Nələrə baxmaq haramdır?


Cavab: Haram baxış yeddi qisimdir.
1. İstər ləzzət məqsədi ilə, istərsə də belə bir məqsədsiz, kişinin naməhrəm qadının bədəninə baxması;...


Hansı hallarda alış-verİşİ pozmaq, malı və ya pulu gerİ qaytarmaq olar?


On bir halda müamiləni pozmaq olar:
1. Alış-veriş səhnəsini tərk etməmiş;....


Hansı şeylərİn alqı-satqısı batİldİr?


Alqı-satqısı batil olan şeylər beş qisimdir:
1. Spirtli içkilər kimi murdar şeylər;....


Həcc zİyarətİ kİmlərə vacİbdİr?


Həcc ziyarətinin vacib olması üçün aşağıdakı şərtlər ödənməlidir:
1. Yol azuqəsi və səfərdə ehtiyac duyulan şeylər, eləcə də nəqliyyat mövcud olmalıdır;.....


Zəkat kİmə verİlməlİdİr?


Zəkat fəqirə, miskinə, İmamİmamın naibi tərəfindən zəkat toplamaq əmr olunmuş kəsə, zəkat vasitəsi ilə İslama meyl edəcək kafirə, ...


Hansı şeylər üçün zəkat ödənməlİdİr?


Doqquz şeyin zəkatı vacibdir: Buğda, arpa, xurma, kişmiş, qızıl, gümüş, dəvə, inək, qoyun.


Hansı şeylərə xüms verİlməlİdİr və nələrə xüms düşmür?


Yeddi şeyin xümsünü vermək vacibdir: illik mənfəət; (İllik mənfəət dedikdə insanın özünün və ailəsinin illik xərclərini ödədikdən sonra artıq qalan mənfəət nəzərdə tutulur. Bu mənfəətin xümsü, yəni beşdə biri verilməlidir.)...


Hansı günlər oruc tutmaq haramd, məkruh və müstəhəbdİr?


Fitr və qurban bayramları günləri və Şəbanın sonuncu günü ilə Ramazanın birinci gününün başlaması məlum olmadıqda....


Oruc tutmaq kİmlərə vacİb deyİl?


Dörd halda oruc tutmaq vacib olmur:
1. Qocalıq və məşəqqət səbəbindən;....


Ramazan ayında hansı hallarda təkcə qəza orucu vacİb olur?


On halda yalnız qəza orucu vacib olur:
1. Oruc tutmuş şəxs bilərəkdən qussa;....


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter