Əhli-sünnə ardıcılları da, İmam Mehdiyə (əc) inanırlarmı?


Bu suala cavab vermək üçün bir neçə Əhli-sünnə aliminin sözlərini nəzərinizə çatdırırıq:


İntizarın (fərəc intzarı) neçə növü var?


Cavab: Fərəc (həzrət Mehdinin (ə) zühur) intizarı iki növdür:
1. Qurucu, təşviqedici, məsuliyyət yaradan intizar: bu, bəlkə də ən fəzilətli ibadətdir....


Nə üçün bİz öz İmamımızla görüşə bİlməyək?


Əvvəla, hazırkı dövrdə vəzifəmizi bilməli, kamilliyə çatmaq üçün nə etməyimizi dərk etməliyik.
Bizim yeganə vəzifəmiz məsum İmamlar tərəfindən bəyan olunmuş ilahi göstərişlərə əməl etməkdir. ...


Həzrət Mehdİnİn (əc.) mübarək adını çəkmək olarmı?


Bir çox rəvayətlərə görə, həzrət Mehdinin (əc.) mübarək adını İslam peyğəmbərinin adı olan “Məhəmməd” adı ilə tələffüz etmək qadağan olunmuşdur. Buna görə də, onun adını bu qaydada (M-H-M-D) yazırlar. Onun adını çəkmək haramdırmı? Haramdırsa, səbəbi nədir?...


İMAM MEHDİNİN (Ə) QEYBƏTİ DÖVRÜNDƏ VƏZİFƏLƏRİMİZ NƏDİR?


İslam Peyğəmbəri (s) buyurmuşdur: “İbadətlərin ən üstünü fərəc intizarında olmaqdır.” (“Fərəc-İmamın (ə) zühuru). Sözsüz ki, qonaq gözləyən adam əlini əlinin üstünə qoyub, bekar oturmur. Həyəti süpürür, su çiləyir, otaqları təmizləyir, ətirləyir, qonaq üçün rahatlıq yaratmağa çalışır. .....


İMAM ZAMAN AĞANIN (Ə.F.) ƏHLİ-BEYT (Ə) ARDICILLARINA TÖVSİYƏLƏRİ NƏDİR?


İmam Zaman ağanın (ə.f.) Əhli-beyt (ə) ardıcıllarına tövsiyələri:
1. Allahdan qorxun, təqvalı olun.
2. Bizə sizi fitnədən və imtahandan xilas etməyə kömək edin.


Zühurdan sonra dünya necə olacaqdır?


Zühurdan sonra dünya necə olacaq? Cavab: Maddi həyatın zühurdan əvvəlki həyatla heç bir fərqi olmayacaqdır. İnsanların doğulması və ölməsi eyni olacaqdır. İnsanların istedad və xüsusiyyətləri fərqli olmayacaqdır. Belə ki, insanlar zühurdan sonra da dünyalarını dəyişəcəklər. Allah buyurur: \"Hər kəs ölümü dadacaqdır” (\"Ali-İmran”, 185).


İmam Zaman ağanın (ə.f.) tərəfdarlarının hamısı Əhli-beyt (ə) davamçısıdırmı?


İmam Zaman ağanın (ə.f.) tərəfdarlarının hamısı Əhli-beyt (ə) davamçısıdırmı?Həzrət İmamın (ə.f.) dostları üç dəstəyə bölünür. 1. 313 nəfər xüsusi tərəfdaşları. 2. On min nəfər. 3. Bütün Əhli-beyt (ə) davamçıları və sevənləri. İmam Cavad (ə) buyurur: \"O zaman ki, bu sayda (313) ixlas əhli (Məkkədə Allahın izni ilə) toplaşacaqlar, Allah əmrini zahir edər. O zaman ki, onun üçün (on min nəfər) kamil oldu, Allahın izni ilə qiyam edəcəkdir”.


Sən Də Hamı Kimi Nicatvericini Gözləyirsənmi?


Sən Də Hamı Kimi Nicatvericini Gözləyirsənmi?Mehdi... O, yer üzünü zülm və haqsızlıqla dolduğu kimi haqq-ədalətlə dolduracaq. Mehdi… Peyğəmbərimiz (s) onun gəlişini dəfələrlə müjdələmiş və: \"məni haqq olaraq peyğəmbərliyə seçənə and olsun, əgər dünyanın sonuna hətta bir gün qalmış olsa belə, Allah o günü oğlum Mehdinin zühur etməsinə kimi uzadacaq”.-deyə buyurmuş.


Yəhudİlər kİmİ xİlaskar sayır?


Yəhudİlər kİmİ xİlaskar sayır?Yəhudilərin müqəddəs kitabını araşdırdıqda məlum olur ki, bu kitablarda böyük vədlə bağlı işarələr vardır. Əksər yəhudi kitablarında, o cümlədən Davudun (ə) Zəburunda uyğun məlumat-larla rastlaşırıq.


Geriİrəli

© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter