QURANDA \"ZƏNN” (GÜMAN) HAQDA NƏ DEYİLİR?


Qurani-kərimdə beş növ gümandan söz açılmışdır:
1-Həqiqətə uyğun gəlməyən güman.(\"Ənam” surəsi, ayə: 116; \"Casiyə” surəsi, ayə: 24; \"Ali-İmran” surəsi, ayə: 154; \"Bəqərə” surəsi, ayə: 78; \"Həcc\" surəsi, ayə: 15)


ARXAYIN (“MÜTMƏIN”) QƏLB NƏDİR?


Yaxşı bilirik ki, hətta ram olmuş at da bə’zən süvarini narahat edir. Yə’ni cilovu süvarinin əlində olsa da, arabir şıltaqlıq edir. Demək, onu ram etdikdən sonra da iş qalır. Bu iş atı sakitləşdirmək, bir növ arxayınlaşdırmaqdan ibarətdir....


HARAM YEMƏK HAQQINDA MƏSUMLAR NƏ BUYURUR?


Burada haram yemək haqqında olan bir neçə hədisi nəzərdən keçirək.


Oruc fəsadı necə azaldır?


Rəbbimiz deyir ki, oruc tutun ki, inşəallah, təqvalı olarsınız. Yəni günah etməzsiniz, günaha doğru getməzsiniz. Fəsaddan uzaq olarsınız, özünüzü, öz durumunuzu daha çox kontrol edərsiniz. Necə? Oruc nə verir adama?...


NƏ ZAMAN YALAN DANIŞMAQ OLAR?


Yalan böyük günahlardan olmasına baxmayaraq, bəzi zəruri hallarda həqiqətin gizli saxlanılması və yalanın həqiqət kimi qələmə verilməsinə icazə verilir. Dərsimizin sonunda onların hər biri haqda ayrı-ayrılıqda söhbət açmağı məqsədəuyğun hesab edirik:


İSLAMADA QONŞULARIN HÜQUQU HAQDA NƏ DEYİLİR?


Müqəddəs islam dinində tövsiyə olunan şeylərdən biri də qonşuların hüquqlarının qorunmasıdır. İmam Sadiq (ə)-dan bu məzmunda nəql olunmuş rəvayətdə deyilir:
«Qonşularınızla gözəl rəftar edin. Çünki, bunu sizlərə Allah-taala əmr etmişdir».[Biharul-Ənvar,69-cu cild,38-ci fəsil)


QURANIN HӘSӘDӘ OLAN BAXIŞI NECƏDİR?


1. «[Ya Peyğəmbər!] De ki: Pənah aparıram sübhün Rəbbinə!
2. Yaratdıqlarının [insanların, cinlərin, vəhşi heyvanların] şərindən;
t onlara bəlli olduqdan sonra belə, təbiətlərindəki həsəd [paxıllıq] üzündən sizi, iman gətirmiş olduğunuz halda, yenidən küfrə sövq etmək istərlər...»


QURANIN YALANA OLAN BAXIŞI NECƏDİR?


Bir qədər əvvəl qeyd etdik ki, Quranın bir çox ayələrində yalan və onun müxtəlif yönləri haqda söhbət açılmış və insanın bu mənfi xüsusiyyəti tərk etməsinə təkid olunmuşdur. Biz onlardan bir neçəsinə işarə edirik:


ÜMMƏTİN ƏN YAXŞILARI KİMLƏRDİR?


Əziz İslam Peyğəmbəri (s) buyurur: “Mənim ümmətimin ən yaxşıları onların dünyaya daha etinasızları və axirətə daha çox can atanlar və axirət arzusunda olanlardır”.
Görürük ki, əziz İslam Peyğəmbəri (s) ümmətin ən yaxşısı meyarını təyin edir. ...


Məscİdə daxİl olan şəxs hansı xüsusİyyətlərə malİk olmalıdır?


Həzrət Məhəmməd (s): «Məscidə daxil olan şəxs on xüsusiyyətə malik olmalıdır: Əvvəlcə, ayaqqabılarının altını təmizləməlidir; sağ ayağı ilə məscidə addım atmalıdır; belə dua etməlidir: «Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Allahın adı ilə. Həmd-səna Ona məxsusdur....


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter