Peyğəmbər və Məsum imamlar adi insanlardan nə ilə seçilir?


Cavab: Məsumlar özlərini “insanlardan üstün yox, insanların üstünü” kimi tanıtdırmışlar. Böyük peyğəmbərlər müxtəlif məqamlarda buyururlar: “Biz də sizin kimi bir bəşərik.” Onlar başqaları kimi zəhmət çəkmiş, ruzi qazanmış, yorularkən istirahət etmiş, acı hadisələrdən qəmlənmişlər.
Məsumluq (günahsızlıq) insanın öz ixtiyarındadır. Əgər bu xüsusiyyət vergi olsaydı hansı əsasla İmamlar ideal seçilməlidilər?! Quran buyurur: “Əgər yer üzündə gəzib dolaşanlar mələklər olsaydı, şəksiz, onlara mələk peyğəmbər göndərərdik.” Ayədən məlum olur ki, yer üzündə yaşayan insanlara onların özləri kimi peyğəmbər göndərilmişdir. Allah peyğəmbər və İmamların başqalarından üstünlüyünü əvvəlcədən bildiyi üçün onlara öz elmindən verərək başqaları üçün nümunə etmişdir...


İmam Hüseynin (ə) ərəbə sualları və hədiyyəsi...


Bir gün İmam Hüseyn (ə) Peyğəmbər (s) məscidinin bir küncündə əyləşmişdi. Bir ərəb ona yaxınlaşıb dedi: ”Ey Allah Rəsulunun oğlu! Mən gərək diyə verəm, ancaq onu verməyə gücüm çatmır. Öz-özümə dedim ki, ən kərim insandan bu pulu istəyəcəyəm. Səndən kərim olanını tapa bilmədim”. İmam (ə) buyurur: “Ey ərəb qardaş! Mənim sənə 3 sualım olacaqdır. Əgər onun birinə cavab versən, həmin pulun üçdə birini sənə verəcəyəm. Əgər ikisinə cavab versən, yarısını verəcəyəm. Əgər üç sualın üçünə də cavab versən, həmin pulun hamısını sənə verəcəyəm”. Ərəb deyir: “Sizin kimi bir insan mənə sual verəcəkdir? Siz ki, elm, şərafət əhlisiniz.
Sual verin. Əgər bilsəm, cavab verəcəyəm, yox, əgər bilməsəm, sizdən cavabını öyrənəcəyəm”. İmam (ə) buyurur: “Hansı əməl daha üstündür?”. Ərəb deyir: “Allaha iman bəsləmək”...İmanla yəqin arasında nə qədər fasilə vardır? – İmam Hüseynin (ə) 6 suala cavabı


Bir nəfər İmam Hüseynin (ə) xidmətinə gəlir və deyir: “Ey Peyğəmbər (s) övladı! Sualım vardır”. İmam (ə) buyurur: “Soruş”. Həmin şəxs deyir: “İmanla yəqin arasında nə qədər fasilə vardır?”. İmam (ə) buyurur: “Dörd barmaq qədər. İman o şeydir ki, eşidəsən, yəqin o şeydir ki, görəsən. Gözlə qulaq arasında dörd barmaq fasilə vardır”.
Soruşur: “Yerlə göy arasında nə qədər fasilə vardır?. İmam (ə) buyurur: “Bir duanın yerinə yetməsi qədər”.
Soruşur: “Şərqlə qərb arasında nə qədər fasilə vardır?”. İmam (ə) buyurur: “Günəşin bir gün seyr etməsi qədər”.
Soruşur: “İnsanın izzəti nədədir?”. İmam (ə) buyurur: “İnsanlardan ehtiyacsız olmaqda”...


Əhli-Beytə (ə) salam göndərməyin sirri nədir?


Elm məcslinin ədəb qaydalarından biri də budur ki, müəllimlər ona xitab edənlərə salam verərlər. Allah Təala bu ədəb qaydasını bizə Quranda öyrətmişdir.
“Bizim ayələrimizə iman gətirənlər sənin yanına gələndə onlara «salam olsun sizə! Rəbbiniz Özünə (bəndələrə qarşı) rəhmli olmaq qərarını vermişdir ki, sizdən kim nadanlıq üzündən pis bir iş görsə, ondan sonra tövbə edib (öz işini)düzəltməklə məşğul olsa, şübhəsiz, Allah çox bağışlayan və mehribandır» de”. (“Ənam” 54).
Həzrət Peyğəmbərin (s) məclisində olan insanlar iki dəstəyə bölünürdülər: onların bir dəstəsi salamı Peyğəmbərdən (s) və bir dəstəsi isə Allahdan alırdılar. Allahın salamı dedikdə, əlbəttə ki, salamatlığın əta olması nəzərdə tutulur. Belə deyildir ki, Allah söz şəklində kiməsə salam versin.Salamatlığın ən mühüm növü isə qəlb salamatlığıdır. Əgər qəlb Allahdan qeyrisindən boş olarsa, belə qəlb sağlam qəlbdir. O zaman ki, qəlb sağlam olar, o zaman bu qəlbə İlahi elm və maarif axmağa başlayar...


Hz Xızr Nəbi (ə) İmam Əliyə (ə) düşmənlərə qalib gəlməsi üçün cavanlıqda hansı zikri xatırlatdı?!


İmam Hüseyn (ə) buyurur: “Atam nəql edir: “Bədr döyüşünə bir gecə qalmış Xızr peyğəmbəri (ə) yuxuda gördüm və ona dedim: “Mənə elə şey öyrət ki, onunla düşmənə qalib gəlim”. O, mənə dedi: “De: یا هُوَ یا مَن لا هُوَ إلاّ هُوَ، ” - Ya Mən la huvə illə huvə!! - Ey O kəs ki yoxdur heç kəsən Ondan başqa...
O zaman ki, səhər açıldı, onu Peyğəmbərə (s) danışdım. Buyurdu: “Ey Əli! Allahın əzəmətli adı sənə öyrədilmişdir”.
Bədr günü bu cümlə davamlı olaraq dilimdə idi””. İmam Əli (ə) bu cümlələrdən sonra “Tövhid” surəsini oxuyurdu. Sonra yenə həmin cümləni deyir və buyururdu: “Məni bağışla və kafir dəstəyə qalib et!”. Nəql edilir ki, Siffeyn döyüşündə də bu duanı oxuyurdu. Əmmar ondan soruşur: “Ey Əmirəl-möminin! Bu işarə nədir?”...


İmam Rza (ə) iftar zamanı nə cürə dua etməyi tövsiyə edir?!


“İlahi! Sənin tövfiqinlə Sənə xatir oruc tutdum. Sənin əmrinlə, verdiyin ruzi ilə iftar etdim. Ona görə onu bizdən qəbul et və bizi bağışla”.
Nəql edilir ki, İmam Rza (ə) nə zaman Ramazan hilalını görərdi, üzü qibləyə əyləşir və əllərini səmaya qaldırardı. Allaha dua edərdi ki, ona oruc tutmaq tövfiqini, sağlam bədən və Allaha itaət etməyi nəsib etsin.
İmam Rzadan (ə) nəql edilir ki, buyurub: “Hər kim iftar zamanı desə: “Allahım! Sənin tövfiqinlə Sənə xatir oruc tutdum. Sənin əmrinlə verdiyin ruzi ilə iftar etdim. Ona görə onu bizdən qəbul et və bizi bağışla. Həqiqətən, Sən çox bağışlayan və mehribansan” - Allah da hər bir eyb və ya nöqsanına görə orucuna təsir edən günahları bağışlayar”...


Əhli-Beytə (ə) salam və salavat göndərməyin sirri nədir?


Elm məcslinin ədəb qaydalarından biri də budur ki, müəllimlər ona xitab edənlərə salam verərlər. Allah Təala bu ədəb qaydasını bizə Quranda öyrətmişdir.
“Bizim ayələrimizə iman gətirənlər sənin yanına gələndə onlara «salam olsun sizə! Rəbbiniz Özünə (bəndələrə qarşı) rəhmli olmaq qərarını vermişdir ki, sizdən kim nadanlıq üzündən pis bir iş görsə, ondan sonra tövbə edib (öz işini)düzəltməklə məşğul olsa, şübhəsiz, Allah çox bağışlayan və mehribandır» de”. (“Ənam” 54).
Həzrət Peyğəmbərin (s) məclisində olan insanlar iki dəstəyə bölünürdülər: onların bir dəstəsi salamı Peyğəmbərdən (s) və bir dəstəsi isə Allahdan alırdılar. Allahın salamı dedikdə, əlbəttə ki, salamatlığın əta olması nəzərdə tutulur. Belə deyildir ki, Allah söz şəklində kiməsə salam versin.
Salamatlığın ən mühüm növü isə qəlb salamatlığıdır. Əgər qəlb Allahdan qeyrisindən boş olarsa, belə qəlb sağlam qəlbdir. O zaman ki, qəlb sağlam olar, o zaman bu qəlbə İlahi elm və maarif axmağa başlayar. Ona görə də Allah Təala əvvəl insana qəlb verər və sonra tutum...


Həzrəti Peyğəmbər (s) İmam Hüseynə (ə) olan məhəbbəti haqda nə buyurmuşdu?!


Həzrət Peyğəmbər (s) İmam Hüseynə (ə) həmişə xüsusi diqqət göstərərdi. Çünki Peyğəmbərin (s) öz əziz nəvələri ilə xüsusi rabitəsi var idi. Nə zaman bu azyaşlı balaları müşahidə etsə idi, onları qucağına alar və çoxlu öpərdi.
Bu haqda çox sayda hədis bəyan edilmişdir. İbni Quluyə nəql edir: “İmam Baqir (ə) bəyan etmişdir: “Nə zaman Seyyidi-şühəda (ə) Peyğəmbərin (s) yanına gələrdi, Həzrət qucağını böyük açardı””.
Mühüm nöqtə budur ki, Həzrət (s) harada olursa-olsun, istər qızının evində, istər məsciddə, ya öz evində - nəvəsini görən kimi onu qucağına alar və sevinərdi.
Nəql edilir ki, Həzrət (s) onu qucağına ala bilməyəndə, İmam Əliyə (ə) buyurardı ki, onu gətirib onun qucağına versin...


Əhli-sünnə mənbələrində İmam Hüseynin (ə) fəzilətləri barədə 20 qaynaq...


1. Əbu Səid əl-Xudri nəql edir: \"Allahın Rəsulu (s) belə buyurub: \"Həsən və Hüseyn (ə) cənnət cavanlarının seyyidləridir (ağalarıdır)””. Tirmizi deyib: \"Bu hədis – həsən səhihdir\".(Mənbə: \"Sünən Tirmizi\", 5/656, hədis 3768)
2. Üsəmə ibn Zeyd nəql edir: \"Həzrət Peyğəmbər (s) buyurub: \"Həsən və Hüseyn (ə) mənim oğullarım və qızımın oğullarıdır. İlahi, mən onları sevirəm, sən də onları sev və onları sevənləri də sev\"”. Tirmizi deyib: \"Bu hədis – həsəndir (mötəbərdir)”. (Mənbə: \"Sünən Tirmizi\", 5/656, hədis 3769)
3. Yalə ibn Murra nəql edir: \"Allahın Rəsulu (s) belə buyurub: \"Hüseyn (ə) məndən və mən də Hüseyndənəm. Allah Hüseyni (ə) sevəni sevsin\"”. Tirmizi deyib: \"Bu hədis – həsəndir (mötəbərdir)”. (Mənbə: \"Sünən Tirmizi\", 5/658, hədis 3775)...


Allahın Rəsulu (s) gecə qıldığı vitr namazında neçə dəfə istiğfar edərdi?


Təqva əhlinin hansı xüsusiyyətləri var? Ümumi nəzərə görə, təqvalı insanların xüsusiyyətləri bunlardır:
- Çətinlik qarşısında səbir edərlər. - Rəftar və danışıqlarında sadiqdirlər. - Allahın onlara verdiyi ruzidən infaq edərlər. - Vacibatları yerinə yetirən zaman mütidirlər və təkəbbürdən uzaqdırlar. - Gecəni oyaq qalar və ibadətlə, bağışlanma istəməklə məşğul olarlar.
İmam Sadiq (ə) buyurur: “Səhər çağı istiğfar dedikdə, məqsəd – o vaxt qılınan namazdır”. Əbu Bəsir, İmam Sadiqdən (ə) “səhərlər bağışlanma diləyənlərdirlər” (“Ali-İmran” 17) barəsində soruşur. Həzrət İmam Sadiq (ə) buyurur: “Allahın Rəsulu (s) vitr namazında 70 dəfə istiğfar edərdi”...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter