Nə üçün duamız qəbul olmur?


Cavab: Bütün çətinliklər qarşısında duadan yetərincə güc almağın mümkünlüyünə kifayət qədər dəlillər vardır...


Nə üçün İnsanlar fərqlİ doğulur?


Sual: Nə üçün insanlar fərqli doğulur?


Günahkarlar nədən nemətlər İçİndə qərq olmuşdur?


Sual: Nə üçün zalım və günahkar insanlardan bir hissəsi nemətlər içində qərq olmuşdur?


Nİyyət yoxsa əməl?


Sual: Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “İmanlı insanın niyyəti onun əməlindən üstündür. Kafirlərin niyyəti onların pis əməllərindən də pisdir.” Axı necə ola bilər ki, bir insanın niyyəti onun əməlindən üstün və ya alçaq olsun?


Allahdan qorxmaq nə deməkdİr?


Sual: Allah mərhəmətli olduğu halda nə üçün Quran və hədislərdə Allah qorxusu tövsiyyə olunur? Mehriban və bağışlayan Allahdan qorxmağın nə mənası var?


“Kutube-ərbəənİn” müəllİflərİ kİmlərdİr?


Sual: Dini mənbələrdə xəbər verilir ki, şiələrin dörd mötəbər kitabı (“Kutube-ərbəə”) mövcuddur. Əsrlər boyu İslam alimləri hökmlər verərkən bu dörd kitaba əsaslanmışlar. Bu kitabların müəllifləri kimlərdir?


Ay təqvİmİndəkİ (qəmərİ) aylar nə üçün bİr-bİrİndən fərqlİdİr?


İkİ qəmərİ ay ardıcıl şəkİldə otuz gün ola bİlərmİ?


Nə üçün dİnİ günlər eynİ fəsİlə təsadüf etmİr?


Sual: Həzrət Əli (ə) mübarək ramazan ayının 19-cu günü zərbəyə məruz qaldı. Bildiyimiz kimi, qəməri il şəmsi ildən təqribən on bir gün qısadır. Uyğun tarix bəzən qışa, bəzən isə yaya düşür. Belə çıxır ki, qəməri təqvim düzgün deyil. Əksər dini bayramlar və əlamətdar günlər də gah ilin bir fəslinə düşür, gah da başqa bir fəslinə. Bütün bunları nəzərə alaraq, qəməri tarixi dəqiq tarix hesab etmək olarmı?


Nə üçün Məkkənİ “Ümmül-Qura” adlandırırlar?


Sual: Təfsirlərdə və digər mənbələrdə bildirilir ki, ilk dəfə “Ümmül-qura” (Məkkə məntəqəsi) adlanan yer yaradılmışdır. Yer günəşdən ayrılmış planetdirsə, uyğun məlumatı məntiqi saymaq olarmı?


İnsanın İdrak və düşüncə mərkəzİ onun ürəyİdİrmİ?


Sual: Qurani-kərimdə oxuyuruq: “Həqiqətən, gözlər kor olmaz, lakin sinədəki ürəklər kor olar....” Bəli, ayədən göründüyü kimi, sinədə yerləşən ürək idrak və düşüncə mərkəzi kimi tanıtdırılır. Amma fizioloqlar uzun araşdırmalardan sonra belə bir nəticəyə gəlmişlər ki, insanın təfəkkür mərkəzi onun beynidir. Onların nəzərincə, ürəyin vəzifəsi orqanizmdə qan dövranını təmin etməkdir. Həqiqət haradadır?


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter