QƏLBİN BƏLALARI NƏDİR? VƏ MÜALİCƏSİ NECƏDİR?


Qəlbin dörd cür bəlası vardır: uzun arzular, paxıllıq, tələsmək, təkəbbür.
Uzun arzular insanı bütün xeyir işlərdən saxlayar, bütün fitnə və fəsadın mənbəyi ola bilər. Müalicəsi olmayan bir dərddir ki, insanı çox sayda bəlalara düçar edər. Uzun arzulardan dörd şey əmələ gələr:


DÜNYA DOSTLUĞUNUN AXİRƏTƏ TƏSİRLƏRİ VARDIRMI?


İslami ayə və hədislərdə dostluq mövzusuna çox işarə edilmişdir. Onların bir hissəsi insanın bu dünyadakı dostluğunun Qiyamətə təsirindən bəhs edir. Bu hədislərdə deyilir: \"İnsan hər nəyi sevirsə və ona mehr göstərirsə, onunla məhşur olar. İstər ən sevimli və ya ən müqəddəs xilqət olsun, yəni Əhli-beyt (ə) olsun, istərsə də dəyərsiz daş-qaş olsun”.


Bİr dİlİn 40 günahı hansılardır?


İslam Peyğəmbəri (s) buyurur: Allah üçün ən yaxşı əməl dilə nəzarətdir. Adəm övladının çox günahı onun dilindəndir. Əgər insanlar bir şəxsin dilindən qorxarsa, həmin şəxs cəhənnəm əhlidir!..


ALLAH ZİKRİNİN MƏRTƏBƏLƏRİ HANSILARDIR?


ALLAH ZİKRİNİN MƏRTƏBƏLƏRİ HANSILARDIR?İnsanın qəlbi bir dərya kimidir. Zikr ona təsir edir. Bəzən zikr xırda bir daş kimi dəryaya düşməklə səthi bir dalğa yaradır və tez bir zamanda bu dalğa məhv olur. Bir çox zikr və ibadətlərimiz səthi dalğa kimidir. Qəlbimizin dərinliyi isə tamam başqadır....


Ramazan ayında ruhumuza necə enerjİ verək?


Ramazan ayında ruhumuza necə enerjİ verək?Ramazan ayı ruhumuzun və cismimizin enerji alması və güclənməsi üçün gözəl fürsətdir. 11 aydan yığılmış qabarlar, kin-küdurət, nifrətdən qurtulmaq üçün bu ay qızıl fürsətdir. Bu, elə bir enerjivericidir ki, bir ay bizə bu enerjini verir və 11 ay bizə kifayət edir. Yəni, həqiqi ehtiyaclarımızı ödəyə bilir.


Tövbə üçün zaman və məkan varmı?


Tövbə üçün zaman və məkan varmı?İlahi mehr və məhəbbətin ağuşuna qayıtmağın və günahdan peşman olmağın məkan və zamanı yoxdur. Çünki Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: \"Çoxlu istiğfar edin. Evlərinizdə, məclislərdə, süfrə başında, bazarda, get-gəl yollarında, harada olursunuzsa-olun (istğfar edin). Çünki siz Allahın bağışlanmasının nə zaman nazil olduğunu bilmirsiniz”.


Günah xəstəsİ necə sağalar?


Günah xəstəsİ necə sağalar?Tövbənin mənası günaha görə və Allah Təalanın əmrindən üz döndərməyə görə peşman olub, Allah dərgahına qayıtmaqdır. Yəni, yolsuzluqdan Sirat yoluna qayıtmaqdır.\"Ey iman gətirənlər, sizi, sizə həyat verən şeyə tərəf dəvət edən zaman Allahın və Onun Peyğəmbərinin çağırışını qəbul edin və bilin ki, Allah (hər bir təsir mənbəyindən təsir gücünü almağa tam qadir olduğu üçün) insan ilə onun qəlbi arasında (onun nəfsi ilə məhəbbət və nifrət, iman və küfr kimi sifətləri arasında) maneə olar (aralarında ayrılıq salar). Siz hamınız (axirətdə) Ona tərəf (Onun hüzuruna) toplanacaqsınız”. (\"Ənfal” 24).


Tövbə etmək vacİbdİr, yoxsa müstəhəb?


Tövbə etmək vacİbdİr, yoxsa müstəhəb?İmam Sadiq (ə) buyurur: \"Allahın Peyğəmbəri (s) buyurur: \"Ümmətimə dörd şeyi sifariş edirəm: tövbə edənləri sevsinlər, zəiflərə rəhm etsinlər, yaxşı əməl sahiblərinə kömək etsinlər və günahkarlar üçün istiğfar istəsinlər”.


Böyük günahlar hansılardır?


Əzab vəd olunmuş günahlar. Onlar çoxdur və bir qismini nəzərdən keçirək: ....


Kamİl İmana çatmağın yolu nədİr?


Kamİl İmana çatmağın yolu nədİr?İmam Sadiq (ə) buyurur: “Allah-taala imanı yeddi əsas üzərində qərar vermişdir: ehsan və xeyirxahlıq, düzlük, yəqinlik, razılıq, vəfadarlıq, elm, dözüm. Sonra bu paylar xalq arasında bölünür. Allahdan yeddi pay alan fərd kamil imana sahib olur…


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter