Behiştin 8 qapısının üstündə yazılan nəsihətlər nələr haqqındadır?


Behiştin 8 qapısının üstündə yazılan nəsihətlər nələr haqqındadır? Həzrət Peyğəmbərin (s) bu haqda buyurduqlarına nəzər salmaq üçün hədislərin sorağına gedək. Belə ki, Həzrət (s) nəql edir: “Merac gecəsində məni səmaya aparan zaman mən behişti gördüm ki, 8 qapısı var idi. Hər bir qapısının üstündə dörd kəlmə yazılmışdı ki, hər bir kəlməni bilib əməl edən üçün bütün dünya və onda olanlardan daha yaxşıdır.
1-ci qapı: Rahatlığa çatmağın yolu - dörd sifətdir: qənaət, haqq toxumu səpmək, kini tərk etmək, xeyir əhli ilə yoldaş olmaq”.
2-ci qapı: Axirət sevincinə çatmağın yolu - dörd sifətdir: yetimlərin başına əl çəkmək, dul qadınlara sevgi göstərmək, möminin ehtiyacını aradan qaldırmaq üçün çalışmaq, yoxsulları və miskinləri ziyarət etmək”.
3-cü qapı: Hər bir şeyin yolu və çarəsi vardır. Dünyada salamatlığa çatmağın yolu - dörd sifətdir: az danışmaq, az yatmaq, az yol getmək, az yemək”.
4-Ürəyin ağlığı və aydınlığı dörd sifətdədir: xəstəni ziyarət etmək, cənazəni müşayiət etmək, özün üçün kəfən almaq, borcunu qaytarmaq”...


Ölüm yatağında olan i̇nsanların ən çox peşman olduğu 5 şey hansılardır?


Ölüm yatağında olan i̇nsanların ən çox peşman olduğu 5 şey hansılardır? Uzun illər xəstəxanada işləyən tibb bacısı bir çox insanların ölümlərinə də şahid olub. Onların bəziləri ilə ağlasığmaz dərəcədə xüsusi anlar paylaşıb. O, bu ölümlərlə üzləşdiyində mənəvi olaraq çox böyük imtahanlardan keçdiyini deyir. Son saatlarını gördüyü insanların nəyə görə həyatlarını dəyərləndirdiklərini, nələrə görə peşman olduqlarını da dəfələrlə müşahidə edib. Onun sözlərindən yola çıxaraq, sizə ölüm yatağında olan insanların ən çox peşman olduğu 5 şeyi təqdim edirik.
1. Kaş ki, öz istədiyim kimi yaşayardım.
2. Kaş ki, bu qədər çox işləməzdim.
3. Kaş ki, öz hisslərimi ifadə etmək cəsarətim olardı.
4. Kaş ki, dostlarımla əlaqələrimi kəsməzdim.
5. Kaş ki, özümə xoşbəxt olmağa icazə verərdim.


Ölüm haqqında 7 şok həqiqət nələrdir?


Ölüm haqqında 7 şok həqiqət nələrdir? Hər kəs ömründə dəfn mərasimində iştirak etmək, xəstəxanada görüşmək, dəfnə kömək etmək, filmə baxmaq kimi təcrübələrdən biri ilə ən azından bir dəfə ölümü müşahidə etmişdir. Ölüm haqqında bəzi şok edən həqiqətlər vardır ki, onları bildikdən sonra insanın həyatı daha maraqlı olur.
1. Bütün insanlar dünyaya gəldikdə bədənində 270-dən çox sümük olur, amma 206 sümüklə ölür.
2. Hər 35 dəqiqədə bədənimizin bir hüceyrəsi ölür, amma biz hələ də yaşayırıq.
3. İnsanlar qocaldığı üçün deyil, bədəndə yaranmış xəstəlik və pozulmalar üzündən ölür.
4. Statistikalar göstərir ki, dünyanın hər yerində insanların çoxu xəstəxanada ölür, yəni doğulduqları yerdə.
5. Ölümdən öncə yediyiniz sonuncu yemək 3 gün müddətində sizi məhv edir. Daha doğrusu ölümdən öncə yediyiniz yeməyin tərkibindəki mövcud fermentlər sizin bədəninizi parçalayır...


Yer üzü, hər gün, insanlara 10 cümlə ilə səslənər hansı tövsiyələri edər?


Yer üzü, hər gün, insanlara 10 cümlə ilə səslənər hansı tövsiyələri edər? İnsanın qabiliyyəti olub yer üzü ilə danışa bilsə, yer insana belə xitab edib deyərdi: Ey Adəmoğlu !
Üzərimdə ; gəzib gəzirsən! İçimdə ; hərəkət edə bilməyəcəksən!
Üzərimdə ; günah işlərsən! İçimdə ; hesab verəcəksən!
Üzərimdə ; gülürsən! İçimdə ; ağlayacaqsan!
Üzərimdə ; sevinərsən! İçimdə ; qəmli olacaqsan!
Üzərimdə ; mal yığırsan! İçimdə ; peşman olacaqsan!
Üzərimdə ; haram yeyirsən! İçimdə ; qurdlar səni yemək!...
Üzərimdə ; hər kəslə bərabərsən! İçimdə ; tək qalacaqsan! Buna görə dünyanı axirətdən üstün tutmaqdan əl çək....


Gözlənilməyən ölümün gəlməsinin qarşısını alan əməllər nələrdir?


Gözlənilməyən ölümün gəlməsinin qarşısını alan əməllər nələrdir? Qeyri-müəyyən əcəli uzaqlaşdıra bilən amillər:
1. Günahı tərk etmək. İmam Sadiq (ə) buyurur: “İnsanlar ən çox (təbii) əcəlləri ilə ölmək yerinə, günahlarının təsiri nəticəsində ölürlər”.
2. Sədəqə. İmam Əli (ə) buyurur: “Sədəqə verərək ömürlər uzanar”.
3. Sileyi-rəhm. İmam Rza (ə) buyurur: “Biz ömrün uzanması üçün sileyi-rəhmdən başqa vasitə tanımırıq. Əgər insanın ömrünə 3 il qalarsa, ancaq sileyi-rəhminə görə Allah o qalmış ilə 30 il də əlavə edər”.
İmam Sadiq (ə) buyurur: “Bəzən insan günah edir və yaxşı əməllərdən biri olan gecə namazından qalır, bilin ki, pis iş insanın məhv olmasında bıçağın ətə təsir etməsindən daha sürətlidir”.


Ani ölümlərə səbəb olan amillər hansılardır?


Ani ölümlərə səbəb olan amillər hansılardır? Hədislər buyurur ki, ani ölümlərin bir çoxu günahlara görə baş verər. İmam Sadiq (ə) buyurur: “O kəslər ki, günahların (vasitəsilə) ölərlər, təbii ölümlə bu dünyadan gedənlərin sayından daha çoxdur”. Həzrət Sadiq (ə) başqa yerdə buyurur: “Heç bir bədbəxtlik üz verməz, baş ağrısı və xəstəlik olmaz, məgər insanın gördüyü günahlarına görə”. Ani ölümlərə səbəb olan günahları tanıyaq:
1. Qohumluq əlaqəsini kəsmək. Peyğəmbər (s) buyurdu: “Sileyi-rəhm evləri abad edər və ömürləri artırar, baxmayaraq ki, onu yerinə yetirən yaxşı insan olmasa belə”.
2. Yalan. Yalan insan həyatına çox ziyan vurar, o cümlədən ömrünü qısaldar. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “O kəs ki, yalandan and içər və bilər ki, yalandır – Allahla döyüşə gedər. Həqiqətən yalan and evləri sahibsiz edər və övladların yoxsul olmasına səbəb olar”.
3. Zina. Peyğəmbər (s) buyurur: “Nə zaman məndən sonra zina yayılar, ani ölümlər çoxalar”.
4. Valideynlərə əziyyət vermək. İ. Sadiq (ə) buyurur: “Pənah aparıram Allaha o günahlardan ki, məhv etməkdə tələsər, ölümləri yaxınlaşdırar və evləri sahibsiz edər. Onlar ibarətdir: qohumluq əlaqəsini kəsmək, valideynə əziyyət vermək, ehsan və yaxşılıqdan əl çəkmək”.


Möminin axiruzzamanda çətinliklə tapacağı iki şey nələrdir?


Möminin axiruzzamanda çətinliklə tapacağı iki şey nələrdir? Axiruzzamanda elə bir vəziyyət yaranacaq ki, müsəlman bu iki məsələdə çox çətinlik çəkəcək
Tuhəful-Uqul əsərində Məhəmməd peyəmbərdən nəql edilən hədis belədir:
“Axiruzzamanda ən az tapılan şey etimad ediləsi dost və halal dirhəm (pul) olacaqdır”
Bu əbəs yerə deyil ki, halal ruzi qazanmağın özü elə ibadət hesab edilir. Bu olduqca çətindir. O qədər çətin ki, onu həyata keçirə bilsən ibadət etmiş olursan.
Dostluğa gəldikdə isə dini mənbələrdə cahillər, fasiqlər zalimlərlə deyil , alimlər hikmət sahibləri və möminlərlə dostluğa təkid edilir. Əks təqdirdə buna dostluq demək olmaz.


Behiştin sakini olacaq 14 kateqoriya insanlar hansı əməl sahibləridirlər?


Behiştin sakini olacaq 14 kateqoriya insanlar hansı əməl sahibləridirlər? Qurani-Kərimin behişt müjdəsi verdiyi kəslər bunlardır:
1. İmanda qabaqcıl olanlar. “Öncül (təqvada) qabaqcıllar! (Onlar) nemət dolu cənnət və bağlarda olacaqlar”. (“Vaqiə” 10-12).
2. Saleh əməl sahibləri. “İman gətirən və yaxşı işlər görən kəslər Rəbbinin iznilə əbədi qalacaqları altından çaylar axan cənnətlərə daxil edilərlər”. (“İbrahim” 23).
3. Allah dərgahına yaxın olanlar. “Beləliklə, əgər (Allahın dərgahına) yaxınlardan olsa, onda asayiş, pak ruzi və nemət dolu cənnət vardır”. (“Vaqiə” 88-89).
4. Yaxşı əməl sahibləri. “Yaxşı işlər görən və yaxşılıq edənlər üçün gözəl mükafat və artıq vardır və ... Onlar cənnət əhlidirlər, orada əbədi qalacaqlar”. (“Yunus” 26).
5. Təqvalılar. “... Onun altından daim çaylar axır, onun bol meyvəsi, yeməkləri və ruzisi daimi, kölgəsi həmişəlikdir”. (“Rəd” 35).
6. Şəhidlər. “Həqiqətən Allah möminlərin canlarını və mallarını onlardan cənnətin onların olması bahasına alıb”. (“Tövbə” 111).
7. Səadət əhli. “Xoşbəxt olanlara gəldikdə, onlar cənnətdədirlər”. (“Hud” 108)
8. Namaz qılanlar. “O kəslər ki, namazlarını qoruyarlar. Məhz onlar (ali və xoşagələn) cənnətlərdə ehtiram olunacaq kimsələrdir”. (“Məaric” 34-35).
9. Səbirlilər. “Və onları etdikləri səbir müqabilində (üstün bir) cənnətlə və (zərif) ipəklə mükafatlandıracaqdır”. (“İnsan” 12)...


Cəhənnəmdə əbədi qalacaq 8 dəstə hansı əməl sahibləridir?


Cəhənnəmdə əbədi qalacaq 8 dəstə hansı əməl sahibləridir? Elə günahlar vardır ki, hər kim ona düçar olarsa, cəhənnəmdə əbədi qalar. Bu günahlar 8-dir:
1. Kafirlər. «Kafir olan və Bizim nişanələrimizi təkzib edənlər isə cəhənnəm əhlidirlər və orada əbədi qalacaqlar». (Bəqərə/39).
2. Münafiqlər. “Allah münafiq kişilərə və qadınlara və kafirlərə əbədi qalacaqları cəhənnəm odu vəd etmişdir. Onlara bu, bəsdir. Və onlara Allah lənət etmişdir. Onlar üçün daimi bir əzab vardır”. (Tövbə/68).
3. Qatillər. “Kim bir mömini qəsdən öldürsə onun cəzası cəhənnəmdir ki, orada əbədi qalacaqdır”. (Nisa/93).
4. Zina etmək. “Və o kəslər ki, Allahla birgə başqa məbud çağırmır, Allahın möhtərəm və toxunulmaz etdiyi canı haqq istisna olmaqla öldürmür və zina etmirlər. Kim bunları etsə, (ağır) bir cəza ilə qarşılaşar. (Furqan/68-69).
5. Mürtəd olmaq. “Sizdən kim öz dinindən dönsə və küfr halında ölsə, belə şəxslərin ... Onlar cəhənnəm əhlidirlər və orada əbədi qalacaqlar”. (Bəqərə/217)...
6. Sələm yeyən. (Bəqərə/275). 7. İslam düşmənləri ilə əlbir olanlar. (Maidə/80). 8. Günahların əhatə etdiyi insan. (Bəqərə/81).


Ölümü tezləşdirən 6 vərdiş hansılardır?


Ölümü tezləşdirən 6 vərdiş hansılardır? Sağlam şəkildə uzun ömürə malik olmaq – hər bir insanın arzusudur. Ancaq bəzən elə pis adətlərimiz vardır ki, bizi ölümə tərəf sürükləyir. Bu adətlərdən 6-nı tanıyaq:
1. 7 saatdan çox əyləşmək. Mütəxəssislərin araşdırmasına görə çox oturanlar ən az 6 il ömürlərini azaldırlar.
2. 8 saatdan çox yatmaq. Bu təhlükə qadınlar üçün daha çoxdur.
3. Hərəkətsiz olmaq. Bu cür insanlarda xərçəng, parkinsun, qaraciyər xəstəlikləri riski daha çoxdur.
4. Alkohol içmək. Alkohol içmək bir çox xərçəng xəstəliklərinə yol açar.
5. Siqaret çəkmək. Tütün bir çox xərçəng xəsətliklərinin yaranmasına şərait yaradar. O cümlədən: ağciyər, öd yolu xərçəngi kimi.
6. Yağlı və şirin yeməklər. Çəkinin artıq olması, həddən artıq köklük tez ölümə səbəb olar. Əgər qidanız yüngül olarsa, daha sağlam həyat tərzi sürə bilərsiniz.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter