İnsan yalnız Allahın bəndəsİdİr. Nİyə sİz Əbdülhüseyn, Əbdüləlİ, Əbdürrəsul adları qoyursunuz?


İnsan yalnız Allahın bəndəsİdİr. Nİyə sİz Əbdülhüseyn, Əbdüləlİ, Əbdürrəsul adları qoyursunuz?Bu məna həqiqətdə məmluk (sahib) mənasına işlənilir. Odur ki, Allahın bütün bəndələrinə deyilir. Allahın insana malik olması Allahın xaliq insanın məxluq olmasından irəli gəlir. Bu baxımdan Allah mülkündə olmağın rəmzi olan əbd vəsfi yalnız Allaha nisbət verilərək “Əbdullah” deyilir. Allah taala bu barədə “Məryəm” surəsinin 93-cü ayəsində buyurur:...


BELƏ ZƏİF HƏDİSLƏRİ BİZƏ QARŞI DƏLİL GƏTİRMƏYİN! (1)


BELƏ ZƏİF HƏDİSLƏRİ BİZƏ QARŞI DƏLİL GƏTİRMƏYİN! (1)Rəsulullah (s) Zeyd b. Harisin həyat yoldaşını çimərkən görür. (Zəif hədislər)
Əbu Talibinn Peyğəmbəri (s) körpə ikən əmizdirməsi (Zəif hədislər)
Fatimə (ə.s) haqqında iki rəvayət və sələfi iftirası (Zəif hədislər)


İslam düşmənlərİ bu rəvayətLƏR bİzə qarşı İstİfadə edİrlər.


İslam düşmənlərİ bu rəvayətLƏR bİzə qarşı İstİfadə edİrlər.Allah yer üzündəkilərini Əlidən başqa hamısını məhv etmək istədi?(Şiə hədisləri-zəif hədislər)
İmam Rza (ə.s)-ın övladı barədə şübhə(Şiə hədisləri-zəif hədislər)
Rəsulullah (s), Əli (ə.s) və Aişə xanımın bir yataqda yatması barədə(Şiə hədisləri-zəif hədislər)


Həzrət Fatİmə (s.ə) barədə nəql olunan zəİf (etİbarsız) hədİslər -2-


Həzrət Fatİmə (s.ə) barədə nəql olunan zəİf (etİbarsız) hədİslər -2-Rəsulullah (s) dedi: “Ey Fatimə! Qardaşım və qardaşım oğluna görə məni qəzəbləndirirsən?(Şiə hədisləri-zəif hədislər)
Peyğəmbərin bir tərəfində Əli (ə.s), digər tərəfində Fatimə (ə.s)-ın yatması barədə rəvayət(Şiə hədisləri-zəif hədislər)


Həzrət Fatİmə (s.ə) barədə nəql olunan zəİf (etİbarsız) hədİslər -1-


Həzrət Fatİmə (s.ə) barədə nəql olunan zəİf (etİbarsız) hədİslər -1-Ey Əbul-Həsən! Fatiməni (s.ə) qəzəbləndirmə!(Şiə mənbəində nəql olunan zəif hədislər)
Fatimə (s.ə) Əli (ə)-dan inciyərək atası evinə şikayətə gedir(Şiə hədisləri-zəif hədislər)


Vəhabilərin Ruhullah Xomeyniyə atdığı iftira


Vəhabilərin Ruhullah Xomeyniyə atdığı iftiraİslam aləminin muctəhidi mərhum Ayətullah Uzma Seyyid Ruhullah Xomeyni (rəhmətullah) barəsində bəzi sələfi və vəhhabi itlərinin ağzında vicdandan və həqiqətdən uzaq eyni zamanda cox iyrənc bir iftira gəzir. Bu iftira dolu iyrənc soz-sohbəti mumkundu bəziləriniz bu məqaləni oxuyana qədər artıq çox eşitmisiz ,ya da indi bizdən oyrənəcəksiz...


ABDULLAH İBNİ SӘBA KİMDİR VƏ NƏDƏN O ŞİƏ MƏZHƏBİNİN YARADANI KİMİ QƏLƏMƏ VERİLİR?


ABDULLAH İBNİ SӘBA KİMDİR VƏ NƏDƏN O ŞİƏ MƏZHƏBİNİN YARADANI KİMİ QƏLƏMƏ VERİLİR?Bəzi qərəzli alimlər iddia edirlər ki, şiə məzhəbi üçüncü xəlifə Osman ibni Әfvanın dövründə Abdullah ibni Səba adlı bir şəxs tərəfindən yaradılmışdır.
Әslən yəhudi olan Abdullah ibni Səba müsəlmanlar arasında təfriqə və ixtilaf yaratmaq üçün belə bir məzhəbin bünövrəsini qoymuş və bütün şiələr öz əqidələrində onun fikir və ètiqadına tabe olmuşlar.


ŞİӘ SÖZÜNÜN MӘNASI NƏDİR VӘ NƏ ZAMAN YARANMIŞDIR?


ŞİӘ SÖZÜNÜN MӘNASI NƏDİR VӘ NƏ ZAMAN YARANMIŞDIR?Şiə sözünün mənası lüğət kitablarında tabe, ardıcıl kimi göstərilmişdir.
Әrəb dilində «şiətur-rəcul» sözü deyildikdə, o kişinin arxasıyca gedən, ona tabe olan mənası nəzərdə tutulur.
Məşhur Әhli-sünnə lüğət və ədəbiyyatçıları Firuzabadi «Qamusul-lüğət» və İbni-Әsir «Nihayətul-lüğət» kitabında şiə sözünün mənası haqda belə yazırlar:...


İLAHİ ÖVLİYALARIN QEYBİ QÜDRƏTİNƏ ETİQAD BƏSLƏMƏK ŞİRKƏ SƏBƏB OLURMU?


İLAHİ ÖVLİYALARIN QEYBİ QÜDRƏTİNƏ ETİQAD BƏSLƏMƏK ŞİRKƏ SƏBƏB OLURMU?Aydındır ki, hərgah bir insan başqasından kömək istəsə, o da həmin işi yerinə yetirməyə qadir olsa onda bu qüdrət iki cür təsəvvür olur:...


ALLAH ÖVLİYALARININ TƏVƏLLÜDÜNÜ BAYRAM KEÇİRMƏK BİDƏT, YAXUD ŞİRKDİRMİ?


ALLAH ÖVLİYALARININ TƏVƏLLÜDÜNÜ BAYRAM KEÇİRMƏK BİDƏT, YAXUD ŞİRKDİRMİ?Allahın layiqli və saleh bəndələrinin xatirəsini əzizləmək, o cümlədən onların təvəllüd günlərini bayram keçirməyin əql sahibləri nəzərindən bəyənilən bir iş olmasına baxmayaraq bu barədə hər növ şübhənin aradan qaldırılması üçün onun şərən icazə verilən bir iş olmasının dəlillərini qeyd edirik:...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter