İmam Məhdi (ə.f) tərəfdaşlarının “bulud kimi toplaşması” nə deməkdir?


İmam Əli (ə) “Nəhcul-bəlağə”də İmam Zaman ağanın (ə.f) dostlarının və tərəfdaşlarının sifətlərini bəyan etmişdir ki, onlarla tanış olaq: İmam Əli (ə) buyurur: “Onun İmam Məhdi (ə.f) tərəfdaşlarının “bulud kimi toplaşması” nə deməkdir? davamçıları payız buludları kimi toplaşarlar”. Təfsirçilərin nəzərinə görə, İmam işarə edir ki, İmam Məhdinin (ə.f) tərəfdaşları mənəvi cəhətdən o qədər yüksələcəklər ki, teyyul-ərz vasitəsilə özlərini Kəbə evinə çatdıracaqlar. İmam Əli (ə) payız buludu dedikdə, onların sürətini də nəzərdə tutur ki, necə sürətlə İmamın (ə.f) ətrafında toplaşacaqlar...


İmam Zamanın (ə.f) evi haradadır?


Bəziləri isə belə güman edir ki, İmamın (ə.f) yaşadığı yer - Bermud üçbucağıdır. Deyirlər ki, çünki bu yerə heç kəs gedib çıxa bilmir. Hər nə qədər ora getməyə cəhd edilibsə də, nəticəsiz qalmışdır. Heç kəs İmamın (ə.f) yaşadığı yeri dəqiq bilmir. İmam Sadiqin (ə) buyurduğuna görə, İmam Zaman ağanın (ə.f) hər il gəldiyi yer - Ərəfat səhrasıdır. İmam (ə.f) hər il həcc əyyamında Ərəfata gəlir. İmam Sadiq (ə) buyurur: “O zaman gəlib çatacaqdır ki, insanlar zəmanələrinin İmamını görməyəcəklər. İmam isə həcc mərasimində onları görəcək. Lakin onlar onu görməyi bacarmazlar”. Böyük alimlərin əksər hissəsi İmamı (ə.f) Kufədə, Nəcəfdə, Kərbəlada, Mədinədə, Məkkədə və müqqədəs şəhərlərdə ziyarət etmişdilər. Hədislərin dediyinə görə, İmam elə yerdə sakindir ki, insanlardan uzaq olan dağlar və səhralardadır...


İmam Zaman ağanın (ə.f) tövsiyə etdiyi dualar hansılardır?


İmam Zaman ağanın (ə.f) tövsiyə etdiyi dualar hansılardır? İmam Zaman ağa (ə.f) buyurur: “Nə zaman bizim vasitəmizlə böyük məqamlı Allaha diqqət etmək istəsəniz, bizə tərəf üz tutmaq istəsəniz, Allah Təalanın buyurduğu kimi deyin: Salamun Ali Yasin سلامٌ علی آل یاسین İsfahan ticarətçilərindən biri ki, alimlər tərəfindən etimad edilən şəxs idi, yuxuda görür ki, İmamın (ə.f) xidmətindədir və Həzrətdən (ə.f) soruşur: “Sizin fərəciniz nə zaman gəlib çatacaqdır?”. İmam (ə.f) buyurur: “Yaxındır, bizim davamçılarımıza deyin ki, “Nüdbə” duasını cümə günləri oxusunlar”.
Mərhum Şeyx Təbrisi yazır: “Əbulhəsən Muhəmməd ibni Əhməd öldürülmək qorxusundan İmam Kazımın (ə) və İmam Cavadın (ə) qəbrinə pənah aparır. Yuxuda İmam Zamanı (ə.f) ziyarət edir və İmam (ə.f) ona “Fərəc” duasını təlim verir. O da bu duanı oxumağın bərəkətinə görə öldürülməkdən nicat tapır”.


Ayətullah Safi Gülpayiqani: “Vəliyyi-Əsrin (ə) razılığını cəlb etmək bütün işlərin başında durmalıdır”


Ayətullah Safi Gülpayiqani: “Vəliyyi-Əsrin (ə) razılığını cəlb etmək bütün işlərin başında durmalıdır” Ayətullah Lütfullah Safi Gülpayiqani Qumda keçirilən görüşlərin birində demişdir: “Cəmiyyətin ruhani təbəqəsindən tutmuş qeyri-ruhani təbəqəsinə qədər hamı gərək Vəliyyi-Əsrin (ə) xidmətində olsun və bu yolda səy göstərməlidir”. Bu mərcəyi təqlid buyurur: “Cəmiyyətdə tərbiyə və mədəniyyət yaratmaq məsələsi cinayət və digər pisliklərlə mübarizədə böyük əhəmiyyətə malikdir. Bütün təşkilatlar gərək öz vəzifələrinə düzgün əməl etsinlər. İnşallah ki, günü-gündən cinayətlər azalacaqdır. Nəzm və intizam - mühüm və əsas məsələlərdən hesab edilir. Təhlükəsizliyi bərqərar etmək və cinayətkarla mübarizə aparmaq sahəsində görülən fəaliyyətlər təqdir edilməlidir”.


Qeyb dövründə Allahın dinində möhkəm olmaq hansı dua və zikri oxuyaq?


Qeyb dövründə Allahın dinində möhkəm olmaq hansı dua və zikri oxuyaq? İmam Sadiq (ə) İbn Sənana xitab edərək buyurmuşdur: “Tezliklə şəkk və tərəddüdə düşəcəksiniz, aydın nişanə və yol göstərən İmamsız qalacaqsınız. Həmin şəkk və tərəddüddən “Ğəriq” duasının oxuyandan başqa heç kəs qurtula bilməyəcək.” (İbn Sənan nəql edir ki,) dedim: “Ğəriq” duası necədir? Buyurdu: Deyirsən: يا اللهُ يا رحمانُ يا رحيمُ يا مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلي دِينِك (Ya Allahu Ya Rəhmanu Ya Rəhim, Ya muqəllibəl-qulub, səbbit qəlbi əla dinik.) “Ey Allah! Ey Bağışlayan! Ey mehriban! Ey qəlbləri haldan hala salan! Mənim qəlbimi öz dinində möhkəm et!”/Biharul-Ənvar, c.52, səh.149, hədis: 73


İmam Mehdinin (ə) qeyb dövründə ümumi vəzifəmiz nədir?


Sahibəzzaman Şeyx Müfidə məktubunda yazır: “Hər biriniz sizi məhəbbət və dostluqda bizə yaxınlaşdıracaq işlər görməli, bizi razı salmayacaq və qəzəbləndirəcək işlərdən çəkinməlisiniz.” (“Ehticac”, c. 2) Aydın məsələdir ki, Əhli-beytə (ə) məhəbbət şəxsi, fərdi bir məsələ deyil. Bu, ilahi bir meyardır. Buna görə də Əhli-beyt məsumları şiələrin pis işdən çəkinib, yaxşı iş gördüklərini müşahidə etdikdə xoşhal olurlar. Əgər Sahibəzzamanın məhəbbətini qazanmaq istəyiriksə, onu narazı salacaq işlərdən çəkinməliyik. Digər bir tərəfdən, çalışmalıyıq ki, bizi həzrətə yaxınlaşdıracaq işlər görək.


İmam Zaman ağanın (ə) günahkar müsəlmanlarla bağlı duası...


Seyyid ibn Tavus buyurur: “Səhər çağı Samirranın müqəddəs hərəmində idim. Anidən mövlam İmam Zamanın (ə.f) səsini eşitdim ki, öz davamçıları üçün dua edir və buyururdu: “Allahım! Bizim davamçılarımızı bizim nurumuzun şüasından və gilimizin qalan hissəsindən xəlq etmisən. Onlar bizim vilayətə və məhəbbətə söykənərək, çox günahlar ediblər.Əgər onların günahları Səninlə bağlı günahlardırsa, onları bağışla ki, bizi razı edərsən. Əgər günahları özləri ilə bağlıdırsa, Özün (onları) islah et. Onlara cəhənnəm atəşindən nicat ver. Onları bizim düşmənlərimizlə birlikdə Öz qəzəbində cəm etmə!”


İmam Zaman (ə.f) ağanın etibar etdiyi bu insanları tanıyırıqmı?


İmam Zaman (ə.f) ağanın etibar etdiyi bu insanları tanıyırıqmı? İmam Zaman (ə.f) ağa iki qeyb dövrü yaşayıb. Kiçik (suğa) qeyb dövründə Onun dörd naibi olub:
1. Osman ibn Səid Əmri. Bəni Əsəd qəbiləsindən olub, şiələr tərəfindən \"Səmman\" (yağ satan) deyə çağırılıb. Öz məxfiliyini qoruyub saxlamaq naminə bu adla məşhurlaşıb...
2. Muhəmməd ibn Osman ibn Səid Əmri. Birinci xas naibin oğlu olmuş, atasının vəfatından sonra naiblik vəzifəsini öz üzərinə götürmüşdür. İmam Zaman (ə.f) İshaq ibn Yəqubun məktubundakı suallara cavab verərkən belə buyurub: \"Allah Muhəmməd ibn Osman ibn Səid və vəfat etmiş atasından razı olsun...


İmama (ə.f) təvəssül etməklə ölümdən nicat tapdı!


O zaman ki, məmurlar Abbasəli Hacı Mömini tutub həbs etdilər, onu edama məhkim etdilər. Atası çox pərişan və ümidsiz oldu. Mərhum Hacı Mömin ona deyir: “Məyus olma. Bu gün bütün işlər on ikinci İmamın (ə.f) əmri altındadır. Bu gecə cümə gecəsidir və o Həzrətə (ə.f) təvəssül edək. Allah qadirdir ki, o Həzrətin (ə.f) bərəkəti ilə oğluna nicat versin”. O gecəni Hacı Mömin, atası, anası əhya saxlayır və namaz qılıb, Həzrətə təvəssül edirlər. Həzrətin ziyarətini oxumaqla məşğul olurlar.
Gecənin sonunda burunlarına qəribə müşk iyi dəyir. Həzrətin (ə.f) nurlu camalını müşahidə edirlər. İmam (ə.f) buyurur: “Sizin duanız yerinə yetdi. Allah oğluna nicat verdi və sabah mənzilə qayıdacaqdır”...


Bəşər nəyin intizarını çəkir?


Bəşər nəyin intizarını çəkir? Bəşər intizardadır. Bəs nəyin intizarındadır? Bir dəyişlikliyin intizarındadır? Bir hadisənin intizarındadır? Hansı mühüm hadisədir ki, bəşəri bu qədər intizarda qoyur? Bu mühüm sual bəşərin əvvəllərindən indiyə qədər aqil və arif insanları düşündürmüşdür. Bəs bu intizarın yaranmasına nə səbəb olmuşdur? İlk növbədə əgər belə bir intizar meydana gəlirsə, deməli insanlar malik olduqları vəziyyətdən razı deyildirlər. Bu intizar insanların haqqının tapdalanmasından və əksər millətlərə qarşı edilən ədalətsizlikdən irəli gəlir. İnsan – ümid bəsləməyi sevən bir varlıqdır...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter