Oruc nədir və orucu nələr batİl edİr?


Oruc İslamda vacib əməllərdən biridir. İnsan Allahın əmrini yerinə yetirmək məqsədi ilə sübh azanından məğrib azanınadək orucu batil edən işlərdən çəkinir....


Ayət namazı nədİr VƏ necə qılınır?


Ayət namazı vacib namazlardandır. Bu namaz dörd halda vacib olur:
1. Günəş tutulduqda; 2. Ay tutulduqda (azca da tutulmuş olsa və kimsə qorxmasa da); 3. Zəlzələ baş verdikdə (əgər kimsə qorxmamış olsa da); 4. Şimşək çaxdıqda, qara və qırmızı yel əsdikdə (adamların çoxu qorxmuş olsa)....


Vacİb namazları xüsusİ İlə yövmİyyə namazlarını camaatla qılmağın nə fəzİlətİ var?


Vacib namazları, xüsusi ilə yövmiyyə namazlarını camaatla qılmaq müstəhəbdir. Sübh, məğrib və işa namazlarını camaatla qılmaq məscidin qonşuluğunda yaşayanlara və məscidin azanının səsin eşidənlərə xüsusi tapşırılmışdır....


Səfərdə namaz necə qılınır və müsafİr kİmə deyİlİr?


Səfəri qırx beş kilometr və ondan çox məsafədən ibarət olan şəxs müsafir hesab olunur. Bir şərtlə ki, onun getdiyi yol iyirmi iki tam, onda beş kilometrdən az olmasın....


Səcdəyİ-səhv necə yerİnə yetrİlİr?


Namaz başa çatan kimi səcdəyi-səhv niyyət edilir, səcdəyə gedilərək deyilir: «Bismillahi və billahi, əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd» sonra oturaq vəziyyətə qayıdılır və yenidən səcdəyə gedilir, eyni zikrlər təkrarlanır. İkinci səcdədən sonra oturaq vəziyyətdə təşəhhüd və salam deyilir.


Hansı hallarda namazı dayandırmaq olar?


Cavab: Dörd halda namazı dayandırmaq olar:
1. İnsan öz canı və malını qorumaq üçün namazı dayandıra bilər;...


Namazı nələr batİl edİr?


On iki şey namazı batil edir:
1. Namazın ortasında şərtlərdən birinin ödənmədiyi məlum olsa (məsələn, namazın yeri qəsb olunmuş yerdir);...


Nələrə səcdə etmək olmaz?


Yeddi şeyə səcdə etmək olmaz: 1. Yeməli şeylərə; 2. Geyməli şeylərə; 3. Mədəndən çıxan şeylərə (məsələn, qızıl, gümüş); 4. Təzə üzüm yarpağına; 5. Torpaqdan cücərən yeməli dərman bitkilərinə (məsələn, bənövşə, maldili); 6. Bəzi məntəqələrdə yeməli sayılan bitkilərə; 7. Kal meyvəyə.


Namaz harada qılınmalıdır?


Namaz qılınan yerin beş şərti var:
1. Namaz qılınan yer halal olsun;....


Meyİt namazı hansı qaydada qılınır?


Meyit namazı qılmaq üçün dəstəmaz və qüsl şərt deyil. Bədən və libas pak olmaya da bilər. Meyit üçün namaz qılmaq istəyən şəxs üzü qibləyə dayanmalı və meyit onun qarşısında başı sağ, ayaqları sol tərəf istiqamətində uzadılmalıdır. Meyit namazında beş təkbir var...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter