Nə edək kİ, yaxşı əməllərİmİz ağır gəlsİn?


1. Faydasız şеyi tərk еtmək (Məhəccətul Bəyza c.5, s.201).
2. Həzrət Zəhranın (ə.) təsbihi (Səvabul Əmal s.363).
3. Xоş əxlaqlı оlmaq (Biharul Ənvar c.71, s.385).


Qeybət etmək nədİr?


Bəzi vaxtlar insanlar ele düşünürlər ki, kiminsə haqqında və onun ünvanına olmayan sözləri demək olar. Halbuki, İslam dini bu əməli bəyənməmiş və müsəlmanları da belə işlərdən uzaq olmasını bəyan etmişdir. Bu əməl isə qeybət deyə adlandırılmışdır. Yəni şəxsin özü olmadığı halda onun haqqında istənilən və istənilməyən sözlər danışmaq.


Əxlaq nədİr?


“Əxlaq” “xülq” sözünün cəmidir. “Xülq” insanın daxili xüsusiyyətləri, «xəlq» isə zahiri forma deməkdir. İnsanlarda müşahidə olunan hər bir əməl, daxili keyfiyyət, hərəkət əxlaq və əxlaqi rəftar adlanır.


\"Qəlbİm təmİzdir deyənlər\"ə qəlbin təmizliyi kifayət edİrmİ?


O gün ki, malın və oğulların bir faydası olmayacaq. Yalnız (fəsadlı əqidələrdən və əxlaqdan) salamat (sağlam) bir qəlblə Allahın hüzuruna gələn kimsədən başqa. (Şüəra surəsi ayə 88-89)


Necə kamil olaq?


Yazıya Məsum İmamlarımızdan, İmam Sadiqin (Ona salam olsun!) hikmətli kəlamlarıyla başlamaq istəyirəm. O həzrət buyurmuşdur:
\"Camaatı dininizlə deyil, əməlinizlə moizə edin. Əgər insanlar sizin əməlinizdə təqva və çalışqanlıq, namaz və xeyir əməllər görsələr, bu, ən gözəl dəvət və moizədir. Sual oluna bilər ki, bunun üçün nə etmək gərəkdir və insan həmişə nəyi xatırlamalıdır?


Yalanın neçə forması vardır


Yalan əxlaqi rəzil xüsusiyyətdir ki, günahı çox böyükdür. Yalanın yeddi forması vardır: 1. Allaha töhmət vurmaq, 2. Allahın xəlq etdiyinə töhmət vurmaq, 3. Allahın xəlqini aldatmaq, 4. riya, 5. fəsadtörədən yalan, 6. intriqa yaradan yalan, 7. zarafatla deyilən yalan.


Tövbənin növləri hansılardır?


Allah-taala tövbə barəsində buyurur: \"Ey möminlər! Hamınız Allaha tövbə edin ki, bəlkə nicat tapasınız.”
Tövbənin mənası günahdan dönməkdir. Hər şeydən öncə bilməliyik ki, günah nədir, sonra ondan dönməliyik. Bilməlisiniz ki, insanın işləri beş növdür:


İnsan Xoşbəxtlİyİnİn Əsasları nədİR?


Qurani-kərim «Əsr» adlanan kiçik bir surədə (\"And olsun əsrə ki, insan ziyan içindədir. Yalnız iman gətirib yaxşı əməllər edən, bir-birinə haqqı tövsiyə edən və səbri tövsiyə edən kimsələrdən başqa!”) təkidlə and içərək buyurur ki, dörd xislətə malik olmayan insan zi­yan və bədbəxtlik içindədir. Onlardan birincisi iman, ikin­­cisi yaxşı əməl, üçüncüsü insanların bir-birini haqqa vadar et­­məsi, dördüncüsü insanların bir-birini səbrə, təmkinliliyə və möh­­kəmliyə təşviq etməsidir.


İNSAN NİYƏ ALLAHINDAN QƏRİB DÜŞÜR?


İnsanın fərdi və ictimai dərdlərinə şəfa verəcək dərman Allahı yada salıb, zikr etməkdir. İmam Əli (ə) hamını itaətə və Allahı yada salmağa dəvət edir və buyurur: \"Allahın itaətini qəbul et və Allahı yada salmaqla ünsiyyət qur”.


TƏQVALILARIN VƏ MÖMİNLƏRİN XİSLƏTLƏRİ HANSILARDIR?


1-Qurani-kərimdə buyurulur: \"Agah olun, həqiqətən Allah dostları (təqvalılar) üçün heç bir nigaranlıq, qorxu, hüzn və qəm-qüssə yoxdur.”
2-Onlar: Allah-taalanın vacib buyurduqlarını yerinə yetirər, həzrət Peyğəmbər (s)-in sünnəsinə əməl edər və Allahın haram buyurduqlarından uzaq olarlar.
3-Allahdan həqiqi mənada qorxar, düz danışar, təvazökarlıqla yol gedər və çoxlu Quran tilavət edərlər.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter