İntİzarçıların vəzİfələrİ nədİr?


İntİzarçıların  vəzİfələrİ  nədİr?Din rəhbərləri və məsum İmamların hədislərində və bəyanlarında zühurun intizarını çəkənlər üçün çoxlu vəzifələr bəyan edilmişdir ki, burada onların ən mühümlərini qeyd edirik:


Məclİslərdə deyİrlər: “İmam Zamanın (ə.f) salamatçılığı üçün salavat!” Bəyəm O da dİgər İnsanlar kİmİ xəstəlİyə düçar olurmu?


Məclİslərdə deyİrlər: “İmam Zamanın (ə.f) salamatçılığı üçün salavat!” Bəyəm O da dİgər İnsanlar kİmİ xəstəlİyə düçar olurmu?İmamın (ə.f) xəstələnməsi haqqında verilən suala gəldikdə bunu qeyd etmək lazımdır ki, onun mübarək bədəni də bizim bədənimiz kimidir. Lakin, o Həzrət, onun sağlamlığına xələl gətirə bilən qidalardan çəkinir....


Qeybət dövründə sİfarİş olunan dualar hansılardır?


Qeybət dövründə sİfarİş olunan  dualar hansılardır?Əhli-beyt (ə) davamçıları arasında həzrət Məhdi (ə.f.) haqqında olan dualar və ziyarətlər mühüm əhəmiyyətə malikdir. İnsanların bir çoxu bu dua və ziyarətləri oxuyurlar. Çünki həzrət Məhdi (ə.f.) bizim əsrin və zamanın sahibi hesab edilir. Hədislərə əsasən, bu duaların fəziləti çoxdur. Belə ki, İmam Sadiq (ə) namaz vaxtı İmam Zaman (ə.f.) üçün dua edərdi....


Əsrİn İmamı Mehdi (ə) nə zaman zühur edəcək?


Cavab: Dünyada zülmün ərşə dirənəcəyi bir zaman, ədalət müjdəli xilaskarın zühuru əksər təkallahlı dinlərin inancıdır. İslam dinində bu xilaskarın on ikinci imam həzrət Mehdi (ə) olduğu bildirilir: «O, bir kəsdir ki, öz rəsulunu hidayət və doğru dinlə göndərdi. Müşriklərin xoşuna gəlməsə də, onu bütün dinlərə qalib edər»(«Tövbə» surəsi, ayə 33.)...


Həzrət Mehdİnİn (ə) qeybİnİn fəlsəfəsİ nədİr?


Sual: Bilirik ki, Həzrət Mehdi (ə) hicri-qəməri 260-cı ildə insanların nəzərindən qeybə çəkilmişdir. Artıq o min ildən çoxdur ki qeyb pərdəsi arxasındadır. Bu qeybin fəlsəfəsi nədir?


İmamın xüsusİ nümayəndələrİ kİmlər İdİ?


Sual: Bildirilir ki, kiçik qeyb dövründə həzrət Mehdinin (ə) xüsusi səfirləri olmuşdur. Onlar zəruri məsələləri imamın nəzərinə çatdırırdılar. Bu şəxslər kimlər idi?


Kİçİk qeyb və böyük qeyb (“qeybətİ-suğra”, “qeybətİ-kubra”) nə deməkdİr?


Sual: Dini çıxışlarda eşidir və dini kitablarda oxuyuruq ki, əsrin imamının iki qeyb dövrü olmuşdur: Kiçik qeyb və böyük qeyb. Nə üçün bu qeyb dövrləri kiçik və böyük adlandırılmışdır?


Üçüncü dünya müharİbəsİ ehtİmalı həzrət Mehdİ (ə) zühuru İlə bİr araya sığırmı?


Sual: Bir müddətdir ki, dünyada üçüncü dünya müharibəsi haqqında söhbətlər gedir. Deyirlər ki, əgər yer üzündə nüvə müharibəsi baş versə, dünyadakı bütün canlı aləm məhv olub gedəcək. Şərq və qərb dövlət başçılarının da çıxışlarında da bu məsələyə toxunulur.
Belə bir sual yaranır ki, varlıq aləminə qadir və qəhhar Allah hakim olduğu halda, bir neçə imansız hoqqabaz dünyanın külünü göyə sovura bilərmi? Dünyanın nüvə müharibəsi ilə məhv olması fikri müsəlmanların, xüsusi ilə də, həzrətin zühurunu gözləyən şiələrin əqidəsi ilə uyuşurmu? Üçüncü dünya müharibəsinin fikri əsrin imamının zühuru ilə zidd deyilmi?


Əgər həzrət Mehdİnİn (ə) zühuru üçün yer üzündə fəsadın yayılması şərtdİrsə, fəsadla mübarİzə aparmağın nə faydası?


Sual: Mütəvatir (mötəbər sayılacaq sayda olan) hədislərdə deyilir: yer üzünü zülm-sitəm bürüdüyü vaxt Allahın son höccəti həzrət Mehdi (ə) qeyb pərdəsindən çıxıb, dünyada ədaləti bərqərar edəcəkdir. Demək, həzrət o zaman zühur edəcək ki, yer üzünü fəsad bürüsün. Bir halda ki, hər bir müsəlman son imamın zühuru intizarında olmalıdır, onda biz fəsadla mübarizə aparmalı yox, onun daha da yayılması üçün çalışmalıyıq. Yer üzündə fəsad nə qədər çox yayılarsa, zühur üçün şərait də tez yaranar. Məgər biz fəsadla mübarizə aparmaqla imamın zühurunu təxirə salmırıqmı?


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter