And nədİr, neçə növdür, həqİqİ andın neçə şərtİ var?


And nədİr,  neçə növdür, həqİqİ andın neçə şərtİ var?And iki növdür?
1. Yaxşı bir işə görə içilən and. Məsələn, oruc tutmaq.
2. Pis bir işi tərk etmək üçün içilən and. Məsələn, siqareti tərk etmək.


Nəzİr nədİr? Hansı nəzİrlər düzgün deyİl?


Nəzİr nədİr? Hansı nəzİrlər düzgün deyİl?İnsan özünə vacib edir ki, Allah xatirinə bir xeyir iş görsün və ya Allah xatirinə bəyənilməmiş bir işi tərk etsin.


Su İçərkən nələr müstəhəb və məkruhdur?


Su İçərkən nələr müstəhəb və məkruhdur?Suyu çox içmək, yağlı xörəkdən sonra su içmək, gecə ayaq üstə su içmək, sol əllə su içmək, qabın sınıq yerindən və tutacağı tərəfdən içmək....


Yemək zamanı nələr müstəhəbb və məkruhdur?


Yemək zamanı nələr müstəhəbb və məkruhdur?Yeməkdən qabaq hər iki əli yumaq, yeməkdən sonra əlləri yumaq və qurulamaq, ev sahibinin hamıdan qabaq yeməyə başlayıb hamıdan sonra qurtarması, yeməkdən qabaq «Bismillah» demək, sağ əllə yemək, ...


Nələrə baxmaq haramdır?


Cavab: Haram baxış yeddi qisimdir.
1. İstər ləzzət məqsədi ilə, istərsə də belə bir məqsədsiz, kişinin naməhrəm qadının bədəninə baxması;...


Hansı hallarda alış-verİşİ pozmaq, malı və ya pulu gerİ qaytarmaq olar?


On bir halda müamiləni pozmaq olar:
1. Alış-veriş səhnəsini tərk etməmiş;....


Hansı şeylərİn alqı-satqısı batİldİr?


Alqı-satqısı batil olan şeylər beş qisimdir:
1. Spirtli içkilər kimi murdar şeylər;....


Həcc zİyarətİ kİmlərə vacİbdİr?


Həcc ziyarətinin vacib olması üçün aşağıdakı şərtlər ödənməlidir:
1. Yol azuqəsi və səfərdə ehtiyac duyulan şeylər, eləcə də nəqliyyat mövcud olmalıdır;.....


Zəkat kİmə verİlməlİdİr?


Zəkat fəqirə, miskinə, İmamİmamın naibi tərəfindən zəkat toplamaq əmr olunmuş kəsə, zəkat vasitəsi ilə İslama meyl edəcək kafirə, ...


Hansı şeylər üçün zəkat ödənməlİdİr?


Doqquz şeyin zəkatı vacibdir: Buğda, arpa, xurma, kişmiş, qızıl, gümüş, dəvə, inək, qoyun.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter