İmam Əli (ə) Əllamə Əmininin təvəssülünü niyə gecikdirdi?


Bu alim dəfələrlə Əmirəl-möminin (ə) hərəminə gedərək, ona təvəssül etmişdir. Ayətullah Bəhaəddini nəql edir: “Mərhum Əllamə “Ğədir” kitabını yazan zaman, Əmirəl-mömininə (ə) təvəssül etmişdi. Ancaq bir müddət keçməsinə baxmayaraq, xəbər yox idi. Alim hərəmdə olan zaman səhra ərəblərindən biri gəlir və belə bir dua edir: “Ey Əli! Əgər kişisənsə, mənim işimi yerinə yetir!”. Sonrakı həftə alim yenə də hərəmdə olan zaman bu ərəb gəlir və deyir: “Ey Əli! Kişisən, işim düzəldi”. Əllamə bu sözlərdən narahat olur və düşünür ki, onun hacəti niyə yerinə yetmir? Gecə yatan zaman yuxuda İmamı (ə) görür və Həzrət (ə) ona buyurur: “Onlar bədəvidilər və onlarla uşaq kimi rəftar edirəm. Onları gözlətmək olmaz. Ancaq sizin ki, bizimlə tanışlığınız vardır, gözləsəniz belə, sədaqətiniz azalmaz...


İmam Hüseyni (ə) uzaqdan necə ziyarət edək?


Şeyx Tusi İmam Baqirdən (ə) nəql edir ki, buyurub: “Hər kim Hüseyn ibn Əlini (ə) Aşura günü ziyarət edər və onun qəbrinin yanında ağlayar, Qiyamət günü Allah ilə iki min həcc, iki min ümrə və iki min cihad ilə görüşər. Həmin həccin, ümrənin, cihadın savabı Peyğəmbərin (s) və Məsum İmamların (ə) xidmətdə olan həcc, ümrə və cihadın savabıdır”.
Hədisi nəql edən İmama (ə) sual verir ki, o kəs ki, başqa şəhərdə və ya başqa ölkədədir və özünü həmin günü ora çatdıra bilmirsə, savabı nədir?
Həzrət (ə) buyurur: “Əgər belə olarsa, səhraya və ya evin damına qalxsın, Həzrətin qəbrinə işarə edib, salam versin. Həzrətin qatillərini lənətləməkdə ciddiyyət göstərsin və sonra iki rükət namaz qılsın. Bu işi zöhrdən əvvəl etsin və Həzrətin müsibətinə göz yaşı töksün. Ailəsinə də əmr etsin ki, o Həzrətə ağlasın. Evində müsibət məclisi bərpa etsin. Həzrət Seyyidi-şühəda (ə) müsibətinə görə bir-birinə başsağlığı versin. Mən zaminəm ki, hər kim bu işi görər, Allah bütün bu savabları ona inayət edər”.
Hədisi nəql edir ki, bəs necə başsağlığı verim? İmam (ə) buyurur: “Allah bizim Hüseyn (ə) əzadarlıq əcrimizi artırsın, bizi və sizi onun qanının intiqamını alanlardan İmam Məhdi (ə.f) ilə bir yerdə qərar versin!


Su içəndə İmam Hüseyni (ə) yada salmağın savabı nə həddə çoxdur?!


Davud Rəqqi nəql edir: “Həzrət İmam Sadiqin (ə) xidmətində idim və Həzrət (ə) su istədi. Suyu içən zaman gördüm ki, İmamı (ə) ağlamaq tutdu. Mübarək gözlərinin ikisi də göz yaşına qərq oldu. Sonra mənə buyurdu: “Ey Davud! Allah Hüseynin (ə) qatilinə lənət etsin. Elə bir bəndə yoxdur ki, su içsin, Hüseyni (ə) yada salsın və qatilini lənətləsin, məgər o halda Mənnan Allah onun üçün yüz min həsənə yazar, yüz min günahını məhv edər və dərəcəsini yüz min dərəcə qaldırar. Sanki yüz min qul azad etmişdir. Allah Təala onu Qiyamət günü aram və əmin qəlblə məhşur edəcəkdir”.


İmam Kazım (ə) dünyaya gələn zaman, imamətin hansı məxsusi əlamətlərini göstərmişdir?


Əbu Bəsir nəql edir: “İmam Sadiqin (ə) övladı Həzrət Musa (ə) dünyaya gələn zaman mən Həzrətlə (ə) bir yerdə idim. İmam Sadiq (ə) sevindi və bizə tərəf gəldi və təbəssüm etdi. Biz dedik: “Allah həmişə üzünüzü gülərüz və dodaqlarınızı təbəssümlü etsin. Həmidənin halı necədir?”. İmam (ə) buyurdu: “Allah mənə bir oğlan övladı əta etmişdir ki, onun ən üstün məxluqudur. Həmidə onunla bağlı mənə xəbər göndərmişdi. Xəbərdə deyirdi ki, körpə dünyaya gələn zaman əllərini yerə qoydu və başını səmaya qaldırdı. Mən də ona xəbər göndərdim ki, bu əlamət – İmamətin əlamətidir”. Soruşduq: “Sənə qurban olaq! Bu əlamət necə İmamətin nişanəsidir?”. İmam (ə) buyurdu: “O zaman ki, cəddimin nütfəsi bağlanmışdı, cəddimin atası yatırmış və onun yanına bir kişi gəlir və əlində bir kasa var idi. Kasanın içində isə süddən ağ və şirin və buz kimi soyuq bir içəcək vardı. Həmin kişi dedi ki, bu şərbəti iç. Bundan sonra cəddimin nütfəsi bağlanır...


İmam Hüseynin (ə) qərar əzəməti və misilsiz igidliyi nədən qaynaqlanırdı?


İmam Hüseyn (ə) böyük əzəmətlərə malik olan misilsiz bir şəxsiyyət idi. Onun əzəmətləri ilə tanış olaq.
1. Qərar verən zaman göstərdiyi əzəmət. İmam (ə) bir işə qərar verəndən sonra onda əzm göstərər və sözündən geri dönməzdi. Heç bir şey onun qərarını süstləşdirə bilməzdi. İmamın (ə) Məkkədən xaric olan zaman söylədiyi xütbədə bu daha aydın görünürdü. Onun söylədiyi xütbənin məkanı elə belə bir məkan deyildi. Bu məkanda görkəmli insanlar, o cümlədən: Ömər ibni Əbdurrəhman, Abdullah ibni Abbas, Muhəmməd ibni Hənəfiyyə, Abdullah ibni Ömər kimi şəxsiyyətlər var idi. Hətta bu kimi insanlar onu qərarından döndərə bilmirlər. Əslində onun söylədiyi bu xütbə istəklərinin cavabı idi.
Bu saydığımız insanlar nə qədər tanınmış insanlar olsa da, İmam Hüseyn (ə) kimi güclü ruha, şüura və əqidəyə malik deyildilər. İmam Hüseyndə (ə) olan əzm onların heç birində yox idi.


Mələklərin İmam Hüseyn (ə) zəvvarları üçün duaları!


Əbul-Qasim Cəfər ibn Muhəmməd ibn Qavləveyh Qummi öz sənədləri ilə nəql edir: \"Aban ibn Təbliğ İmam Sadiqdən (ə) nəql edir: \"İmam Hüseynin (ə) qəbrinin yanında dörd min mələk saçları dağılmış və üst-başları tozlu halda Qiyamət gününədək ağlayırlar. Onların başçısı olan mələyin adı Mənsurdur.
İmam Hüseyni (ə) ziyarət edənləri qarşılayır, onunla (ə) vidalaşanları yola salır, xəstələnənlərinə baş çəkir, vəfat edənləri üçün dua edir və cənazə namazı qılır, ölümündən sonra onlar üçün bağışlanma diləyirlər\"\"...


İmam Səccadın (ə) davamlı olaraq ağlamasının səbəbi nə idi?


İmam Sadiq (ə) buyurur: “İmam Səccaddan (ə) ağlamağının səbəbini soruşurlar. Buyurur: “Məni məzəmmət etməyin. Yəqub, övladlarından birini itirir və o qədər ağlayır ki, gözləri kor olur. Halbuki, onun ölməsinə dair məlumatı yox idi. Ancaq mən bir döyüşdə nəslimdən olan 14 nəfərin şəhadətini görmüşəm. Elə bilirsiniz ki, onların qəmi qəlbimdən gedəndir?!”. İbni Şəhri Aşub nəql edir: “İmam (ə) o qədər ağlayırdı ki, gözlərinin kor olmasından qorxurdular. Nə zaman içmək üçün su qabını götürərdi, o qədər ağlayardı ki, (su qabı) göz yaşı ilə dolardı. Buna görə ona etiraz edənlər olurdu. İmam (ə) buyurardı: “Niyə ağlamayım ki, atamı sudan məhrum etdilər, halbuki heyvanlar da belə, su içmək üçün azad idilər?!”. İmam Səccad (ə) Kərbəla hadisəsinin canlı şahidi idi. Ən əziz insanları gözünün önündə şəhid etmişdilər. Demək olar ki, o hadisədə Peyğəmbər (s) nəslindən sağ qalan tək kişi idi. Allahın hikməti sayəsində sağ qalır və İmamət kürsündə əyləşir. Ancaq gördükləri və başına gələn müsibətlər o qədər böyük idi ki, tarix boyu heç kəsin başına gəlməmişdir. Bu müsibətin qəmi ölən gününə qədər onunla bir yerdə oldu. Bu səbəbdən də göz yaşı qurumurdu.


İmam Hüseynin (ə) fədakarlığı bütün dinləri xilas etdi?!


Aydın şəkildə demək olar ki, İmam Hüseynin (ə) qiyamı nəinki İslam Peyğəmbərinin (s) dininə nicat verdi, əslində başqa peyğəmbərlərin (ə) də risalətinin məhv olmasının qarşısını aldı. Çünki, Peyğəmbər (s) keçmiş rəsulların dinini kamil etmişdi və Xatəmül-ənbiya idi. Sanki başqa peyğəmbərlərin (ə) risaləti İslam Peyğəmbərinin (s) zühuru üçün bir müqəddimə olmuşdur.
Bu sonuncu İlahi din Müaviyyə (lən) və Yezidin (lən) zamanında təhlükə altına düşür. Xüsusilə də Yezidin xəlifə olduğu zamanda. Ona görə də belə bir qorxu var idi ki, bütün peyğəmbələrin (ə) və İslam Peyğəmbərinin (s) əməkləri səmərəsiz qala bilərdi. Belə bir şəraitdə İmam Hüseyn (ə) qiyamı yardım etdi ki, Peyğəmbərin (s) dini dirçəlsin və tövhid ağacı təravətlənib, yeni budaqlar versinlər.


İmam Əlinin (ə) Allah tərəfindən müəyyən edilmiş 5 üstünlüyü nələrdir?!


Əmirəl-möminin İmam Əlinin (ə) beş üstünlüyü vardır ki, onu həm dostları və həm də düşmənləri etiraf edirlər. Hər kim bu üstünlükləri qəbul etmirsə, ya dini maarifdən bəhrə aparmamışdır, ya da inadı üzündən dini həqiqətlərə mane olmaq istəyir.
1. Həzrət Əli (ə) Allah tərəfindən seçilmişdir. Allahın Quranda İmam Əli (ə) üçün bəyan etdiyi ən üstün fəzilətlərdən biri odur ki, o Həzrət (ə), İslam Peyğəmbərinin (s) canişini və vəlisidir. Həzrət Peyğəmbər (s) Qədir-Xum çölündə onun İlahi rəhbərlər olduğunu elan edərək, vilayət nemətini tamamlamış və dinin kamala çatmasına səbəb olmuşdur. “Ey Peyğəmbər, Rəbbin tərəfindən sənə nazil olanı çatdır! Əgər (bunu) etməsən, (elə bil ki,) Onun (heç bir) tapşırığını çatdırmamısan. Allah səni insanlardan (onların fitnə və şərindən) qoruyacaq. Şübhəsiz, Allah kafirlərin dəstəsini hidayət etməz”. (“Maidə” 67). Allah başqa ayədə buyurur: “Bu gün dininizi sizin üçün kamilləşdirdim, sizə Öz nemətimi tamamladım və (möhkəm və sabit) bir din kimi sizin üçün İslamı qəbul etdim”. (“Maidə” 3). Bu ayə İmam Əlinin (ə) fəzilətində nazil olmuşdur və bu ayədən sonra Peyğəmbər (s) İmam Əlinin (ə) əlini yuxarı qaldırdı və onu özündən sonra İlahi rəhbər və mövla kimi tanıtdı...


İmam Hüseynin (ə) gözəl əxlaqından nümunələr!


Nəql edilir ki, bir gün bir ərəb İmam Hüseynin (ə) yanına gəlir və deyir: “Ey Peyğəmbər (s) övladı! Mən diyənin hamısını verəcəyimi zəmanət etmişəm. Ancaq onu verməkdən acizəm. Öz-özümə dedim ki, onu insanların ən böyüyündən istəyim. Peyğəmbər (s) nəslindən daha böyüyünü tapa bilmədim”. İmam (ə) ona buyurur: “Ey ərəb qardaş! Sənə üç sual verəcəyəm, əgər onlardan birinə cavab versən, diyənin üçdə birini verəcəyəm. Əgər ikisinə cavab versən, ikidə birini verəcəyəm, əgər üçünə düz cavab versən, hamısını sənə verəcəyəm”.
Ərəb deyir: “Sizin kimi elm və şərəfə malik olan bir insan mənim kimisinə sual vermək istəyir?”.
Həzrət (ə) buyurur: “Bəli, cəddim Peyğəmbərdən (s) eşitmişəm ki, buyurub: “Məşhurluq mərifətin ölçüsü qədərdir”.
Ərəb deyir: “Onda soruşun, əgər cavab versəm (ki, heç), əgər verməsəm cavablarını sizdən öyrənərəm”.
İmam (ə) buyurur: “Ən üstün əməl hansıdır?”...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter