Allah-Taala (c.c) İmam Zamanı (ə.c) qeybdə hansı hikmətə görə saxlayır?


İmam Zaman (ə) ilahi ehtiyatdır: Allah-Taala (c.c) onu bəşəriyyətin hidayəti üçün saxlamışdır! \"Əgər möminsinizsə, (bilin ki,) Allahın saxladığı sizin üçün daha xeyirlidir. Mən sizin üstünüzdə gözətçi deyiləm.\" (Rum, 30).
İzah: Həzrət Mehdinin (ə) məşhur ləqəblərindən biri “بَقِيَّتُ اللَّهِ” (Bəqiyyətullahdır). Bu ləqəb yuxarıdakı ayədən götürülmüşdür. Bu ayə həzrət Şüeybə (ə) ümmətinin baha satanları ilə bağlı xəbərdarlıq edilməsinə işarə edir. Bu ayədə “Bəqiyyətullah” dedikdə halal və Allahın bəyəndiyi bir sərmayədən insana qalan gəlir və mənfəət nəzərdə tutulur. Bu ifadə bir çox rəvayətdə həzrət Mehdinin (ə) mübarək vücuduna uyğunlaşdırılmışdır. Çünki Allah onu bəşəriyyətin hidayəti üçün saxlamışdır...


İmam Zaman ağada (ə.f) 5 peyğəmbərin (ə) 5 xüsusiyyəti vardır!


İmam Baqir (ə) buyurur: “Ali-Muhəmmədin (ə) Qaiminin (ə.f) müqəddəs varlığında beş peyğəmbərin (ə) beş sifəti vardır. O peyğəmbərlər (ə) ibarətdir: Yunus (ə), Yusif ibni Yəqub (ə), Musa (ə), İsa (ə), Həzrət Muhəmməd (s).
Həzrətin (ə.f) Yunusa (ə) bənzərliyi ondadır ki, bir qeybdən sonra öz qövmünə tərəf qayıdacaqdır. O halda ki, çox illər keçməsinə baxmayaraq, cavan qalacaqdır.
Yusifə (ə) bənzərliyi – Həzrətin (ə.f) onu tanıyan dost və tanışlarının arasında olmamasıdır. Halbuki, Yusif (ə) çox uzaqda deyildi, onunla atası, qohumları və davamçıları arasında az fasilə var idi. O, qardaşlarını tanıyırdı. Ancaq onlar onu tanımırdılar, halbuki, hüzurunda olurdular və onunla söhbət edirdilər...


Mömin İmam Zaman ağaya (ə.f) görə sədəqə verməsini necə başa düşmək olar?


Seyyid ibni Tavus oğluna belə tövsiyə verir: “Özün və əzizlərindən əvvəl, o Həzrət (ə.f) üçün sədəqə ver!”. Bunu qeyd etmək lazımdır ki, İmam Zaman ağanın (ə.f) bizim sədəqəmizə heç bir ehtiyacı yoxdur. Ancaq bu əməl Həzrətə (ə.f) olan sevgini büruzə verməyin yollarından biridir. Bu əməl Allahın razılığını cəlb edər və İlahi qürb məqamına yaxınlaşmağa səbəb olar. Seyyid ibni Tavus “Əmanəl-əxtar” kitabında belə dua edir: “Allahım! Bu (sədəqə) Səndəndir və Sənin üçündür. Mövlam Məhdinin (ə.f) salamatlığı üçündür. Səfərdə olanda, bütün hərəkət və istirahətlərində, günün və gecənin hər bir saatında ona salavat göndər!”...


Həzrət Məhdinin (ə) zühurunun Quran və Hədislərdə 10 xüsusiyyəti hansılardır?


“Yoxsa onlar, (barəsində) qəflətdə ikən Qiyamətdən qeyrisinin gözlənilmədən onlara gəlməsini gözləyirlər?!”.(“Zuxruf” 66). İmam Muhəmməd Baqir (ə) bu ayə haqqında buyurur: “O, Həzrət Qaimin (ə.f) saatıdır ki, anidən gəlib çatacaqdır”. Zühurun bəzi xüsusiyyətləri:
1. Qəti olması. “Beləliklə and olsun göyün və yerin Rəbbinə ki, bu, (sizin ruzinizin göydə olması) sizin danışdığınız (zaman danışmağınızıbildiyiniz) kimi bir həqiqətdir (Allahın əzəli elmindən keçərək Lövhi-məhfuzda yazılıb və icra mərhələsinə yetişib)”. (“Zariyat” 23).
2. Zühurun ani baş verməsi. “Yoxsa onlar, (barəsində) qəflətdə ikən Qiyamətdən qeyrisinin gözlənilmədən onlara gəlməsini gözləyirlər?!”.(“Zuxruf” 66).
3. Yəvmullahdır – Allah günüdür. “Və Allahın günlərini (qələbə və məğlubiyyət, böyük nemətlərin baş verməsi, acı hadisələr, dini bayram və vəfat günləri kimi Allaha mənsub olan günləri) onların yadlarına sal”. (“İbrahim” 5)...


Hz Peyğəmbər (s) axirəz-zamanda möminin əsas əlamətini hansı əməl ilə tanıtdırır?


...Peyğəmbər (s) buyurub: “Təzliklə bir fitnələr olar ki, iman əhli (möminlər) hadisələri nə əlləri ilə, nə də dilləri ilə dəyişə bilməzlər (təsr edə bilməzlər).”
İmam Əli (ə) soruşdu: “Ya Rəsuləllah (s) o zaman onların arasında mömin olacaq?” Peyğəmbər (s) buyurdu: “Bəli!” İmam (ə): “Bu hadisələr onların imanından bir şey azaldacaqmı?” Peyğəmbər (s) buyurdu: “Xeyr! Necəki yağış damcıları Səfa qayalarından bir şey qopara bilməz, onların imanı da bu cürdür (qaya kimi). Möminlər bu fitnələrə qəlbləri ilə etiraz edərlər!” (Əmali Şeyx Tusi-302) Quran ifadələrinə əsasən möminlər öz dinində və imanında möhkəm olamalıdırlar ki, hadisələr onlara təsir etməsin. Əksinə onlar hadisələrə təsir edə bilib, müsbət istiaqmətdə dəyişə bilsinlər. Çünki Quran buyurur: “Onlar (möminlər) sanki sarsılmaz möhkəm divar kimidirlər”(Saff-4)


Nə üçün peyğəmbərlərin dövründə ümumdünya ədalət hökuməti qurulmayıb?


Deyə bilərik ki, fərdin təkamülü və nəticədə ədalətli hökumətin qurulması üçün iki əsas amil gerçəkləşməlidir:
1. Xarici amil: Cəmiyyətin hər bir üzvü yaranış məqsədi olan ədalət və kamalın mənasını anlamalıdır. Eləcə də, bu məqsədə aparan yol tapılmalıdır. Nə qədər ki, bəşər düşüncəsi bu həqiqətləri anlamır, düzgün məqsədə çatmaq üçün peyğəmbərlərə möhtacdır.
2. Daxili amil: Bu böyük məsuliyyət və hədəfi dərk edəcək düşüncə. Belə bir məqsədə çatmaq üçün insan vücudunda şüur yetkinləşməlidir. Şüurun yetkinləşməsi üçün isə növbəti şərtlər ödənməlidir:
a) Ağıl, Allaha itaətin, Allaha münasibətdə xüzu və xüşunun (mütiliyin) əhəmiyyətini dərk etməlidir;
v) İnsan ədalət və onun təsirlərini bilməlidir...


On ikinci İmam (ə.f) zühur vaxtı hansı əlamətlərlə tanınacaq? – Hədis


Ayətullah Seyyid Əli Sistaninin dəftərxanasına elektron məktubda suala belə cavab verilmişdir: İmam (ə.f) əsasən nə ilə tanınacaq?
Cavab: “Haris ibn Muğeyrə deyir: İmam Sadiqdən (ə) soruşdum: Qaim İmam (ə.f) nə ilə tanınacaq? İmam Sadiq (ə) : Təmkinlik, aramlıq, ruhu rahatlıq, əzəmət və vüqarla. Haris ibn Muğeyrə: Necə?
İmam Sadiq (ə): İnsanların ona (ə.f) (elminə) ehtiyaclı olmasından və halal-haramlara olan diqətindən tanıyacaqsan. Onun (ə.f) heç bir kəsə (heç bir kəsin köməyinə) ehtiyacı olmayacaq. Onda (ə.f) Peyğəmbərin (s) silahı olacaq. O (ə.f) yalnız vəsidir və vəsi övladıdır. (İmamın nəsəbinə işarə olunur).” Qeyd edək ki, İmamın (ə.f) bir çox əlamətləri də qeyd edilib ki, burada yalnız İmam Sadiqin (ə) bir hədisində gələn əlamətləri təqdim etdik.


Zəmanə İmamını (ə.f) öz əməllərimizlə Necə cür yad edək?! – Dəyərli bir nəsihət


Əgər biz öz məhəbbətmizi İmam Zamanın (ə.f) qəlbində çoxaltmaq istəyiriksə, bunu bir neçə yolla edə bilərik:
1-ci bütün xeyir əməllərimizi İmamın (ə.f) pak vücudunə hədiyyə edək... Sədəqə vermək istəyirik, xeyir iş görmək istəyirik, valideynlərimizin ruhuna hədiyyə etmək üçün iş görmək istəyirik. Bunların hamısını o Həzrətin (ə.f) yolunda edək! Cümə gecəsində ata-analarımızın ruhuna ehsan vermək istəyirik. Bütün bunları İmama (ə.f) hədiyyə etməklə edək və deyək: “Ağacan vəfat edən ata-analarımıza nəzər elə!” Övladın xəsdədirsə, ona qan vermək istəyirsənsə və ya qurban ehsan etmək istəyirsənsə, bunları Höccətin niyyətinə elə və de: \"Ağacan! Övladımıza nəzər elə!”
İmam Sadiq (ə) buyurub: “Hər kəs Höccətin yolunda bir dirhəm xərcləsə, bu öz yolunda xərclədiyi 2 milyon dirhəmdən əfzəldir...”


İmam Məhdinin (ə.f) qeybinin möminlər üçün hansı müsbət təsirləri vardır?


İmam Zamanın (ə) qeybdə olması nə qədər üzüntülü və dərdverən olsa da, Uca Allah bunda da səmərələr qoymuşdur. Bu müsbət təsirlərin bəziləri ilə tanış olaq:
1. İman və təqvanın güclənməsi. Belə ki, insan o zaman bilir və etiqad bəsləyir ki, dahi bir şəxsiyyətin intizarındadır və həmin şəxsiyyət onun rəftar və əməllərinə diqqət edir – özünü kamil şəkildə kontrol etməyə çalışacaqdır.
2. Haqla batil bir-birindən ayrılacaqdır. İmamın (ə.f) qeybi göstərir ki, kim həqiqi Əhli-Beyt (ə) davamçısıdır!
3. Ədalətə susuzlamaq. İnsanlar İmamın (ə.f) qeybi zamanında artıq zalımların zülmündən o qədər əziyyət çəkirlər ki, ədalətə susuzlayıblar.
4. Möminlərin savabı artar. Peyğəmbər (s) buyurur: “Tezliklə sizdən sonra elə bir dəstə gələcəkdir ki, onların bir nəfərində sizin 50 nəfərin əcr və savabı olacaqdır”.


Sual: Dövrümüzdə məhdəviyyət mövzusunun hansı təsir və faydaları var?


Cavab: Bəziləri elə düşünürlər ki, məhdəviyyət mövzusunun araşdırılması hazırkı dövr üçün faydasızdır. Bir halda ki, Məhdəviyyət mövzusunun bu günümüz üçün bir sıra faydaları var və həmin faydalardan bəzilərini nəzərdən keçiririk:
1. Həzrət Mehdinin (ə) qiyamı mövzusu böyük bir ictimai və İslami fəlsəfəyə malikdir. Bu mövzu ilahamverici ideya olmaqdan əlavə İslam ideallarının tanınmasında çox münasib bir vasitədir. (Şəhid Mutəhhəri)
2. Bütün yer üzünü əhatə edəcək İslam hökumətinin qurulması vədi müxtəlif təsirlərə malikdir. İnsan həzrət Mehdinin (ə) əhatəli proqramlarından faydalanmaqla İslamın gerçək ideallarına yaxınlaşa bilər...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter