İslam Peyğəmbərinin (s) hədisində kimlərin namazı qəbul olunmayacaq?


İslam Peyğəmbərinin (s) hədisində kimlərin namazı qəbul olunmayacaq? Allahın Rəsulu Həzrəti Muhəmməd Mustafa (ə) buyurur: Beş nəfərin namazı yox kimidir.
1-Əri narazı olan qadının namazı hesaba gəlməz.
2- İmam camaat ki, ona iqtida edənlər onun əməllərindən narazıdırlar.
3-O şəxs ki, dini qardaşı ilə əlaqəsini kəsibdir və üç gündən çox onunla danışmaya,
4-O şəxs ki, davamlı olaraq şərab içir. (eləcə də deyə bilərik böyük günahları edən şəxsin tövbə etməyə qədər ibadətləri qəbul olunmaz.
5-Mömin şəxsin qeybətini edən şəxsin namazı hesaba gəlməz, o zamana kimi ki, qeybəti olunan şəxs haqqını bağışlaya.


Imam Sadiqin (ə) hədisində Fatimeyi Zəhranın (ə) adlarının hikməti nədir?


Imam Sadiqin (ə) hədisində Fatimeyi Zəhranın (ə) adlarının hikməti nədir? İmam Sadiqin (ə) hədisində xanım Zəhranın (ə) adlarının hikməti:
İmam Sadiq (ə) buyurdular: “Fatimənin Allah yanında 9 adı var: Fatimə, Siddiqə, Mübarəkə, Tahirə, Zəkiyyə, Raziyə, Mərziyyə, Mühəddisə və Zəhra
Adlarının hikməti: 1-Fatimə (s) yəni o və şiələri cəhənnəm odundan uzaqlaşdırılmışlar” 2-Siddiqə (s) Düz sözdən başqa heç bir söz danışmadı, 3-Mübarəkə: Çoxlu xeyrə sahib olan, (ən bariz nümunəsi ümmətin hidayətini gətirən İmamların anasıdır). 4-Tahirə: O (xanım bütün ) zahiri və mənəvi çirkinliklərdən uzaqdır”. 5-Zəkiyyə: Zəka yəni inkişaf və irəliləyiş eləcə də paklıq mənasındadır. Hər iki məna o xanımın haqqında təsəvvür oluna bilər. 6-Raziyə: Xanımın həyatı çoxlu çətinlik və qəmlərlə dolu idi. Amma heç zaman dilini şikayətlə açmadı. 7-Mərziyyə: O müqəddəs xanımın bütün işləri Allahın razılığı və Peyğəmbərinin göstərişi ilə olardı. 8-Mühəddəsə: Ona göylərdən mələkələr yerə enər və o xanımla həmsöhbət olardılar”. 9-Zəhra: Bu müqəddəsə xanım mehrabda duranda onun nuru göylərdə yerləşənlər üçün saçardı. O cürə ki, göylərin ulduzları yer əhli üçün nur və işıq saçarlar”.


İmam Huseyindən (ə) günahla mübarizə yoluna aid bir hədis yazın?


İmam Huseyindən (ə) günahla mübarizə yoluna aid bir hədis yazın? Günahla mübarizə yolu İmam Huseyin (ə) hədisində:
Bir kişi İmam Huseynin (ə) hüzuruna gələrək dedi günahkaram və günahdan çəkinə bilmirəm. Bu şeytani yoldan uzaqlaşmaq üçün mənə nəsihət edin. İmam Huseyin (ə) cavabında buyurdu: Beş iş yerinə yetir onlardan sonra hər nə qədər günahlar istəyirsən et! O əməllər ibarətdir:
1-Allahın ruzisini yemə və hər nə qədər günah istəyirsən et! 2-Allah hökumətindən çıx hər nə qədər günah istəyirsən et! 3-Günah üçün elə bir yer seç ki, Allah səni görməsin hər nə qədər günah istəyirsən et! 4-Əzrail canını almaq üçün gələndə onu uzaqlaşdır hər nə qədər günah istəyirsən et! 5-Cəhənnəm sahibi səni oda atanda, alova girmə hər nə qədər günah istəyirsən et! (İmam günahkar şəxsə demək istəyir ki, əgər bunları etməyə qüdrətin varsa onda günaha etməkdə azadsan əks təqdirdə bəs nə üçün bu qorxuları hiss edərkən günahdan çəkinməyə çalışmırsan?!). İmam Huseyin (ə) sözlərinin ensiklopediya kitabı, Hədis: 559.


Hansı saleh əməllərdir ki, Yaradan cavabsız qoymaq?


Hansı saleh əməllərdir ki, Yaradan cavabsız qoymaq? Peyğəmbərdən (s) nəql olunan hədislərdə gəlmişdir, həzrət buyurur:
Allah-təala buyurur: “Ey mənim bəndələrim! Altı şey sizdəndir, altı şey Məndən;
1- tövbə sizdəndir, bağışlamaq Məndən, 2-itaət sizdəndir, behişt Məndən, 3-şükr sizdəndir, ruzi Məndən,
4-riza (razılıq) sizdəndir, qəza (təqdir) Məndən, 5-səbr sizdəndir, bəla Məndən, 6-dua sizdəndir qəbul etmək Məndən.


İslam Peyğəmbəri (s) hansı şeyləri qərib olaraq tanıtdırır?


İslam Peyğəmbəri (s) hansı şeyləri qərib olaraq tanıtdırır? Əziz İslam Peyğəmbəri Hz. Məhəmməd (s): Altı şey altı yerdə qəribdir: 1). Məscid namazqılmayanlar arasında; 2). “Müshəf” (Quran ya hər hansı bir kitab) onu oxumayanlar arasında; 3). Quran fasiqlərin ağzında - (onu fasiq oxuyarkən); 4). Müsəlman qadın zalim, fasiq və pis əxlaqlı kişinin əlində; 5). Müsəlman saleh kişi rəzil və pis əxlaqlı qadın əlində; 6). Alim, ona qulaq asmayanların (onun elmindən istifadə etməyənlərin) arasında.
Allah-Taala Qiyamət günü onlara (bu altı şeyi qərib edənlərə) baxmayacaq (onlardan üz çevirəcək).


Möminliyin əlamətlərini rəvayətlər baxımında yazın?


Möminliyin əlamətlərini  rəvayətlər baxımında yazın? İmam Həsən Əsgəri (ə) buyurur: “Möminliyin əlaməti beşdir:
1-Gecə-gündüz vaxtında 51 rəkət vacib və nafilə namazlarını qılmaq, 2-İmam Huseyin (ə) ərbəinində (İmamın qırxında) İmamı ziyarət etmək və ya əl çatmaza İmamın ziyarət naməsini oxumaq. 3-Sağ ələ üzük taxmaq, 4-Alını torpağa səcdəyə qoymaq, 5-Bismillahir-Rəhmanir-Rəhimi ucadan demək.
(Şeyx Səduq fiqhi kitabı olan “Təhzib”-ində və “Misbahuz-Ziyarədə” bu duanı İmam Sadiqdən (ə) ərbəinə aid olduğunu nəql etmişdir.


İmam Zamanın (ə) qeybi dövründə İmam Sadiq (ə) hansı duanı oxumağı bizə vəzifə olaraq tanıtdırır?


İmam Zamanın (ə) qeybi dövründə İmam Sadiq (ə) hansı duanı oxumağı bizə vəzifə olaraq tanıtdırır? İmam Sadiq (ə) İmam Zamanın (ə) qeybət dövründə oxunmağı lazım bildiyi dua ibarətdir:
\"Allahummə ərrifni nəfsəkə fəinnəkə in ləm tuərrifni nəfsəkə ləm ərif nəbiyyəkə. Allahummə ərrifni rəsuləkə fəinnəkə in ləm tuərrifni rəsuləkə ləm ərif höccətəkə. Allahummə ərrifni höccətəkə fəinnəkə in ləm tuərrifni höccətəkə zələltu ən dini\".
(İlahi! özünü mənə tanıtdır əgər tanıtdırmasan sənin nəbini tanıya bilməyəcəm. İlahi Rəsulunu mənə tanıtdır əgər onu tanımasam zamananın höccətini tanıyamıyacağam. İlahi zamanamızın höccətini tanıtdır əgər tanımasan (zamanamızın höccətini dinimi saxlamaxda yolumu səhv gedərəm.


İmam Rzanın (ə) tövsiyələrindən bir neçəsini yazın?


İmam Rzanın (ə) tövsiyələrindən  bir neçəsini yazın? İmam Rza (ə) Əbdüləzim Hüseyni (ə) vasitəsilə insanlara bu xəbəri çatdırır və buyurur: “Bizim davamçılarımıza və dostlarımıza salam çatdır. Özlərinə şeytanın yolunu açmasınlar... ”. (Tebyan) İmam Rza (ə) buyurur: “İnsanlara de ki, xəyanət etməsinlər”.
İmamın bizlərə tövsiyə etdikləri: 1. Şeytanın yolunu açmayaq. 2. Danışan zaman düz danışaq. 3. Əmanətə xəyanət etməyək. 4. Sükut etmək və yersiz söz, danışmamaq. 5. Bir-birimizi görməyə gedək. 6. İmam (ə) insanlara tövsiyə verməklə yanaşı, bəzilərini nifrinləyir və buyurur: “Mən nifrin edirəm o kəsə ki, Əhli-beyt (ə) davamçılarının abrını aparar. 7. İmam (ə) buyurur: “Allah Əhli-beyt (ə) davamçılarından iki dəstəni bağışlamaz: müşrik olanı və ürəyi bədbin olanı”.


İmamlardan imamət məqamı haqqında bir hədis qeyd edin?


İmamlardan imamət məqamı haqqında bir hədis qeyd edin? 8-ci islam rəhbəri İmam Riza (ə)–ın İmamətin yüksək məqamı və xüsusiyyətləri barəsində bəyan etdiyi kəlam: «Onlar (ki, İmamət məsələsində ixtilaf edərək İmamətin seçki yolu ilə olmasına inanandılar) nadanlıq etdilər... Məgər camaat İmamətin ümmət arasındakı məqam və mənzilətini bilirlərmi ki, onların öz ixtiyarlarına həvalə edilmiş olsun?! Həqiqətən İmamətin qədir qiyməti o qədər yüksək və o qədər böyük, mənziləti o qədər ali, məqamı o qədər uca, ənginliyi o qədər əlçatmazdır ki, camaat öz əqli ilə ona çata, öz rə`yləri ilə onu dərk edə bilməzlər...
Həqiqətən İmamət elə bir məqamdır ki, Allah təala nübüvvət və xüllət məqamından sonra üçüncü mərhələdə onu İbrahim (ə)-ə məxsus etmişdir...
İmamət Allahın və Peyğəmbəri Əkrəmin xilafəti, Əmirəl-mö`mininin məqamı, Həsən və Hüseynin mirasıdır. Həqiqətən İmamət dinin rəhbərliyi, müsəlmanların (ictimai) quruluşunun qalıb davam etməsi, mö`minlərin dünyalarının islah olunması və izzətə çatmaları səbəbidir...


İmam Rzanın (ə) ziyarətinin fəziləti haqda hədislər yazın?


İmam Rzanın (ə) ziyarətinin fəziləti haqda hədislər yazın?İmam Rzanın (ə) ziyarətinin savabı və fəziləti barədə Peyğəmbəri-Əkrəm (s) və məsum İmamlardan (ə) bir çox hədislər nəql olunmuşdur ki, onlardan bir neçəsini nümunə üçün qeyd edirik:
1. Şeyx Səduq öz \"Uyunul-əxbar\" və \"Əmali\" kitablarında Peyğəmbəri-Əkrəmdən (s) belə nəql edir ki, həzrət buyurmuşdur:
\"Tezliklə mənim bədənimin bir parası (ovladlarımdan biri) Xorasan torpağında dəfn olacaq. Onu ziyarət edən hər bir möminə Allah Cənnəti vacib edər, bədənini isə Cəhənnəm oduna haram edər.\"
2. Yenə də, Şeyx Səduq qeyd olunmuş kitablarında Peyğəmbəri-Əkrəmdən (s) belə nəql edir ki, o həzrət buyurmuşdur:
Tezliklə mənim bədənimin bir parası (ovladlarımdan biri) Xorasan torpağında dəfn olacaq. Allah onu ziyarət edən və çətinliyi olan şəxsin çətinliyini aradan qaldırar və onu ziyarət edən günahkarın günahını bağışlayar.\"


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter