Həzrət Fatİmənin (s.ə) Qİyamət günü məqamı necə olacaq?


Qiyamət günü - gələcəyin ən dəhşətli və ağır anlarıdır. Məsumlar (ə) nə zaman ki, onun haqqında düşünürdülər, bihuş olurdular. Həzrət Fatimə (s.ə) də bu cür idi və vaxtının çox hissəsini o haqda düşünərdi. İmam Əli (ə) buyurur: \"Bir gün Allahın Peyğəmbəri (s) Fatimənin (s.ə) yanına gəldi. Onu qəmgin gördü. Buyurdu: \"Qızım! Niyə qəmginsən?” Fatimə (s.ə) buyurdu: \"Atacan! Qiyamət gününü yada salanda mənə əziyyət verir”...


Dünyanın məşhurları İmam Hüseynİ (ə) necə tanıyır?


Dünyanın məşhurları İmam Hüseynİ (ə) necə tanıyır?Salam və Salavat olsun sonuncu peyğəmbərimiz Məhəmməd (s.a.a.) Peyğəmbərə və onun Ailəsinə, Pak Əhli-Beytə (ə).
Allahın Salamı olsun İslam Yolunu gedənlərə və İslama Doğru gələnlərə...


Əlİ (ə) haqqında əhlİ-sünnət alİmlərİnİn kİtablarında nə deyİLİR?


Əlİ (ə) haqqında əhlİ-sünnət alİmlərİnİn kİtablarında nə deyİLİR?Əmirəl-möminin Əli (ə) –ın seçilən xüsusiyyətlərindən biri onun doğulduğu məkandır. Həzrət Adəmdən (ə) Həzrət Muhəmmədə (s) qədər heç bir peyğəmbər və vəsi bu böyük xüsusiyyətə sahib ola bilməmişdir. O, (ə) soy və yaradılışındakı nuraniyyət baxımından seçilmiş olduğu kimi, doğulduğu yer baxımından da seçilmişdir. O, (ə) bu mövzuda təkdir, Kəbədə doğulmuşdur.


İmam Hüseynin(ə) ziyarəti vacibdirmi?


İmam Hüseynin(ə) ziyarəti vacibdirmi?Çox az adam tapılar ki, İmam Hüseynin(ə) qəbrinin ziyarətinin savabının nə qədər çox olduğunu və nə qədər təkid olunduğunu eşitməsin. Amma barmaq sayı adam tapmaq olar ki, İmam Hüseynin(ə) ziyarətinin vacib olduğunu eşitsin. Halbuki bu barədə məzhəbimizin başçısı Hz.İmam Sadiqdən(ə) və başqa İmamlarımızdan(ə) hədislər mövcuddur ki, bir neçəsini qeyd edirik:


Əhlİ-Beyt barədə Bİr Neçə Suala Cavab


Əhlİ-Beyt barədə Bİr Neçə Suala Cavab\"Təthir” ayəsinin təfsiri ilə əlaqədar İslamın məşhur mənbələrində nəql olunan rəvayətlər \"təvatür” həddinə çatdığından və bu Əhli-beyt İmamları üçün böyük fəzilət sayıldığından onların məzhəbinin də haqq olduğu üzə çıxır. Bəzi alimlər əl-ayağa düşərək, müxtəlif iradlara əl atmışlar. Bu iradlar daha çox bəhanəyə bənzəyir. ....


İmam Səccadın (ə) 23 gözəl və ali xisləti HANsılardır?


İmam Səccadın (ə) 23 gözəl və ali xisləti HANsılardır?Həmran ibn Əyn İmam Baqirdən (ə) İmam Cəfər Sadiq (ə) barədə onun gözəl və ali xislətlərindən iyirmi üçünü nəql etmişdir:
1. Həzrət (ə) gecə-gündüz min rükət namaz qılardı. Onun da Həzrət Əli (ə) kimi beş yüz xurma ağacı var idi ki, hər birinin altında iki rükət namaz qılardı.
2. Namaz halında olarkən rəngi dəyişərdi....


İmam Rzaya (ə) niyə qərib deyirlər?


İmam Rzaya (ə) niyə qərib deyirlər?Ona görə də, vətənindən uzaq düşdüyünə və sürgün olduğu zamanlarda yar və yavəri olmadığına və məzlum halda şəhid edildiyinə görə İmam Rzanı (ə) qərib adlandırırlar. İmam Rzanın (ə) özündən özü haqqında belə hədis vardır: \"Hər kim qeybətimdə məzarımı ziyarət edərsə, Qiyamət günü üç dəfə fəryadına çataram. O yerin dəhşətindən ona nicat verərəm. O zaman ki, əməl dəftərini sağ və ya sol əlinə verəcəklər, Sirat zamanı, əməllərinin çəkildiyi zaman”.


Xanım Fatİmeyİ Zəhra ələyhəs-səlam nİyə gecə dəfn olunub?


Xanım Fatİmeyİ Zəhra ələyhəs-səlam nİyə gecə dəfn olunub?Deyillər Peyğmbər (s)-in qızı xanım Fatimə (s) gecə dəfn olunub. Bu sadəcə xanımın Əbubəkrin zövcəsi Əsma bint Umeysə etdiyi vəsiyyət əsasında olub. Xanımın məqsədi öz cəsədini naməhrəmlərdən qorumaq idi?


ӘLİ (Ә) NӘ ÜÇÜN SӘBR EDİRDİ?


ӘLİ (Ә) NӘ ÜÇÜN SӘBR EDİRDİ?«Nəhcul-bəlağə» kitabından oxuduğumuz «Şiqşiqiyyə» xütbəsi Әli (ə)-ın necə səbr etməsi, bu səbrin ilahi bir məsləhət olduğunu açıq şəkildə bəyan edirdi.


ӘLİ (Ә)-IN XİLAFӘTӘ MÜNASİBӘTİ necə İDİ


ӘLİ (Ә)-IN XİLAFӘTӘ MÜNASİBӘTİ necə İDİÖtən bəhsimizdə İslam hökumətinin ilk xəlifələrinin təyin olunması barədə danışdıq. Qeyd olunan tarixi məlumatlardan aydın oldu ki, xəlifələrin seçilməsi heç bir məntiqi əsasa uyğun gəlmir. Adları çəkilən xəlifələr hətta əhli-sünnənin qəbul etdiyi meyarlarla seçilməmişdir. Bu mövzu ətrafında bəhs etdiyimiz zaman belə bir iradın qarşıya çıxacağı ehtimal olunur:...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter