s)-ın 2 sualını Şeytan (lən) cavablandırır?! Allah Təala şeytana əmr etdi. Get! Hz. Məhəmmədin (s) suallarına cavab ver. İblis əli əsalı bir qoca cildində həzrət Peyğəmbərin (s) yanına gəldi.
Həzrət Peyğəmbər (s) ilə Şeytan (lən) arasında bu dialoq baş verir.
Peyğəmbər (s) - Sən kimsən? Şeytan (lən) - Mən İblisim. Peyğəmbər (s) - Nə üçün gəldin? Şeytan (lən) - Allahın əmri ilə suallarına cavab verəcəyəm.
Peyğəmbər (s) - Ya lənətlənmiş, ümmətimdən neçə düşmənin var. Şeytan (lən) - On beş düşmənim var.
1. Sənsən, 2. Ədalətlə iş görən hökmdar, 3. Alçaq könüllü comərd, zənginlər. 4. ticarətində doğru olanlar. 5. Allahdan qorxan alimlər (əhli-i təqva sahibləri). 6. Nəsihətlə hər kəs üçün xeyir istəyən möminlər. 7. Ürəyi mərhəmətli möminlər. 8. Tövbə edib, tövbəsində stabillik edənlər. 9. Haramdan çəkinənlər. 10. Daim dəstəmazlı olanlar. 11. Hər zaman çox sədəqə verənlər. 12. İnsanlarla yaxşı dolanan, gözəl (həlim) xasiyyətli kəslər. 13. İnsanlara faydalı olanlar. 14. Quran-ı çox oxuyanlar və Allahı davamlı zikr edənlər. 15. Gecə insanlar yatarkən qalxıb namaz qılan və ibadət edənlər...


Peyğəmbərin (s) qoca babası Əbdülmütəllib mömin olub yoxsa yox?


Peyğəmbərin (s) qoca babası Əbdülmütəllib mömin olub yoxsa yox? Peyğəmbərin (s) babası olan Əbdülmütəllibin imanı haqda araşdırma:
1. HƏdisdə gəlmişdir: \"Qiyamət günündə Əbdülmüttəlib vahid ümmət halında məhşərə gələcək, onda peyğəmbərlərin siması, hökmdarların heybəti olacaq\"
2.Kəbənin quraqlığı zamanı Əbdülmüttəlib Kəbənin qarşısına gəldi və körpə Muhəmmədi (s) yuxarı qaldırıb belə dua etdi: \"Ya Rəbb, bu uşağın xatirinə bizə bol yağış əta elə!\" Üstündən bircə saat keçməmişdi ki, səmanı buludlar bürüdü, elə güclü yağış yağdı ki, hətta camaat məscidin uçulacağından qorxdu\" Bu hadisə sübut edir ki, Əbdülmüttəlib vahid Allaha pərəstiş edirmiş.
3. Peyğəmbər (s) İmam Əliyə (ə) buyurmuşdur: \"Ey Əli! Əbdülmüttəlib cahiliyyə dövründə beş sünnə (dəb) qoymuşdu ki, İslam dini də bunları təsdiq etdi: 1) atanın arvadını oğula (başqa arvaddan olan oğul nəzərdə tutulur) haram elan etdi; 2) xəzinə tapanda onun beşdən birini sədəqə verdi; 3) Zəmzəm quyusunu qazıyandan sonra onu hacıların içməsi üçün vəqf etdi; 4) insan qətli üçün diyə (qanbahası) olaraq 100 dəvə verilməsini qərarlaşdırdı; 5) qüreyşilər Kəbənin ətrafında təvaf edərkən, neçə dəfə dövrə vurmağın dəqiq sayını müəyyən etməmişdilər, Əbdülmüttəlib 7 dövrə vurmağı qanun qoydu\"...


İmam Hüseyn (ə) dövründə olan insanları üç dəstəyə bölmək olar!


İmam Hüseyn (ə) dövründə olan insanları üç dəstəyə bölmək olar! Tarixi cərəyanşünaslıq nəzərindən İmam Hüseyn (ə) dövründəki cəmiyyəti ümumi 3 cərəyana təsnif etmək olar:
-Birinci cərəyan Seyyidüş-Şühəda özü və onun köməkçiləridir. Bu insanlar yüksək mərifət sahibi idilər, öz dövrlərindəki dini məsələləri yaxşı dərk edirdilər. Onların nəzərincə, İmam bütün xəta və səhvlərdən məsum, nəfs istəklərinə tabe olmayan həqiqi mömin idi. Qeyd etməliyik ki, Təkcə sağlam baxış insanı səhvdən qoruya bilmir.
-İkinci cərəyana Yezidin rəhbərlik etdiyi əməvilər daxil idi. Onların baxışı zülm və fəsad üzərində qurulmuşdu. Bu gün biz Yezidin azğın olduğunu tam aydın dərk edirik. Amma həmin dövrdə bunu təyin etmək o qədər də asan deyildi.
-Üçüncü cərəyan iki cərəyan arasında yerləşir. Bu cərəyanı taımağın xüsusi əhəmiyyəti var. Bu cərəyandan olanlar bəzən zahirdə, bəzən isə batində İmam Hüseyni (ə) sevənlər idilər. Amma onların sevgisi Kərbəlada olanların sevgisi kimi deyildi. Bu sevgi onların Aşuraya üz tutması üçün bəs etmədi. Bu cərəyana daxil olan qruplar müxtəlif bəhanələrlə İmam Hüseyn (ə) qiyamına qoşulmadılar. Bunların dünya maraqları onların haqq yolu ilə getməsinə mane olurdu.
Əhnəf bin Qeys deyir: \"Biz Əbəl-həsən (ə) övladlarını sınaqdan keçirmişik. Onların hakimiyyət, var-dövlət toplamaq, müharibədə hiylə gücü yoxdur.” O öz cavabı ilə Əhli-Beytlə (ə) keçmişdəki dostluğunun sirrini açmış oldu.


Yezid necə bir şəxs idi və necə öldü?


Yezid necə bir şəxs idi və necə öldü? Yezid ibn Müaviyə Əməvi nəslindən, ana tərəfdən Bəni Kəlb nəslinə bağlı idi. Yezid cavanlığından eyş-işrətə, içkiyə, musiqiyə, zinaya, meymunbazlıq və itbazlığa həvəsli idi. Onun hakimiyyətində günah və fisq açıq-aşkar edilən əmələ çevrildi,
Yezid atasının sağlığında hakimiyyət işlərinə qarışmadan, eyş-işrət içində gününü keçirirdi. Bundan iki il sonra - hicri 63-cü ildə Yezid ona qarşı qiyam qaldırmış Mədinə əhalisini amansızlıqla cəzalandırdı. Yezidin qoşun başçısı olan Müslim ibn Əqəbənin əsgərləri Mədinədə üç gün rüsvayçıdıq etdilər. Qadınların və qızların namusu tapdalandı.
Ibn əl-Cövzi bunları nəzərdə tutaraq deyirdi: \"Nə deyim bir adamın barəsində ki, üç il hakimiyyət sür¬müş, birinci il Hüseyn ibn Əlini qətlə yetir¬miş, ikinci il Mədinə əhalisini qorxudub ca¬maatın qanını halal elan etmiş, üçüncü il də Allahın evini mancanaqlardan daşa tutmuş¬dur?\" (Təzkirətül-xəvass, səh-291-2).
Yezidin ölümü: hicri 64-cü il 14-15 rəbiüləvvəl ayında, 39 yaşında öldüyü deyilir. Mərhum Şeyx Səduq yazır ki, Yezid gecə sərxoş halda yatdı, səhər onu ölmüş vəziyyətdə gördülər. Bədəni qapqara qaralmışdı, sanki dərisinə qatran sürtmüşdülər. (Məlunun ölümü haqda bir neçə nəzəriyyələr var.) Bir çox müsəlman alimləri Yezidin törətdiyi zülmlərə əsaslanaraq, onun ruhuna lənət oxumağı icazəli bilmiş, hətta onu kafir saymışlar.
Şiə məzhəbinin isə məsələyə münasibəti birmənalıdır. Peyğəmbərin nəvəsini qətlə yetirmək üçün əmr verdiyinə, qeyri-islami və qeyri-əxlaqi həyat tərzi sürdüyünə, eləcə də, istər söhbətlərində, istərsə də yazdığı şeirlərdə açıq-aşkar küfr əqidəsini tərənnüm etdiyinə görə şiələr Yezidi kafir sayır və lənətə layiq bilirlər.


Xanım Zeynəbin (ə) kufəlilərə tarixi müraciəti nə oldu?


Xanım Zeynəbin (ə) kufəlilərə tarixi müraciəti nə oldu? XANIM ZEYNƏBİN(Ə) KUFƏLİLƏRƏ TARİXİ MÜRACİYƏTİ.
Zeynəb (s) iffət və həya ilə öz sözlərini Allaha həmd və səna etdikdən, Peyğəmbərə, onun pak, seçilmiş xanədanına salamdan sonra belə buyurdu:
... Bundan sonra siz gərək xar və məğlub yaşayasınız, çünki siz özünüzə Allah qəzəbi qazandınız. Elə bir iş gördünüz ki, az qalıb göy yerə düşə və yer parçalana, dağlar bir-birinə dəyə. Bilirsiniz ki, necə bir qan axıdıbsız? Bilirsiz, hicabsız halda küçə və bazarlara gətirilmiş qadın və qızlar kimlərdir? Bilirsiz ki, Peyğəmbər ciyərini parçalamısınız? nə qədər çirkin və ağılsız iş görmüsünüz. Elə bir iş ki, onun çirkinliyi dünyanı başdan-başa doldurub. Göydən qan damlalarının yağmasına təəccüb edirsiniz?! Amma bilin ki, axirətin əzab və xarlığı çətin olacaq. Əgər etdiyiniz işə Allahın qəzəbi tutmursa rahatlanmayın. Allah günahın cavabını dərhal vermir, amma məzlumların qanını da yerdə qoymur. Allah hər şeyin hesabını edir.
Zeynəbin dağlı qəlbindən və imanlı ürəyindən gələn təkanverici və bəlağətli sözlər Kufə camaatına od vurdu.


İslamdan öncə Peyğəmbərlərin həyatında aşura günü hansı hadisələr vermişdir?


İslamdan öncə Peyğəmbərlərin həyatında aşura günü hansı hadisələr vermişdir? İslamdan öncə Peyğəmbərlərin həyatında aşura günü baş verən hadisələr:
1. Aşura günü Allah-Təalanın bəxş etdiyi möcüzə ilə dəniz yarılmış, Hz. Musa (ə.s) Firon və ordusunun təqibindən xilas olmuşdur. Firon və ordusu sulara qərq olmuşdur.
2. Hz. Nuhun (ə.s) gəmisi Cudi dağının üstünə aşura günü çıxmışdır.
3. Hz. Yunus (ə.s) balığın qarından bu gün xilas olmuşdur.
4. Hz. Adəmin (ə.s) tövbəsi həmin gün qəbul edilmişdir.
5. Hz. Yusuf (ə.s) qardaşlarının atdığı quyudan aşura günü xilas olmuşdur.
6. Hz. İsa (ə.s) aşura günündə dünyaya gəlmiş və yenə həmin gün səməya yüksəldilmişdir.
7. Hz. Davudun (ə.s) tövbəsi həmin gün qəbul edilmişdir.
8. Hz. İbrahimin (ə.s) oğlu Hz. İsmail (ə.s) aşura günü dünyaya gəlmişdir.
9. Hz. Yaqubun (ə.s) oğlu Hz. Yusifin (ə.s) həsrəti ilə görmə qabiliyyətini itirən gözləri aşura günü işığına qovuşmuşdur.
10. Hz. Əyyub (ə.s) bu gün xəstəliyindən şəfa tapmışdır.
Və ürək ağrısı ilə qeyd etməliyik ki, Rəsulullahın (s.ə.s) nəvəsi Hz. Hüseyn (r.a) və onun ailə üzvləri, yaxınları hicrətin 61-ci ilində aşura günü Kərbəlada şəhid edilmişdir.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter