Musiqi haramdı ya yox?!


Musiqi haramdı ya yox?!Salam və Salavat olsun sonuncu peyğəmbərimiz Məhəmməd (s.a.a.) Peyğəmbərə və onun Ailəsinə, Pak Əhli-Beytə (ə).
Allahın Salamı olsun İslam Yolunu gedənlərə və İslama Doğru gələnlərə...


İmam Zaman ağanın (ə.f.) tərəfdarlarının hamısı Əhli-beyt (ə) davamçısıdırmı?


İmam Zaman ağanın (ə.f.) tərəfdarlarının hamısı Əhli-beyt (ə) davamçısıdırmı?Həzrət İmamın (ə.f.) dostları üç dəstəyə bölünür. 1. 313 nəfər xüsusi tərəfdaşları. 2. On min nəfər. 3. Bütün Əhli-beyt (ə) davamçıları və sevənləri. İmam Cavad (ə) buyurur: \"O zaman ki, bu sayda (313) ixlas əhli (Məkkədə Allahın izni ilə) toplaşacaqlar, Allah əmrini zahir edər. O zaman ki, onun üçün (on min nəfər) kamil oldu, Allahın izni ilə qiyam edəcəkdir”.


İblİs İnsan cİldİnə gİrə bİlərmİ?


İblİs İnsan cİldİnə gİrə bİlərmİ?Bəziləri belə düşünürlər ki, şeytan insan cildinə girə bilməz. Ancaq əksər alimlərin nəzəri belədir ki, şeytan insan cildinə girə bilər. Xüsusilə də hədislərimizdə oxuyuruq ki, İblis başqa varlıqlar kimi insan cildinə də girə bilər. ....


HƏdis nəql edənlər neçə qİsmdİR?


Bir şəxs həzrət Əlidən (ə) uydurma hədislərdən, xalq içində hədis edilən, ancaq bir-birinə uyğun gəlməyən xəbərlər haqqında soruşduqda o cavab verdi:
İnsanların əllərindəki hədislər haqq və batildir, doğru və yalandır. Bəzisi bir hökmü pozur, bəzisinin hökmü ləğv edilmişdir. Ümumi olanı var, xüsusi olanı var. Eləsi var, mənası aydındır, eləsi var, şübhəlidir, şərhə ehtiyac duyur. Hədis edən əzbərləmişsə, doğru hədis edər: unutmuş, uydurmuşsa, yanlış hədis edər.


Mömİn kİmdİr?


«Möminlər yalnız o kəslərdir ki, Allah adı çəkiləndə ürəkləri qorxudan titrəyər, Allahın ayələri oxunduğu zaman imanları daha da artar, onlar ancaq öz Rəbbinə təvəkkül edərlər.* O kəslər ki, namaz qılar və verdiyimiz ruzidən (Allah yolunda) sərf edərlər.* Onlar həqiqi möminlərdir. Onların öz Rəbbi yanında dərəcələri vardır. Onları bağışlanma və tükənməz, gözəl ruzi gözləyir.»


Allah Təala necə dua etməyİmİzİ İstəyİr?


Allah Təala necə dua etməyİmİzİ İstəyİr?İslamın böyük Peyğəmbəri (s) Həzrət Muhəmməd (s) Cəbrayildən (ə) və Cəbrayil (ə) də Allah Təaladan nəql edir: \"Ey mənim bəndələrim! Hamınız yolunuzu azmısınız, məgər o kəslərdən başqa ki, onlara yol göstərmişəm. Ona görə Məndən hidayət istəyin ki, sizi hidayət edəm....


Peyğəmbərİn (s) nəhy etdİklərİ nədİr?


Peyğəmbərİn (s) nəhy etdİklərİ nədİr?Şeyx Səduq Peyğəmbərdən (s) rəvayət etmişdir ki, o həzrət (s) bir çox şeyləri nəhy etmişdir. Bu nəhylərin bəziləri məkruh, bəziləri də mühərrəmatlardır. Biz onların müəyyən qismini burada qeyd edirik:


ALLAH ZİKRİNİN MƏRTƏBƏLƏRİ HANSILARDIR?


ALLAH ZİKRİNİN MƏRTƏBƏLƏRİ HANSILARDIR?İnsanın qəlbi bir dərya kimidir. Zikr ona təsir edir. Bəzən zikr xırda bir daş kimi dəryaya düşməklə səthi bir dalğa yaradır və tez bir zamanda bu dalğa məhv olur. Bir çox zikr və ibadətlərimiz səthi dalğa kimidir. Qəlbimizin dərinliyi isə tamam başqadır....


Şeytanın övladları, onların adları və vəzİfələri nədİr?


Şeytanın övladları, onların adları və vəzİfələri nədİr?Şeytanın övladlarının adları və onların vəzifələri bunlardır:
1. Hanzəb: Namazda vəsvəsə verər. Təqibatın düzgün yerinə yetirilib-yetirilməməsində, sözlərin deyilib-deyilməməsində, rəkətlərin sayında və s.-də çaşdırmaq istəyər.


Kərbəla- Şəfalı torpaqdırmı?


Kərbəla- Şəfalı torpaqdırmı?Kərbəla torpağının şəfaverici xüsusiyyətləri isə hər dövrdə müşahidə olunmuş və günümüzdə də görünməkdədir. Hər cür xəstəliyi və çətinliyi olanlar, qorxu və dəhşət içində qalanlar bu türbətin möcüzələrini hiss etmişlər. Hüseyn (ə) türbətinin şəfa bəxş etməsi barəsində məsumlarımızdan nəql edilən bəzi hədislər.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter