İnsanı dİgər varlıqlardan ayıran üstün cəhət nədİr?


İnsanı digər varlıqlarından ayıran özünəməxsus bir cəhəti var. Bu - insanın dua, münacat, öz Rəbbi ilə ünsiyyət saxlayıb, Ondan istəmək mədəniyyətidir. Həm İslama qədərki ümmətlərdə, həm də mübarək dinimizin özündə də bu mədəniyyət mövcud olub. ...


HƏYAT YOLDAŞI SEÇIMINDƏ NƏYƏ DİQQƏT ETMƏK LAZIMDIR?


Ailənin müvəffəqiyyətində ən tə`sirli addım həyat yoldaşı seçimində yetərincə diqqət göstərilməsi və araşdırma aparılmasıdır. Təcrübə göstərir ki, ailədə baş verən bir çox acılıqların səbəbi həmin bu mərhələdəki mə`lumatsızlıq və qəflətdir.....


Şəhvət İnsanı necə \"öncə qul, sonra İsə zəlİl\" edİr?


Həzrət Əmirəlmöminin (ə) buyurur: “Şəhvətlərin qəlblərinizə qalib və hakim olmasından çəkinin. Çünki onların əvvəli qula çevrilmək, sonu isə məhv olmaqdır”.
İnsan öncə şəhvətinin quluna çevrilər, daha sonra isə məhv olar. Bir insan yoxdur ki, şəhvətin quluna çevrilsin və bununla da xoşbəxtliyə çatsın. ...


Yetİmİ öz hİmayəsinə götürməyİn hansı fəzİlətlərİ vardır?


Yetimi öz himayəsinə götürməyin savabı.
Behiştdə məskunlaşmaq.
Əzabın ləğv edilməsi....


Nİyə yalan şərabdan da pİsdİr?


Bəs niyə yalan şərabdan da pisdir? Çünki yalan mənəvi şərabdır. Əgər şərab insanı fiziki məst edirsə, yalan insanın mənəviyyatını məst edir. Yalan insanın ruhunu məst edir, zatını məst edir. Yalan insanın olan-qalan insanlığını aradan çıxarır...


\"Salam\" kəlməsinin savabı nə həddədir?


Salam! Hər gün ən azı,10 dəfə işlətdiyimiz bu sözün nə qədər əhəmiyyətli olduğunu təsəvvür edə bilməzsiniz.Zahirən çox kiçik olan bu kəlmənin necə böyük işlər etməyə qadir olduğunu bilsəniz,salam verməkdən nəinki boyun qaçıracaqsınız,hətta sevimli Peyğəmbərimiz Həzrət Məhəmmədin(s.ə.s)bəzi səhabələri kimi qəsdən evdən çıxacaqsınız ki,rastlaşdığın insanlara gözəl salam verəsən!...


Başqası haqda danışmaq nə vaxt qeybət hesab olunur?


Möminin arxasınca danışılan hansı söhbət qeybət sayılır? Belə hallar ortalığa çıxan zaman bu qeybət sayılır: haqqında danışılan şəxsin həmin söhbətlərdən xoşu gəlmədikdə, ürəyi sıxıldıqda və narazı olduqda bu, qeybət sayılır. Bir kəs qeybət edəndə, bəzən deyir ki, “özü də bilir”. ....


Doğrudanmı, mömİn az gülüb, çox ağlamalıdır?


Sual: Qurani kəriмdə oxuyuruq: “Qazandıqları günahların cəzası olaraq, az gülüb, çox ağlasınar.(Tovbe-82)” İslaм dinində insana zərərli işlərə icazə verilмir. Мəgər çox ağlaмaq zərərli deyilмi? İkinci bir tərəfdən, gülüş və şadlıq insan sağlaмlığı üçün çox faydalıdır. Nə üçün onun qarşısı alınır?


Dünya aşİqİnİn xüsusİyyətlərİ nədİr?


Alimlər belə təhlil edirlər ki, insan dünya aşiqi olsa onda təqribən beş xüsusiyyət əmələ gələr. Birinci xüsusiyyət budur ki, insan dünyaya həris olar, ona nə qədər dünya malı versən, doymaz, əl çəkməz. Adətən necə olur?


İmanı vİran qoyan nədİr?


Bəs niyə yalan şərabdan da pisdir? Çünki yalan mənəvi şərabdır. Əgər şərab insanı fiziki məst edirsə, yalan insanın mənəviyyatını məst edir. Yalan insanın ruhunu məst edir, zatını məst edir. Yalan insanın olan-qalan insanlığını aradan çıxarır.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter