Süleym ibn Qeysin kitabı etibarlı sayılırmı?


Süleym ibn Qeysin kitabı etibarlı sayılırmı?Süleym ibn Qeys İmamət mövzusunda məşhur bir kitabın müəllifidir. Bu kitabda o, Peyğəmbər (s) zamanında və o həzrətin vəfatından sonra baş vermiş hadisələrə aydınlıq gətirmişdir. Süleymin kitabı şiə (cəfəri) məzəhəbinin tarixində qələmə alınmış ilk kitab sayılır. Bunu həm şiə alimləri, həm də bir neşə əhli-sünni alimi təsdiq etmişdir. Məşhur alimlərdən Nömani, Mir Hamid Hüseyn Hindi, Mirzayi-Qumi, Əllamə Məclisi, Hürr Amili, Ayətullah Mərəşi Nəcəfi, Seyyid Həsən Sədr və başqaları bu kitabı etibarlı saymış və yüksək dəyərləndirmişlər. Lakin Şeyx Müfid, Əllamə Hilli, İbn Davud Hilli, Ğəzairi kimi alimlər kitabın Süleymə aidliyini şübhə altına almış və möhtəviyyatına şübhə ilə yanaşmışlar.


İnsanın xoşbəxtliyi bətndə təyin olunur? Ayətullah Sübhani cavab verir...


İnsanın xoşbəxtliyi bətndə təyin olunur? Ayətullah Sübhani cavab verir...İslamda bu hədis tibbi cəhətdən təyin edilir... Belə bir hədis nəql olunur: Xoşbəxt o kəsdir ki, anasının bətnində xoşbəxtdir, bədbəxt o şəxsdir ki, anasının bətnində bədbəxtdir... Sual verirlər ki, əgər uşaq bətndə xoşbəxt və ya bədbəxt olursa onun axirətdə cəzalandırılması və ya mükafatlandırılması nə üçündür? Əslində bu hədisdə dünya xoşbəxtliyi və səadəti nəzərdə tutulub. Uşağın ata-anası xəstədirsə o uşaq da xəstə olur. Xəstəlik bir növ gen vasitəsi ilə uşağa ötürülür. Ata-ana sağlam olduqda uşaq da sağlam olur. Qurani-Kərimdə də israr olunur ki, ailə quran insanın həyat yoldaşını tanısın.


Bəd-nəzər həqiqətən varmı?


Bəd-nəzər həqiqətən varmı?Bəd-nəzərin həqiqət olduğu barədə hədis və rəvayətlər çoxdur. Məsələn, Həzrət Mühəmməd Peyğəmbər (s) öz nəvələri Həsənlə Hüseyni (ə) qorumaq üçün dua oxumuş və buyurmuşdu ki, bu duanı vaxtilə Həzrət İbrahim Peyğəmbər (ə) öz oğulları İsmaillə İshaq (ə) üçün oxuyubmuş. Həmçınin, Peyğəmbərimiz əmisi oğlu Cəfər ibn Əbu Talibin uşaqlarının bəd nəzərdən qorunması üçün üstlərində dua gəzdirmələrinə icazə vermişdi. İmam Əlinin (ə) isə belə buyurduğu rəvayət edilir: “Göz dəyməsi həqiqətdir, ondan qorunmaq üçün duadan istıfadə etmək də həqiqətdir”.


İmam Zamana (ə.c) dua etməyin insan üçün nə belə faydaları var?


İmam Zamana (ə.c) dua etməyin insan üçün nə belə faydaları var?Dua (İmamın zühurunun tezləşməsi üçün dua) işlərinizin düzəlməsinə və hər bir çətinlik və qüssədən rahat olmağınıza səbəb olur. Çətinliyə düşən zaman zühurun tezləşməsinə dua etmək tövsiyə edilir və bu:
1- O həzrətin dua etməsinə səbəb olur, 2- Mələklərin dua etməsinə səbəb olur, çünki mələklər hüzurunuzda olmayan mömin barəsində dua edən şəxsə dua edirlər və duaları da inşaallah qəbuldur.
3- İmam Zamanın (ə) Öz duası: Zühurun tezləşməsinə çox dua edin ki,bu sizin nicatınızdır\".
4- İmam Zamana (ə) dua etmək bir növ İmama təvəssül etmək deməkdir və İmam Zaman (ə) da çətinliklər və bəlalardan qurtarmaq üçün bir nicat vəsiləsidir.


Allah niyə bəzən səsimizi eşitmir?


Allah niyə bəzən səsimizi eşitmir? İnsan həyatı məhduddur və bu məhdud həyatında çox sayda çətinliklər və müsibətlərlə üzləşir. Əgər dünyanı tərəzinin bir gözünə qoysaq, görərik ki, dünya zinətindən və bər-bəzəkdən başqa bir şey deyildir. Ona görə də Allahdan istədiklərimiz axirətlə müqayisədə çox dəyərsiz və alçaqdır. Allah bəzən bu dəyərsiz şeyləri bizə vermir və axirət üçün saxlayır. Allah Həkim və Alimdir və bilir ki, bu dünyada nəyi bizə versə, qəflətimizə və yolumuzu azmağa gətirib çıxardar. Ona görə də Allahın fəzl və rəhmətinə ümidvar olmalı və dua etməyə davam etməliyik. Beləliklə deyə bilərik ki, Allah onu çağıran bəndəsinə qarşı heç bir zaman laqeyd deyildir. Sizin Allaha etdiyiniz dualar onun nişanəsidir ki, Allah sizə lütflə nəzər salır. Hədislərdə oxuyuruq ki, əgər Allah bəndəsi üçün xeyir istəsə, duasını təxirlə yerinə yetirər. Çünki onun səsini və yalvarışını eşitmək istəyir.


Niyə səfər zamanı oruc tutmaq olmaz?


Niyə səfər zamanı oruc tutmaq olmaz?Hədislərə əsasən peyğəmbər (s) də səfərdə olanda orucunu açdı. Bir neçə səhabə oruc tutmaqda davam etdikdə peyğəmbər onlara oruclarını açmağın vacib olduğunu söylədi. Bəs bunun hikməti nədən ibarətdir?
Şeyx Hurri Amili Vəsailuş-Şiə əsərində İmam Sadiqdən (ə) belə bir hədis gətirib: \"Səfərdə orucu iftar etmək və namazları qəsr qılmaq Allahın insana hədiyyəsidir. Bu məsələyə riayət etməyən Allahın hədiyyəsini də qəbul etməmiş və onu rədd etmiş kimidir.\"


Nə üçün Allah orucu 30 gün vacib edib?


Nə üçün Allah orucu 30 gün vacib edib?Bu sualı bir yəhudi alim İslam Peyğəmbərindən (s) soruşub. Cavabında isə həzrət belə buyurub: \"Adəm Peyğəmbər (ə) qadağan olunmuş meyvəni yeyəndə onun əsəri bədənində 30 gün qalıb. Buna görə də Allah onun övladlarına 30 gün aclığı və susuzluğu vacib edib. Gecə vaxtı yemək icazəsi isə (iftar və imsaq) Allahın onlara etdiyi bir lütfdür. Orucun vacib olmasının səbəbi:
Qurani-Kərim orucun insanların təqvasının yoxlanılması üçün vacib edildiyini deyir. Həzrət Fatimeyi Zəhra (s.ə) \"Fədəkiyyə” xütbəsində buyurub: \"Oruc insanların ixlasını yoxlamaq üçün vacib olub.” Orucluqda insanın ixlası yoxlanılır. Oruc tutmaq gizli ibadət sayıldığı üçün heç kim bəndənin həqiqətdə oruc tutub tutmadığını bilməz. Çünki İnsan camaata özünü oruc tutan kimi göstərsə də, tənhalıqda orucu poza bilər...


Niyə möminə - mömin, müsəlmana – müsəlman deyirlər?


Niyə möminə - mömin, müsəlmana – müsəlman deyirlər?Hz Peyğəmbər (s) buyurmuşdur: \"O kəs ki, mömin qardaşına lütfünü bildirən sözlərlə ehtiram göstərər və ya hacətini yerinə yetirər və ya onun qəm və qüssəsini aradan aparar – davamlı olaraq Allah Təalanın himayəsində olar. O zamana qədər ki, ona ehtiram göstərmək və hacətini yerinə yetirməklə məşğul olar, Allah Təalanın rəhməti ona nazil olar. Sizə xəbər verimmi ki, niyə möminə mömin deyirlər? Səbəbi budur ki, insanlar onu öz nəfs və malına əmin bilərlər. Sizə xəbər verimmi ki, niyə müsəlmana müsəlman deyərlər? Səbəbi budur ki, müsəlman o kəsdir ki, insanlar onun əlindən və dilindən salamat olarlar.


Cinlər necə mövcudlardır?


Cinlər necə mövcudlardır? Cinlər insanın gözünə görünməyən varlıqlardır. Quranın bir sıra ayələri onların varlığını təsdiq edir. Hətta 114 surədən biri “Cinn” adlanır. Ayə və rəvayətlərə əsasən, onların bəzi xüsusiyyətlərini sadalamaq olar:
1. Cinlər insanardan öncə və oddan xəlq olunublar,
2. Cin də insan kimi Allah qarşısında vəzifəli və mömin və kafiri var.
3. Onlarda da kişi və qadın cinsi var, doğub törəyir və ölürlər,
4. Cinlər sürətlə hərəkət edir, amma insanlar onları ələ keçirə bilərlər.
5. Mömin cinlər İslam Peyğəmbərinə (s) və İmamlara xidmət edir, yəni iman əhli olublar.


İslam terrora icazə verirmi?


İslam terrora icazə verirmi? İslamda insanın həyatı o qədər yüksək qiymətləndirilir ki, günahsız bir insanı öldürmək hamını öldürməyə, bir insana həyat vermək bütün xalqa həyat verməyə bərabər tutulur. (“Maidə”, 32) İslam ədəbiyyatında “terror” mənasını “fətək” sözü ifadə edir. İslam fiqhinə görə: 1. İstənilən firqədən, məzhəbdən olan günahsız insanı istənilən bir yerdə öldürmək haramdır. İslam dini 2002-ci il 11 sentyabr tarixində NYU-Yorkda və Vaşinqtonda günahsız insanların ölümü ilə nəticələnmiş terror hadisəsini pisləyir. İstər Fələstində, istər İraqda, istərsə də Vaşinqton və NYU-Yorkda günahsız insanların qırğını İslam prinsiplərinə ziddir. 2. Cinayətkar yalnız agah və adil əmr sahiblərinin hökmü ilə qətlə yetirilə bilər...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter