Bİr şәхs kеçmİş günаhlаrınа görә tövbә еtsә, qİyаmәtdә hәmİn әmәllәrә görә cәzаlаndırılаcаqmı?


Tövbә bаğışlаnmа vә günаhın mәhv оlmа sәbәbidir. Әlbәttә ki, әgәr günаh хаlqın hаqqının tаpdаnmаsı ilә bаğlıdırsа, bu hаqlаr ödәnmәlidir. Vаcib dini vәzifәlәr tәrk оlunduqdа dа оnlаrın qәzаsını yеrinә yеtirmәk lаzımdır. ...


Kİmİn qeybətİnİ etmək olar?


Bilməliyik ki, müəyyən məqamlarda qeybət haram sayılmır. Məsələn, şəri hakim qarşısında şəhadət zamanı deyilənlər günah deyil. Hətta icazə verilən məqamlarda da qeybətdən çəkinmək faydalıdır. ...


Nədən tövbə edilməlidir?


İnsanı Allahdan uzaqlaşdıran bütün şeylər günahdır və günahdan tövbə etmək vacibdir. Günahlar iki qismə bölünür: əxlaqi günahlar və əməli günahlar.
Çirkin əxlaq nəfsi bulaşdırır və insanın kamala doğru hərəkətində maneəyə çevrilir. ...


Möminlərİ xoşagəlməz ləqəblə çağırmamaq vacİbdİrmİ?


Bir-birinə xoşagəlməz ləqəblərlə xitab etmək hər şeydən əvvəl inkarçıların öz aralarında göstərdikləri bir rəftardır. Buradakı məqsəd pis ləqəblə çağırılan adamın hörmətdən salınması və digərlərinin ondan \"üstün\" olduğunun vurğulanmasıdır...


Nə üçün Quranda başqalarının qeybətİnİ etmək qardaş meyİtinİn ətİnİ yeməyə bənzədİlİr?


Cavab: “Hucurat” surəsinin 12-ci ayəsindəki bu bənzətmənin müxtəlif səbəbləri var:
1. Ölü özünü müdafiə edə bilmədiyi kimi, qeybəti olunan şəxs də söhbətdə iştirak etmədiyindən özünü müdafiə edə bilmir....


Mömİnlər arasında münasİbət necə olmalıdır?


Cavab: İslam peyğəmbəri (s) buyurub: “Mö`min mö`minin güzgüsüdür.”
Güzgü kimi, bir-birimizin həm gözəl, həm də nöqsanlı cəhətlərini görək....


QURANDA \"ZƏNN” (GÜMAN) HAQDA NƏ DEYİLİR?


Qurani-kərimdə beş növ gümandan söz açılmışdır:
1-Həqiqətə uyğun gəlməyən güman.(\"Ənam” surəsi, ayə: 116; \"Casiyə” surəsi, ayə: 24; \"Ali-İmran” surəsi, ayə: 154; \"Bəqərə” surəsi, ayə: 78; \"Həcc\" surəsi, ayə: 15)


ARXAYIN (“MÜTMƏIN”) QƏLB NƏDİR?


Yaxşı bilirik ki, hətta ram olmuş at da bə’zən süvarini narahat edir. Yə’ni cilovu süvarinin əlində olsa da, arabir şıltaqlıq edir. Demək, onu ram etdikdən sonra da iş qalır. Bu iş atı sakitləşdirmək, bir növ arxayınlaşdırmaqdan ibarətdir....


HARAM YEMƏK HAQQINDA MƏSUMLAR NƏ BUYURUR?


Burada haram yemək haqqında olan bir neçə hədisi nəzərdən keçirək.


Oruc fəsadı necə azaldır?


Rəbbimiz deyir ki, oruc tutun ki, inşəallah, təqvalı olarsınız. Yəni günah etməzsiniz, günaha doğru getməzsiniz. Fəsaddan uzaq olarsınız, özünüzü, öz durumunuzu daha çox kontrol edərsiniz. Necə? Oruc nə verir adama?...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter