Bulud arxasındakı günəşlə qeybdə olan İmamın hansı oxşarlığı var?


Bulud arxasındakı günəşlə qeybdə olan  İmamın hansı oxşarlığı var?Sahibəzzamanın (ə.f) İshaq ibn Yaquba cavabında buyurulur: “Qeyb dövründə mənim vasitəmlə fayda əldə etmək bulud arxasında günəşdən faydalanmaq kimidir.” “Bihar”, c. 53, s. 180....


İmamın (ə) hadİlİk, tərbİyəçİlİk vəzİfəsİ onun qeybdə olması İlə bİr araya sığırmı?


İmamın (ə) hadİlİk, tərbİyəçİlİk vəzİfəsİ onun qeybdə olması İlə bİr araya sığırmı?Kəlam, fəlsəfə və irfan kitablarına müraciət etdikdə İmamətin iki təfsiri ilə rastlaşırıq:
1. Kəlam əsasında tərif: İmamət dini və dünyəvi işlərə bir nəfər vasitəsi ilə rəyasətdir. ...


Yer üzünü fəsad bürüdüyü halda nə üçün o Həzrət (ə) zühur etmİr?


Yer üzünü fəsad bürüdüyü halda nə üçün o  Həzrət (ə) zühur etmİr?Fəsadın yer üzünü bürüməsi zühur üçün şərt olsa da, kafi şərt deyil. Həzrətin (ə) məqsədlərindən biri yer üzündə haqq-ədalətin genişlənməsidir. Əlbəttə ki, bunun üçün müəyyən şərtlər ödənməlidir. Bəzi şərtləri nəzərdən keçirək: ...


Sonuncu İmam (əc) harada məskunlaşıb?!


Sonuncu İmam (əc) harada məskunlaşıb?!Hədislərdən belə məlum olur ki, o Həzrət (ə) camaat arasında yaşayır.
Südeyr Seyrufi, İmam Sadiqdən (ə) nəql edir ki, Həzrət buyurdu: “ Sahibul-əmrin (ə), həzrət Yusiflə (ə) oxşarlığı var. Ona görə ki, Yusifin (ə) qardaşları ağıllı və bilikli olduqları və öncə onunla ünsiyyətdə olsalar da, onun yanına daxil olanda o özünü tanıtdırmayınca onu tanımadılar. ...


Həzrət Mehdİ (ə) evlənİbdİrmİ?


Həzrət Mehdİ (ə) evlənİbdİrmİ?Həzrət Mehdinin (ə) evlənməsi haqda iki nəzəriyyə irəli sürülmüşdür. Əgər biz bir mənalı olaraq evlənmədiyini söyləsək, heç bir eybi yoxdur. Çünki, o Həzrət (ə) qeybdə olmasına əngəl olacaq heç bir iş görməmişdir. Necə ki, evlənmək qeybət sirrilə ziddiyyət təşkil edərək o Həzrətin ifşa olunmasına səbəb olardı.


Deyİlənlərə görə, İmam (əc) “Xəzra” adasında yaşayır. Bu, doğrudurmu?


Deyİlənlərə görə, İmam (əc) “Xəzra” adasında yaşayır. Bu, doğrudurmu?Yəqinliklə deyə bilərik, əgər “Xəzra” adasının varlığı həqiqət olsa belə, İmam orada yaşamır. Çünki, «Nüdbə» duasında oxu-yuruq: “Canım sənə qurban, qaibsən, amma bizdən uzaqda deyilsən...


İntİzar nə deməkdİr və hansı xüsusİyyətlərİ var?


İntİzar nə deməkdİr və hansı xüsusİyyətlərİ var?İntizar insanda hazırlıq yaradan ruhi bir keyfiyyətdir. İntizarın ziddi ümidsizlikdir. İnsanda intizar hissi gücləndikcə onun hazırlığı da artır. Əgər insan kiminsə yolunu gözləyirsə, vəd olunmuş vaxt yaxınlaşdıqca görüşə hazırlıq da yüksəlir. ...


İddİa olunur kİ, “İmam Zaman (ə) qeybətdə olduğu məkan olan sərdabədən zühur edəcək” doğrudurmu?


İddİa olunur kİ, “İmam Zaman (ə) qeybətdə  olduğu məkan olan sərdabədən zühur edəcək” doğrudurmu?Abbasi xəlifəsi Mötəzidin xilafətinin başlanğıcında, hicri 279-cu ildə İmam Həsən Əsgərinin (ə) evində iki dəfə axtarış aparıldı. Bir dəfə Mötəzid üç nəfəri məxfi olaraq Həzrətin (ə) evinə göndərdi və göstəriş verdi ki, evdə kimi görsələr, öldürsünlər və başını xəlifəyə gətirsinlər. Bu üç nəfər evə daxil oldular və evdə gözəl pərdəli bir məxfi otaq tapdılar. ...


İntİzarda olmanın nə kİmİ özəllİk və fəzİlətİ vardır?


İntİzarda olmanın nə kİmİ  özəllİk və fəzİlətİ vardır?Həzrət Mehdinin (ə.f.) zühur intizarının dəyəri haqqında bu gün əlimizdə yüzlərlə hədis mövcuddur. Burada onların bir neçəsini nümunə üçün qeyd edirik:
Allahın rəsulu həzrət Məhəmməd (s) buyurmuşdur:
“İbadətlərin ən yaxşısı, həzrət Mehdinin (əc.) zühurunun intizarıdır\".


İntİzar hansı səcİyyələrdən təşkİl olunmuşdur və onun neçə növü vardır?


İntİzar hansı səcİyyələrdən təşkİl olunmuşdur və onun neçə növü vardır?Xilaskarın zühur intizarı üç xüsusiyyətə malik olmasa, zühur gerçəkləşməz:
1. Əqidə səciyyəsi: İntizarda olan şəxs xilaskarın zühuruna və onun yardımına əmin olmalıdır.
2. Nəfs səciyyəsi: İntizarda olan şəxs daim hazırlıq halında olmalıdır. ...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter