“Əyyami-Fatimə (ə)” - “Fatimə (ə) günləri” ne deməkdir.?


“Əyyami-Fatimə (ə)” - “Fatimə (ə) günləri” ne deməkdir.? Bu günlər - Peyğəmbərimizin (s.a) yadigarı, dünya və axirət xanımlarının seyyidəsi Həzrət Zəhranın (ə) şəhadətini əhatə edən günlərdir. Xanımın (s.ə) şəhadəti ilə bağlı müxtəlif rəvayətlər var. Amma alimlər tərəfindən iki rəvayət mötəbər hesab edilir. Birincisi İslam Peyğəmbərinin (s.a) dünyadan köçməsindən, yəni hicri 11-ci ilin səfər ayının 28-dən 75 gün sonra, yəni cəmadiul-əvvəlin 13-cü günüdür. Bu günlərə \"Fatiməyi-əvvəl\" deyilir. İkinci rəvayətə görə isə İslam Peyğəmbərinin (s.a) dünyadan keçməsindən 95 gün sonra, yəni cəmadius-saninin 3-cü günüdür. Ona görə də alimlər bu iki rəvayət arasındakı 20 günü \"Əyyami-Fatimə (s.ə.)\" adlandırıblar.
Dünyanın bütün yerlərində peyğəmbərsevər insanlar İslamda qadının həqiqi rəmzi olan bu müqəddəs Xanımın (s.ə.) məşəqqət dolu həyatını kədərlə yada salır, o Həzrətin (s.ə.) şəhadətinə səbəb olmuş amillərə görə indinin özündə də narahatlıq keçirirlər. Əyyamın ehtiramı Aşura qədər əziz tutulur. Məhərrəm-Səfər əyyamında olunduğu kimi insanlar bu günlərdə də əzadar olur. İnsanların, sevdiyi, əziz, doğma bildiyi şəxsi gedib ziyarət etmək imkanları var. Lakin Əhli-beyti (ə) sevənlər böyük müsibətdir ki, xanım Zəhranın (s.ə) qəbrinin yeri bilinmir. Həzrətin (s.ə) qəbri gizlədilib, dəfni gizli keçirilib. O vaxtın bəlli tarixi ağır şərtləri və ümumiyyətlə, bəşəriyyətə çatdırış üçün Həzrət Zəhranın (s.ə) qəbrinin dəqiqi yeri bilinmir, İmamlarımız (ə) tərəfindən gizli saxlanılır.


Böyük müctəhidlərdən olan Ayətullah Safi Gulpayiqani (hz.) Fatimiyyə əza günləri haqda buyururlar?


Böyük müctəhidlərdən olan Ayətullah Safi Gulpayiqani (hz.) Fatimiyyə əza günləri haqda buyururlar? Ayətullah Safi Gulpayiqani (hz.): Həzrət Siddiqeyi Tahirə Fatimeyi Zəhra (s) həqiqətdə öz babası Həzrət Peyğəmbər (s) kimidir və Əhli-beytin (ə) yanında xüsusi məqamı var. Belə ki, bütün İmamlar (ə) onun varlığı ilə fəxr edirlər. O müqəddəs varlıq bütün Əhli-beyt (ə) üçün hüccətdir. Yəni özlərinin haqlı olması, qəsbkarların və zalımların qüvvədən düşməsi üçün o xanımın vücudu irəli sürülür. Bütün Əhli-beyt (ə) hüccətdir, lakin Həzrət Zəhranın (s) bu cəhətlərdən hüccət olması hər kəsdən çoxdur.
O, iffəf, ismət və kəramətdə İslamın ilk qadınıdır və onun varlığı bir ülgüdür. Önəmli məsələlərdən biri Fatimiyyə günlərinin hörmətini saxlamaqdır. Fatimənin (ə) vəzifələri, təqvası, ibadəti, elmi və hikməti gərək həmişə belə proqramların içində olsun. Bu vəzifələr çıxışlarda, yazılarda və münasib olan hər fürsətdə açıqlanmalıdır.
Fatimiyyə günlərində o Həzrətin (ə) ilahi şəxsiyyətinə ehtiram qoyumaq vacibdir. O Həzrətin (ə) sözləri bütün qadınların və hətta kişilərin də həyat nümunəsi olmalıdır. Fatimiyyə günləri bir tarixdir. Fatimiyyə günlərini qeyd etmək zalımlara qarşı fəryaddır. Fatimiyyə günləri - yəni cihad. Fatimiyyə günləri - yəni Həzrət Mehdinin (ə) ilahi höküməti günü. Həmçinin Fatimiyyə günləri aşuradır, qədr gecəsidir. Qədr gecəsi və Fatimiyyə günləri - yəni haqqın batilə qalib gəldiyi gün.


Mürtəza Mütəhhəri İmam Hüseynin (ə) qiyamının dəyəri haqda nə buyurur?


Mürtəza Mütəhhəri İmam Hüseynin (ə) qiyamının dəyəri haqda nə buyurur? Ustad Şəhid Mürtəza Mütəhhəri: Əgər Hüseynin (ə) şəhadəti, yalnız kədərli bir hadisə, bir müsibət, haqsız yerə bir qanın tökülməsi hadisəsi olsaydı, digər bir ifadə ilə, çox böyük bir şəxsiyyət də olsa yalnız şəxsiyyətin tələf olma hadisəsi olsaydı, heç bir zaman arxasından bu qədər təsir meydana gətirə bilməzdi. Hüseynin (ə) şəhadətinin bu qədər təsir meydana gətirməsi, onun qiyamının böyük bir ilahi və islami ucalıq, igidlik ehtiva etməsindən ötrüdür. Bu tarix və hadisə, yalnız bir müsibət, bir cinayət və zalım bir birlik tərəfindən edilən bir canilik və zülm məsələsi deyil. Bu hadisə, özünə qarşı cinayətlərin törədildiyi kimsənin, çox böyük bir qəhrəmanlıq nümayiş məsələsidir.


Ərbəin günündə İmam Hüseynin (ə) ziyarətinin sirri nədir?


Ərbəin günündə İmam Hüseynin (ə) ziyarətinin sirri nədir? İmam Hüseynin (ə) Ərbəin günü yaxınlaşdıqca Həzrət Əba Abdullahı (ə) sevənlərin arasında xüsusi bir həyəcan və şövq meydana gəlir. Bəs İmamı (ə) məhz bu gündə ziyarət etməyin sirri nədədir?
Cavab: Quran bizlərə göstəriş verir ki, möminlər Əyyamullahda gərək yada salınsınlar ki, Allahın bu böyük günləri unudulmasın. Ərbəin – Aşura hadisəsinin davamıdır. Ona görə də Aşura gününü əziz tutmaq üçün ən böyük Əyyamullahdır. Ərbəin günündə Hüseyn (ə) aşiqləri İmamın (ə) hərəminə tərəf hərəkət edərək, onunla əhdlərini təzələyirlər. Bu əhdi təzələməyin ən yaxşı yolu – Kərbəlaya getməkdir. Ona görə də İmam Həsən Əsgəri (ə) Ərbəin günündə İmam Hüseyni (ə) ziyarət etməyi – möminlərin nişanələrindən hesab etmişdir. İmam Həsən Əsgəri (ə) buyurur: “5 şey möminin nişanələrindəndir: onlardan biri Ərbəin ziyarətidir”.
İmam Hüseyni (ə) Ərbəin günündə ilk ziyarət edən insan Cabir Ənsari olmuşdur. Dövrün ən böyük alimlərindən olan Ətiyyə ibni Səyid ibni Cənadə Uvfi də onunla bir yerdə idi. Cabir bizlərə İmamı (ə) necə ziyarət etməyin yolları öyrətdi və sonra da şəhid olmuş əziz dostu ilə dərdləşdi. Gah özündən getdi, gah da hönkürüb ağladı.


İmam Hüseyni (ə) uzaqdan necə ziyarət edək?


İmam Hüseyni (ə) uzaqdan necə ziyarət edək? Şeyx Tusi İmam Baqirdən (ə) nəql edir ki, buyurub: “Hər kim Hüseyn ibn Əlini (ə) Aşura günü ziyarət edər və onun qəbrinin yanında ağlayar, Qiyamət günü Allah ilə iki min həcc, iki min ümrə və iki min cihad ilə görüşər. Həmin həccin, ümrənin, cihadın savabı Peyğəmbərin (s) və Məsum İmamların (ə) xidmətdə olan həcc, ümrə və cihadın savabıdır”.
Hədisi nəql edən İmama (ə) sual verir ki, o kəs ki, başqa şəhərdə və ya başqa ölkədədir və özünü həmin günü ora çatdıra bilmirsə, savabı nədir?
Həzrət (ə) buyurur: “Əgər belə olarsa, səhraya və ya evin damına qalxsın, Həzrətin qəbrinə işarə edib, salam versin. Həzrətin qatillərini lənətləməkdə ciddiyyət göstərsin və sonra iki rükət namaz qılsın. Bu işi zöhrdən əvvəl etsin və Həzrətin müsibətinə göz yaşı töksün. Ailəsinə də əmr etsin ki, o Həzrətə ağlasın. Evində müsibət məclisi bərpa etsin. Həzrət Seyyidi-şühəda (ə) müsibətinə görə bir-birinə başsağlığı versin. Mən zaminəm ki, hər kim bu işi görər, Allah bütün bu savabları ona inayət edər”.
Hədisi nəql edir ki, bəs necə başsağlığı verim? İmam (ə) buyurur: “Allah bizim Hüseyn (ə) əzadarlıq əcrimizi artırsın, bizi və sizi onun qanının intiqamını alanlardan İmam Məhdi (ə.f) ilə bir yerdə qərar versin! ...


İmam Hüseynin (ə) Kermanlı Ağa Maşallahla danışması ibrətli əhvalatı.


İmam Hüseynin (ə) Kermanlı Ağa Maşallahla danışması ibrətli əhvalatı. İmam Hüseyn Ehsani:
Ağa Maşallah yoluxan xəstəlik keçirirdi. Anası və özü ƏHli-Beyt (ə) aşiqi idi. Anası dua etdi İlahi Hüseyn ibn Əlinin (ə) təziyəsi gəlir oğluma ağlamaq istəmirəm, bəlkə Hüseyn İbn Əliyə! Ya tez oğlum şəfa tapsın ya da tezliklə onu məndən al qəmim Əhli-Beyt (ə) qurbanı üçün olsun.
Oğlu Ağa Maşallah da dua etdi ilahi sağalım İmam Hüseynə (ə) hər məhərrəm təziyələrində camaata xidmət edəcəm və ehsan süfrələri düzəldəcəm. Şəfa tapdı və 70 yaşını atdadı sağ qaldı. bir halda ki həkim ona cavanlığında baxanda demişdi ki, tez bir zamanda ölməlidir! ...
İmam Hüseyn (ə) ağa maşallahla danışdı: \" Ağa Maşallah, bu gecə məclisin yoxdur? Qalx! Süpür evi məclisin üçün təmizlik apar\" Mən gördüm ki, Hüseyn İbni Əli (ə) süpürgəni götürdü və bağçani süpürməyə başladi... Mən durdum və dedim:\"Ey Peyğəmbərin nəvəsi! Ver onu mənə, Sənin əvəzinə ver mən edim bunu!\" İmam Hüseyn (ə) Buyurdu: \"Xeyr! Mən o kəslərdən olmaq istəyirəm ki, Anam Zəhraya (ə.s) ağlayan şəxslərin ayaqlarinin altin süpürüm\"


Imam Səccad (ə) Kərbəla hadisəsini bu yolla təbliğ edərdi!


Imam Səccad (ə) Kərbəla hadisəsini bu yolla təbliğ edərdi! İmam Səccad (ə) Kərbəla hadisəsini bu yolla təbliğ edərdi!
İmam Səccad(ə) Aşura hadisəsindən sonra qırx il ömür sürdü. Lakin bu 40 il ömrünün hamısını ağlamaqla başa vurdu. Çünki ona heç bir yerdə söhbət etməyə icazə vermirdilər. Ona heç cür imkan vermirdilər ki, Kərbəla barədə olan söhbətləri camaata çatdırsın. Yezidin adamları onu izləyirdi. Buna görə də o Həzrət hər sözünü camaata ağlamaqla çatdırırdı. Bəzən İmam gəlib qəssab dükanının yanında dayanıb ağlayardı. Qəssab ağlamağının səbəbini soruşanda buyurardı: Sən bu heyvanı kəsməzdən öncə ona su verdinmi? Qəssab deyərdi: Ağa bizlərdə adət belədir ki, heyvanı kəsməzdən öncə ona su verib sonra başını kəsərlər. İmam Səccad(ə) ağlayaraq buyurardı: Amma Kərbəlada atam Hüseynin(ə) başını kəsdilər su da vermədilər. Həzrətin bu sözləri qəssabda təsir qoyardı.
O Həzrət öz sözünü və təbliğini camaata ağlamaqla bildirərdi. Çünki o Həzrətə çıxış etməyə və söz danışmağa heç cür imkan vermirdilər. Hər dəfə İmam Hüseynin ziyarətinə gedərkən ağlaya ağlaya o Həzrətin ziyarətnaməsini oxuyurdı. Yezidin adamları da onu təqib edirdilər. İmam Səccad(ə) ziyarətnaməni oxuyarkən onlar içəri girəndə Həzrət sözü yavaş-yavaş dəyişərdi. Çünki onun hər dəqiqəsi belə bir vəziyyətdə idi. Ona görədə o Həzrət çox sözünü ağlamaqla camaata təbliğ edirdi.


Əhli-Beyt (ə) əzadarlıqlarına uyğun əzadarlığın hansı xüsusiyyətləri olmalıdır?


Əhli-Beyt (ə) əzadarlıqlarına uyğun əzadarlığın hansı xüsusiyyətləri olmalıdır? Əhli-Beyt (ə) əzadarlıqlarına uyğun əzadarlığın xüsusiyyətləri:
Əzadarlığa iki baxımdan yanaşmaq lazımdır. Bir məzmun, digəri forma baxımından. Məzmun baxımından şərt budur ki, əzadarlıqda haram işə yol verilməsin, yalan və şişirtmə olmasın, məzhəbi gözdən salacaq işlərə yol verilməsin, İmam Hüseyn (ə) və məsumların məqamı uca tutulsun, eyni zamanda möminlər və əzadarların şəxsiyyəti alçalmasın. Yəni əzadarlıq məzmunca Əhli-Beyt (ə) etiqadına zidd olmamalıdır, icazə verilməyən musiqi kimi haram işlərə yol verilməməlidir. Əzadarlıqda elə iş görməməliyik ki, düşmənin əlinə bəhanə düşsün, bu işlərdən Əhli-Beyt (ə) məktəbinin ziddinə istifadə olunsun. Bütün bunlar Əhli-Beyti (ə) razı salacaq nöqtələrdir.


Qədiri-Xum bayramı günündə bəyənilən (savablı) əməllərdən yazın?


Qədiri-Xum bayramı günündə bəyənilən (savablı) əməllərdən yazın? Qədiri-Xum bayramı günü bəyənilən əməllər:
1-Bu cümlənin bayramlaşmalarda təkrarlamaq \"Əlhəmdulillahilləzi cəələna minəl mütəməssikinə bi vilayəti Əli ibn Əbi Talib (ə)\"
2-Evin gözəlləşdirilməsi ilə məşğul olmaq,
3-Mömin qardaşlarla qardaşlıq duasını oxumaq,
4-Qədir-Xum bayramında müsəlmanların bir-birinə kömək etməsi,
5-Qədir-Xum hadisəsinin əsas hədəfini təbliğ etməyə çalışmaq,
6-Ailələrdə həddi-büluğa çatmış uşaqların mükəlləflik bayramını bu günlərdə keçirməyə çalışmaq,
7-Tanışlar üçün təbriklər yazı və sözlə təbrikləri göndərmək,
8-Bu günün münasibəti ilə bayramlıq payı paylamaq,
9-Sileyi-Rəhm (qohumlara get-gəl etmək) xüsusi ilə seyyidlərlə,
10-Evlərdə bayramlıq süfrələri təşkil etmək, ...


Həzrət Zəhranın (s) şəxsiyyətinin hansı cəhətləri var?


Həzrət Zəhranın (s) şəxsiyyətinin hansı cəhətləri var? Həzrət Zəhranın (s) şəxsiyyətinin müxtəlif əzəmətli cəhətləri var ki, onu bütün genişliyi ilə yalnız, çox dərin təhqiqat, təfəkkür və araşdırmadan sonra ələ gətirmək olar. O Həzrətin mənəviyyat və ilahiyyat sahəsindəki elm, rəftar, əxlaq və siyasi mübarizələri araşdırmaqla hədəfimizə çata bilərik. Şiə və sünnü alimlərinin kitablarının təsdiqinə əsasən, xanımlar xanımı Həzrəti Zəhranın (s) mənəvi və insani xüsusiyyətlərini qısa da olsa belə izah etmək olar: 1-Rifah və yüksək səviyyəli həyat tərzi keçirməyə imkanı olan halda, ən çox qənaət, az sərvət və xalis ibadətlə həyat tərzi sürməsi; 2-Özünün şiddətlə təama və sair şeylərə ehtiyacı olan halda, onları Allaha xatir möhtaclara verməklə fədakarlığı və səxavəti; 3-Allah-Taalanın dərgahında xalisanə şəkildə çox ibadət və itaətlə məşğul olması; 4-Qadınlar üçün iffət və həya nümunəsi; İslami örtüyün və örpəyin riayət olunmasında ən kamil qadın nümunəsi; 5-Bütün aləmlərin qadınlarının seiyyidəsi olmaqla, ən yüksək səviyyəli ilahi elmə və agahlığa malik olması. Nümunə üçün \"Fatimənin müshəfi\" adlı dərin mənalı ilahi kitabının olması; 6- Atası, İslam Peyğəmbərinin (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm) vəfatından sonra İmam Əlinin (əleyhissalam) vilayəti və İmaməti uğrunda ən yüksək səviyyədə siyasi və ictimai mübarizə aparması;


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter