Hədİslərə görə hansı şəxsə QIZ VERİLMƏMƏLİDİR?


İlahi maarifdə qeyd olunur ki, övlad Allahın əmanəti, Haqqın ne᾽məti, Pərvərdigarın bəxşişidir. Ulu Tanrının əmanətini qorumaq, ona yetirincə dini tərbiyə vermək, izdivac zamanı isə onun üçün yaxşı, pak və pakizə həyat yoldaşı seçməkdir.


Hz.Əlİnİn(ə) hansı xütbəsİ məsİhİnİ İslam dİnİnİ qəbul etməyə sövq etdİ?


Hüccətül-İslam vəl-muslimin Səqai Bi-Riya ABŞ-da olduğu müddətdə İslam dinini qəbul edib özünə Əli adını götürmüş şəxslə tanışlığından danışıb. Hüccətül-İslam Səqai Bi-Riya deyib ki, mən Əlidən İslam dinini necə qəbul etməsini soruşdum və o mənə cavabında dedi: \"Mən İslam dini ilə maraqlanırdım.


\"MƏNZİLƏT HƏDİSİ\" hansı hədİsdİr?


Əziz Peyğəmbərimizin(s) məsum Əhli-beytindən sayılan Əmirəl-Möminin İmam Əlinin (ə) fəzilət, üstünlüyünü göstərən (və ən əsas da İmamətini sübut edən – red.) hədislərdən biri də “Mənzilət” (Mənsubiyyət) hədisidir.


\"Bİsmİllahİr Rəhmanİr Rəhim\" zİkrİnİn fəzilətləri nədİr?


Həzrət Rəsuli Əkrəm (s) buyurub: \"Hər bir məsuliyyətli iş \"Bismillahir Rəhmanir Rəhim\" ilə başlamasa, naqis və natamam qalacaq.
Həzrət Məhəmməd (s) buyurub: \" Hər zaman bəndə \"Bismillahir Rəhmanir Rəhim\"i oxusa şeytan ondan qaçar.\"


Şeytana hər cəhətdən yaxın olanlar KİMLƏRDİR?


Peyğəmbər (s.) bir gün səhabələri ilə oturmuşdu. Bu vaxt qapı döyülür. Şeytan insan surətində Peyğəmbər (s)-ın hüzuruna gəlib deyir: Ya peyğəmbər (s) mən Allah tərəfindən göndərilmişəm. Hər nə soruşsan düzünü deyəcəyəm. Allah mənə əmr edib. Peyğəmbər (s) buyurdu: Mən Allah tərəfindən şeytandan bəzi qısa-qısa suallar soruşdum.


14 MƏSUML ŞƏRAB BARƏSİNDƏ nə buyurmuşlar?


İslam dininin insanlara ne`mət olaraq bəxş etdiyi Peyğəmbər (səlləllahi və alehi və səlləm) və Əhli-Beyt (ələyhimussalam), cəmiyyətin bəlasına çevrilmiş şəraba qarşı çoxlu hədislər buyurmuşlar. Hər bir ağıllı insan bu kəlamlardan sonra şərab içmək, sərxoşluğa qurşanmaq və hər hansı bir məstedici içkilərə əl uzatmaqdan çəkinər...


Peyğəmbərİmİz (s) kİmlər üçün behİştdə 3 evə zamİn olmuşdur?


Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Mən behiştin ətrafında, behiştin ortasında, behiştin yuxarısındakı evlərə zaminəm.
1. O kəs üçün ki, mübahisəni tərk edər, baxmayaraq ki, haqlı olsa belə.


NAMƏHRƏMƏ BAXMAQ MƏSUMLARIN SÖZLƏRİNDƏ NECƏ MƏZƏMMƏT OLUNUB?


1-ci hədis: Hәzrәt Peyğəmbər (s) buyurmuşdur: “(Naməhrəmə) baxmaq şeytanın zəhərli oxlarından biridir.Kim (naməhrəmə) baxmasa, Allah ona ilahi xof səbəbindən bir iman əta edər ki, qəlbində onun şirinliyini duyar.”


\"AMAN\" HӘDİSİNDƏ NƏ DEYİLİR?


Bu şərəfli hədis də öz növbəsində həzrət Peyğəmbərin (s) əhli-beytinin müsəlmanlar arasında siyasi-e᾽tiqadi mahiyyətini izah edir. Hər hansı bir millətin ən təhlükəli və xətərli məsələsi, onun siyasi-e᾽tiqadi məsələlərdə ixtilaf və təfriqələrlə üzləşməsidir.


“ON İKİ İMAM” HƏDİSİ KİMLƏRƏ İŞARƏ OLUNUR?


Əhli-beytin (ə) mövqeyini İmamət və vilayətlə əlaqələndirən və bir sıra şübhəli sualları cavablandıran hədislərdən biri də “on iki İmam” hədisidir. Bu hədis İslamın ən məşhur hədislərindəndir. O səhih və mö’təbər kitabların əksəriyyətində nəql olunmuşdur. Bu hədis barəsində əksər alimlər yekdil fikirdədirlər. Əvvəlcə, hədisin sənədini, sonra isə onun məzmununu qısa şəkildə araşdıracağıq:


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter