İmam Əlinin (ə) atası Əbu Talibin mömin olduğuna bir sübut varmı?


Əbu Talib əleyhissalamın mömin olduğuna sübutlar


Mövlud və şəhadət günlərİnİn qeyd edİlməsİ düzgübdürmü?


Quran Peyğəmbərə hörmət edənləri tərif edir:
\"Ona (O Peyğəmbərə) iman gətirən, hörmət edən, yardım göstərən və onunla (Onun peyğəmbərliyi sayəsində) endirilmiş nurun (Quranın) ardınca gedənlər − məhz onlar nicat tapanlardır.” /Əraf surəsi, 157-ci ayə/.


Nİyə İnsanlar Allaha şərİk qoşurlar?


Allahı tanımaq fitri olsa da, bəzi insanların fikri cəhətdən müşrik olduqlarının şahidi oluruq. Buna görə də, belə bir sual meydana çıxır ki, görəsən insanın bu mənəvi xəstəliklə üzləşməsinə səbəb nədir? Əgər bu xəstəliyin səbəbləri müəyyən olunsa, onun müalicə yolları da tapılar. Bu xəstəliyi bir neçə səbəblərlə əlaqələndirmək olar:


Sələfilərİn əsl sİması necədİr?


Vəhhabilər, tarix boyu müxtəlif cinayətlərə mürtəkib olduqları üçün, dünyada \"vəhhabi\" adına qarşı kəskin bir nifrət hissi oyanmışdır. Bu məsələdən agah olan vəhhabilər, xarici ölkələrə təbliğə getdikdə, orada, ifratçı əqidələrini təbliğ etmək naminə, adlarını dəyişməyə məcbur qaldılar. Elə bu səbəbdən də, özlərini sələfə mənsub etməklə, \"sələfilik\" adı altında vəhhabilik əqidəsini yaymağa başladılar.


Həzrətİ Zəhra(s) Şeyxeyndən razı İdİmİ?


Cavab: Fərz edək ki, Fatimə (s) haçansa iki şeyxdən narazı olub , lakin iki şeyxin Fatimə (s)-nın ömrünün axır günlərində gəlib ondan halallıq alması da sübuta yetmişdir. Necə ki, Beyhəqi və başqaları bunu nəql etmişlər:


Abdullah İbn Səba kİMDİR və əsassız İttİham nədİr?


Abdullah ibn Səba bəzi əhli-sünnə alimləri tərəfindən şiə məzhəbinin banisi kimi göstərilmişdir. Buna müvafiq olaraq bəzi şiə alimləri bu barədə bir sıra tədqiqatlar apararaq ittihamlara cavab vermişlər. Bu məqalədə isə məsələyə əhli-sünnə mənbələri və alimlərinin baxışı ilə yanaşacağıq. Ən mötəbər mənbələrdən biri əlliyə yaxın islamşünas və şərqşünas professor tərəfindən hazırlanmış “Türkiyə İslam Ensiklopediyasıdır”.


Niyə ancaq İmam Hüseynin (ə) Ərbəini qeyd edilir?


Sual yarana bilər ki, nə üçün ancaq İmam Hüseynin (ə) Ərbəini qeyd edilir, qalan İmamların (ə) və hətta Peyğəmbərin (s) ərbəini qeyd edilmir?


Ölü İlə Danışmaq Şirkdİrmİ?


Ölü İlə Danışmaq Şirkdİrmİ?Ölülərin eşitməsi haqqında Qurandan və Hədisdən Dəlil
Quran Saleh (ə) Peyğəmbərin sözlərini ölülərə xatırladır. Bu nitq onun dövləti dağılandan sonra söylənilib.
(əl-Əraf 7:77) Sonra o dəvəni tutub kəsdilər və (bununla da) Rəbbinin əmrini saymazyana pozub (istehza ilə): “Ey Saleh! Əgər sən (həqiqi) peyğəmbərlərdənsənsə, bizi qorxutduğunu (bizi təhdid etdiyin əzabı) gətir görək!” – dedilər.


Qəbİrlər barədə zİddİyyətlİ vəhhabİ mövqeyİ


Qəbİrlər barədə zİddİyyətlİ vəhhabİ mövqeyİNədən Bəqi qəbristanlığını dağıdanlar bunları ziyarətgahlar qərar veriblər


Böhtan: Feyz Kəşşani (r.a): “Quran təhrif edilib” deyib.


Böhtan: Feyz Kəşşani (r.a): “Quran təhrif edilib” deyib.Vəhhabilərin şiələrə nisbət etdikləri ən böyük böhtan Şiələrin Quranın təhrifindən iman etdikləri yalanıdır. Daha əvvəl Şeyx Müfid, Seyid Əbul Qasim əl-Xoi, Şeyx Məkarim Şirazi haqqındakı böhtanları da bunu açıq və dəqiq bir şəkildə ortaya qoyur. Bax Şiələrin Quranın təhrifindən inandıqları haqqındakı böhtanlarından biri də bu gördüyünüz sənəddir...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter