ÜMMƏTİN ƏN YAXŞILARI KİMLƏRDİR?


Əziz İslam Peyğəmbəri (s) buyurur: “Mənim ümmətimin ən yaxşıları onların dünyaya daha etinasızları və axirətə daha çox can atanlar və axirət arzusunda olanlardır”.
Görürük ki, əziz İslam Peyğəmbəri (s) ümmətin ən yaxşısı meyarını təyin edir. ...


Məscİdə daxİl olan şəxs hansı xüsusİyyətlərə malİk olmalıdır?


Həzrət Məhəmməd (s): «Məscidə daxil olan şəxs on xüsusiyyətə malik olmalıdır: Əvvəlcə, ayaqqabılarının altını təmizləməlidir; sağ ayağı ilə məscidə addım atmalıdır; belə dua etməlidir: «Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Allahın adı ilə. Həmd-səna Ona məxsusdur....


TƏKƏBBÜRLÜYƏ GƏTİRƏN ÜÇ SƏBƏB HANSILARDIR?


Alimlər təkəbbürün üç səbəbinin olduğunu göstərir. Bu üç səbəbdir ki, insanı təkəbbür etməyə, öz əli ilə həyatını yandırmasına, insanların ondan zəhləsinin getməsinə səbəb olur. Birinci səbəb budur ki, insan Allahı və ətrafındakı aləmi lazım olduğu kimi tanımır. ...


Övladın ata üzərİndə haqqı nədİr?


Allahın Peyğəmbəri (s) (Atanın övlad üzərində olan haqqı barədə suala cavabından): «Onu adı ilə çağırmasın, ondan qabağa düşüb getməsin, ondan qabaq əyləşməsin və ona söyüş qazanmasın.»


Allahdan qeyrİsİnə arxalanmaq olarmı?


Quran:
«İşlərdə onlarla məsləhətləş və qərara gəldikdə Allaha təvəkkül et. Çünki Allah təvəkkül edənləri sevər.»
«Ölməyəcək həmin diri olana təvəkkül et, Onun sitayişinə təsbih et. Onun bəndələrinin günahından agah olması kifayətdir.»


Nə edək kİ, yaxşı əməllərİmİz ağır gəlsİn?


1. Faydasız şеyi tərk еtmək (Məhəccətul Bəyza c.5, s.201).
2. Həzrət Zəhranın (ə.) təsbihi (Səvabul Əmal s.363).
3. Xоş əxlaqlı оlmaq (Biharul Ənvar c.71, s.385).


Qeybət etmək nədİr?


Bəzi vaxtlar insanlar ele düşünürlər ki, kiminsə haqqında və onun ünvanına olmayan sözləri demək olar. Halbuki, İslam dini bu əməli bəyənməmiş və müsəlmanları da belə işlərdən uzaq olmasını bəyan etmişdir. Bu əməl isə qeybət deyə adlandırılmışdır. Yəni şəxsin özü olmadığı halda onun haqqında istənilən və istənilməyən sözlər danışmaq.


Əxlaq nədİr?


“Əxlaq” “xülq” sözünün cəmidir. “Xülq” insanın daxili xüsusiyyətləri, «xəlq» isə zahiri forma deməkdir. İnsanlarda müşahidə olunan hər bir əməl, daxili keyfiyyət, hərəkət əxlaq və əxlaqi rəftar adlanır.


\"Qəlbİm təmİzdir deyənlər\"ə qəlbin təmizliyi kifayət edİrmİ?


O gün ki, malın və oğulların bir faydası olmayacaq. Yalnız (fəsadlı əqidələrdən və əxlaqdan) salamat (sağlam) bir qəlblə Allahın hüzuruna gələn kimsədən başqa. (Şüəra surəsi ayə 88-89)


Necə kamil olaq?


Yazıya Məsum İmamlarımızdan, İmam Sadiqin (Ona salam olsun!) hikmətli kəlamlarıyla başlamaq istəyirəm. O həzrət buyurmuşdur:
\"Camaatı dininizlə deyil, əməlinizlə moizə edin. Əgər insanlar sizin əməlinizdə təqva və çalışqanlıq, namaz və xeyir əməllər görsələr, bu, ən gözəl dəvət və moizədir. Sual oluna bilər ki, bunun üçün nə etmək gərəkdir və insan həmişə nəyi xatırlamalıdır?


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter