Doğrudurmu kİ, ölülər cümə günü azad edİlİr?


Doğrudurmu kİ, ölülər cümə günü azad edİlİr?Rəvayətə görə, bərzəxdəki ruhlar ləyaqətlərindən asılı olaraq dünya işlərindən xəbər tutur, hətta ailələrinə baş çəkirlər. Bu iş hər gün baş verə bilər. Amma cümə günü xüsusi qeyd edilir....


Bərzəx bədənİ maddİdİrmİ?


Bərzəx bədənİ maddİdİrmİ?Etiraf etməliyik ki, dünyəvi elmlər belə suallar qarşısında tam acizdir. Əslində insan təfəkkürü bir çox həqiqətlər qarşısında kəsərsizdir. Uyğun məsələlər haqqında yalnız az saylı övliyalar məlumata malikdirlər. Amma Quran ayələri və rəvayətlərdən bəzi qənaətlərə gəlmək olar.


Cansız cəsəd qəbİrdə necə əzab çəkə bİlər?


Cansız cəsəd qəbİrdə necə əzab çəkə bİlər?Qəbir əzabı həm cismə, həm də ruha aiddir. Amma bu cism adi cismdən fərqlənir. Maddi bədəni tərk edən ruh “bərzəx bədəni” adlanan bir bədənə daxil olur. İnsan yatdığı vaxt ruhun maddi bədənlə əlaqəsi son dərəcə zəifləyir və o, bərzəx bədəninə oxşar bədənlə hərəkət edir. Həmin bədən görür, eşidir, danışır, ağrını hiss edir. ...


Müharİbələrlə və fəsadla dolu dünyada ümİdsİzlİyə qapılmamaq olarmı?


Müharİbələrlə və fəsadla dolu dünyada ümİdsİzlİyə qapılmamaq olarmı?Əvvəla, insan nə üçün yaşadığını bilməlidir. Dünyada baş verənlər yalnız düzgün hədəfi olmayan insanları bədbinləşdirir. Ləzzət və şəhvət üçün yaşayan bir insan, əlbəttə ki, bədbin olasıdır. Əslində isə həyatımızın bir hissəsi olan ləzzət və şəhvət həyat idealı deyil. Ümumiyyətlə, qeyd olunan ümidsizlik həyatın ölümlə bitdiyini güman edən insanlara aiddir...


Nə üçün bəzİ İnsanlar kor, kar və lal yaradılmışdır?


Nə üçün bəzİ İnsanlar kor, kar və lal yaradılmışdır?Əvvəla, Allah bütün yaratdıqlarını ən gözəl şəkildə yaratmışdır. Amma yaranışa gözəllik verən ondakı nizam, qayda-qanunlardır. Bu qanunlara qarşı yönəlmiş istənilən bir hərəkət insan üçün faciə ilə nəticələnir. İnsanları vaxtında mənzilə çatdırmaq üçün müxtəlif nəqliyyat vasitələri fəaliyyət göstərir. Əgər bir şəxs relslərin üzərinə çıxıb, qatarın altında qalırsa, bu faciə nəqliyyat şəbəkəsinin ünvanına yazılmamalıdır.


Nəyə görə Allahın İSMİNİ çəkəndə ayağa galxmırıq, amma Imam Zamanın (ə) adını çəkəndə İsə ayağa galxırıq?


Nəyə görə Allahın İSMİNİ çəkəndə ayağa galxmırıq, amma Imam Zamanın (ə) adını çəkəndə İsə ayağa galxırıq?Ayağa qalxmaq ehtiram əlamətidir. Ayağa qalxmaq ağanın əmirlərinə hər an hazır olmağlıq əlamətidir. Ayağa qalxmaq bir növ ağanın varlığına və onun sağ olub hələdə bütün varlıq aləminin İmamı olmasına inammaq deməkdir. Çünki çoxları o ağanın vücuduna ya inanmır və yaxud inananların bəziləri də deyirlərki ağa hələ dünyaya göz açmayıb.


Nİyə ancaq İmam Hüseynİn (ə) 40 məclİsİ qeyd edİlİr?


Nİyə ancaq İmam Hüseynİn (ə) 40 məclİsİ qeyd edİlİr?Sual yarana bilər ki, nə üçün ancaq İmam Hüseynin (ə) Ərbəini qeyd edilir, qalan İmamların (ə) və hətta Peyğəmbərin (s) ərbəini qeyd edilmir?
1. İmam Hüseynin (ə) fədakarlığı ilə İslam dini dirçəldi. İslam dininin dirçəldilməsində onun rolu əvəzsizdir. Ona görə də bu fədakarlıqları canlı saxlamaq lazımdır. Çünki onları canlı saxlamaq İslam dinini canlı saxlamaq deməkdir. Aşura gününü və Ərbəini əziz tutmaq İslam dininin düşmənləri ilə mübarizə aparmaq deməkdir. Və ümumilikdə Peyğəmbər (s) və Əhli-beytinin (ə) müsibətini diqqətdə saxlamaq deməkdir.


Allahdan başqasına and İçmək olarmı?


Allahdan başqasına and İçmək olarmı?Qurana nəzər salaq və görək səmavi kitabımız bizə Allahdan qeyrisinə and içməyi haram bilirmi?! Lakin biz Allah kitabına baxdıqda görürük ki, Allah-təala təkcə \'\'Şəms\'\' surəsində doqquz məxluqa and içir. Ancaq bir ayədə rast gəlmirik ki, Allah-təala bunu bizə haram bilsin. Allah-təala buyurur: \'\'And olsun əncirə və zeytuna. And olsun Tur Sinaya. And olsun bu əmin şəhərə (Məkkəyə).\'\'...


Nəyə görə Həzrət Əli (ə) oğlunun adını Osman qoydu?


Nəyə görə Həzrət Əli (ə) oğlunun adını Osman qoydu?\"Nəyə görə Həzrət Əli (ə) öz oğluna üçüncü xəlifənin adını, yəni, \"Osman” qoydu?”
Vəhhabilər bu vasitə ilə şiələri sual altında qoymaq (haqsız çixarmaq) istəyirlər.
Bu suala cavab vermək üçün bir neçə zəruri məsələni qeyd etmək lazımdır: ...


Allah Peyğəmbərİnİn və övlİyalarının təvəllüdünü bayram keçİrmək bİdətdirmİ?


Allah Peyğəmbərİnİn və övlİyalarının təvəllüdünü bayram keçİrmək bİdətdirmİ?Allahın layiqli və saleh bəndələrinin xatirəsini əzizləmək, o cümlədən onların təvəllüd günlərini bayram keçirməyin əql sahibləri nəzərindən bəyənilən bir iş olmasına baxmayaraq bu barədə hər növ şübhənin aradan qaldırılması üçün onun şərən icazə verilən bir iş olmasının dəlillərini qeyd edirik:


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter