Müsəlman necə qİdalanmalıdır?


Yeməkdə ifrat etmək bir müsəlmana yaraşmayan əməllərdəndir. Ona görə də bir müsəlman necə yemək yeməlidir? Bunu hədislərə nəzər salaraq öyrənək.


Allahın ən çox nİfrət etdİyİ kəslər kİmlərdİr?


Allahın Peyğəmbəri (s):«Allah zinakar qocaya, zalım varlıya, lovğa yoxsula və həyasız dilənçiyə nifrət edir. Həmçinin bağışlayıb minnət qoyanı mükafatsız qoyacaq.Yalançı və üzlü təkəbbürlüyə nifrət edir.»


HƏDİSLƏRDƏ GÜNAH NECƏ İZAH OLUNUB?


Rəsuli-əkrəm (s.ə.v.v.) buyurur: Xəta və günahın kiçikliyinə deyil, kimin qarşısında günah etdiyinə bax!


Peyğəmbərdən (s) nəql olunan beş tərkİblİ nəsİhətlərdə nə DEYİLİB?


Beş şey əməl tərəzisini qat-qat ağırlaşdırar: “Subhənallah”, “Əlhəmdu lillah”, “La ilahə illəllah”, “Allahu Əkbər” və Allah xatirinə saleh övladın ölümünə səbr etmək.


Hədİslərə görə hansı şəxsə QIZ VERİLMƏMƏLİDİR?


İlahi maarifdə qeyd olunur ki, övlad Allahın əmanəti, Haqqın ne᾽məti, Pərvərdigarın bəxşişidir. Ulu Tanrının əmanətini qorumaq, ona yetirincə dini tərbiyə vermək, izdivac zamanı isə onun üçün yaxşı, pak və pakizə həyat yoldaşı seçməkdir.


Hz.Əlİnİn(ə) hansı xütbəsİ məsİhİnİ İslam dİnİnİ qəbul etməyə sövq etdİ?


Hüccətül-İslam vəl-muslimin Səqai Bi-Riya ABŞ-da olduğu müddətdə İslam dinini qəbul edib özünə Əli adını götürmüş şəxslə tanışlığından danışıb. Hüccətül-İslam Səqai Bi-Riya deyib ki, mən Əlidən İslam dinini necə qəbul etməsini soruşdum və o mənə cavabında dedi: \"Mən İslam dini ilə maraqlanırdım.


\"MƏNZİLƏT HƏDİSİ\" hansı hədİsdİr?


Əziz Peyğəmbərimizin(s) məsum Əhli-beytindən sayılan Əmirəl-Möminin İmam Əlinin (ə) fəzilət, üstünlüyünü göstərən (və ən əsas da İmamətini sübut edən – red.) hədislərdən biri də “Mənzilət” (Mənsubiyyət) hədisidir.


\"Bİsmİllahİr Rəhmanİr Rəhim\" zİkrİnİn fəzilətləri nədİr?


Həzrət Rəsuli Əkrəm (s) buyurub: \"Hər bir məsuliyyətli iş \"Bismillahir Rəhmanir Rəhim\" ilə başlamasa, naqis və natamam qalacaq.
Həzrət Məhəmməd (s) buyurub: \" Hər zaman bəndə \"Bismillahir Rəhmanir Rəhim\"i oxusa şeytan ondan qaçar.\"


Şeytana hər cəhətdən yaxın olanlar KİMLƏRDİR?


Peyğəmbər (s.) bir gün səhabələri ilə oturmuşdu. Bu vaxt qapı döyülür. Şeytan insan surətində Peyğəmbər (s)-ın hüzuruna gəlib deyir: Ya peyğəmbər (s) mən Allah tərəfindən göndərilmişəm. Hər nə soruşsan düzünü deyəcəyəm. Allah mənə əmr edib. Peyğəmbər (s) buyurdu: Mən Allah tərəfindən şeytandan bəzi qısa-qısa suallar soruşdum.


14 MƏSUML ŞƏRAB BARƏSİNDƏ nə buyurmuşlar?


İslam dininin insanlara ne`mət olaraq bəxş etdiyi Peyğəmbər (səlləllahi və alehi və səlləm) və Əhli-Beyt (ələyhimussalam), cəmiyyətin bəlasına çevrilmiş şəraba qarşı çoxlu hədislər buyurmuşlar. Hər bir ağıllı insan bu kəlamlardan sonra şərab içmək, sərxoşluğa qurşanmaq və hər hansı bir məstedici içkilərə əl uzatmaqdan çəkinər...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter