Hansı şeylərə xüms verİlməlİdİr və nələrə xüms düşmür?


Yeddi şeyin xümsünü vermək vacibdir: illik mənfəət; (İllik mənfəət dedikdə insanın özünün və ailəsinin illik xərclərini ödədikdən sonra artıq qalan mənfəət nəzərdə tutulur. Bu mənfəətin xümsü, yəni beşdə biri verilməlidir.)...


Hansı günlər oruc tutmaq haramd, məkruh və müstəhəbdİr?


Fitr və qurban bayramları günləri və Şəbanın sonuncu günü ilə Ramazanın birinci gününün başlaması məlum olmadıqda....


Oruc tutmaq kİmlərə vacİb deyİl?


Dörd halda oruc tutmaq vacib olmur:
1. Qocalıq və məşəqqət səbəbindən;....


Ramazan ayında hansı hallarda təkcə qəza orucu vacİb olur?


On halda yalnız qəza orucu vacib olur:
1. Oruc tutmuş şəxs bilərəkdən qussa;....


Oruc nədir və orucu nələr batİl edİr?


Oruc İslamda vacib əməllərdən biridir. İnsan Allahın əmrini yerinə yetirmək məqsədi ilə sübh azanından məğrib azanınadək orucu batil edən işlərdən çəkinir....


Ayət namazı nədİr VƏ necə qılınır?


Ayət namazı vacib namazlardandır. Bu namaz dörd halda vacib olur:
1. Günəş tutulduqda; 2. Ay tutulduqda (azca da tutulmuş olsa və kimsə qorxmasa da); 3. Zəlzələ baş verdikdə (əgər kimsə qorxmamış olsa da); 4. Şimşək çaxdıqda, qara və qırmızı yel əsdikdə (adamların çoxu qorxmuş olsa)....


Vacİb namazları xüsusİ İlə yövmİyyə namazlarını camaatla qılmağın nə fəzİlətİ var?


Vacib namazları, xüsusi ilə yövmiyyə namazlarını camaatla qılmaq müstəhəbdir. Sübh, məğrib və işa namazlarını camaatla qılmaq məscidin qonşuluğunda yaşayanlara və məscidin azanının səsin eşidənlərə xüsusi tapşırılmışdır....


Səfərdə namaz necə qılınır və müsafİr kİmə deyİlİr?


Səfəri qırx beş kilometr və ondan çox məsafədən ibarət olan şəxs müsafir hesab olunur. Bir şərtlə ki, onun getdiyi yol iyirmi iki tam, onda beş kilometrdən az olmasın....


Səcdəyİ-səhv necə yerİnə yetrİlİr?


Namaz başa çatan kimi səcdəyi-səhv niyyət edilir, səcdəyə gedilərək deyilir: «Bismillahi və billahi, əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd» sonra oturaq vəziyyətə qayıdılır və yenidən səcdəyə gedilir, eyni zikrlər təkrarlanır. İkinci səcdədən sonra oturaq vəziyyətdə təşəhhüd və salam deyilir.


Hansı hallarda namazı dayandırmaq olar?


Cavab: Dörd halda namazı dayandırmaq olar:
1. İnsan öz canı və malını qorumaq üçün namazı dayandıra bilər;...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter