Dəccal KİMDİR?


1. Nəzal b. Səbri deyir: \"Əli b. Əbi Talib (ə) bizə bir xütbə oxudu və Allaha həmd-səna edəndən sonra buyurdu: \"Ey camaat! Məni itirməzdən əvvəl istədiyinizi soruşun”. Həzrət bu cümələsini üç dəfə təkrar etdi. Bu zaman Əsbəğ b. Nubatə ayağa duraraq soruşdu: \"Ey möminlərin Əmiri, Dəccal kimdir?”


DÜNYA DOSTLUĞUNUN AXİRƏTƏ TƏSİRLƏRİ VARDIRMI?


İslami ayə və hədislərdə dostluq mövzusuna çox işarə edilmişdir. Onların bir hissəsi insanın bu dünyadakı dostluğunun Qiyamətə təsirindən bəhs edir. Bu hədislərdə deyilir: \"İnsan hər nəyi sevirsə və ona mehr göstərirsə, onunla məhşur olar. İstər ən sevimli və ya ən müqəddəs xilqət olsun, yəni Əhli-beyt (ə) olsun, istərsə də dəyərsiz daş-qaş olsun”.


Bİr dİlİn 40 günahı hansılardır?


İslam Peyğəmbəri (s) buyurur: Allah üçün ən yaxşı əməl dilə nəzarətdir. Adəm övladının çox günahı onun dilindəndir. Əgər insanlar bir şəxsin dilindən qorxarsa, həmin şəxs cəhənnəm əhlidir!..


Dünyanın məşhurları İmam Hüseynİ (ə) necə tanıyır?


Dünyanın məşhurları İmam Hüseynİ (ə) necə tanıyır?Salam və Salavat olsun sonuncu peyğəmbərimiz Məhəmməd (s.a.a.) Peyğəmbərə və onun Ailəsinə, Pak Əhli-Beytə (ə).
Allahın Salamı olsun İslam Yolunu gedənlərə və İslama Doğru gələnlərə...


SƏQƏLEYN HƏDİSİ bİZƏ NƏ DEYİR?


SƏQƏLEYN HƏDİSİ bİZƏ NƏ DEYİR?Salam və Salavat olsun sonuncu peyğəmbərimiz Məhəmməd (s.a.a.) Peyğəmbərə və onun Ailəsinə, Pak Əhli-Beytə (ə).
Allahın Salamı olsun İslam Yolunu gedənlərə və İslama Doğru gələnlərə...


“Allahın ərşİ” dedİkdə, nə başa düşülür?


“Allahın ərşİ” dedİkdə, nə başa düşülür?Çox təəsüf ki, bir çoxları Quranı dərk etmək istəyən zaman onun bir neçə yüz illik ömrünə baxmayaraq, həqiqi müəllimləri olan Peyğəmbərə (s) və İmamlara (ə) müraciət etməmişdilər. Onu dərk etmək üçün yanlış yollara getmişdilər. Ona görə də bəzi bəhslərdə süqut etmişdilər. Quran kəlmələrindən olan \"ərş”, \"Yədullah”, \"Liqaullah” haqqında da bu cürdür.


\"BƏDNƏZƏR\" HƏQİQƏTDİR YOXSA XÜRAFAT?


"BƏDNƏZƏR" HƏQİQƏTDİR YOXSA XÜRAFAT?Əql baxımından bədnəzər inkar olunmur, necə ki, bəzi muasir alimlər etiqad edirlər ki, gözdə olan gizli hipnoz qüvvəsi var və o qüvvənin vasitəsi ilə bir çox işləri yerinə yetirmək olar, həmçinin, çalışıb səy göstərməklə o qüvvənin imkan dairəsin genişlətmək mümkündür. Hipnoz vasitəsi ilə oyaq insani yatızdırmaq gözdə olan bu qüvvə vasitəsi ilə həyata keçirilir.


İnsan nə etməlİdİr kİ, mələklərlə bİrgə olsun?


İnsan nə etməlİdİr kİ, mələklərlə bİrgə olsun?Hər bir insanın həyatında müxtəlif arzuları vardır. Bu arzular içərisində mələkləri görmək və onlarla birgə yaşamaq arzusu da az deyildir. Bu mövzunu təsəvvür etməyin özü belə şirindir. Ancaq bəziləri üçün mələk dedikdə ölüm mələyi yada düşər və onlar ölümü xatırlayarlar. Başqa mələklərin varlığı onların heç zehninə də gəlməz. Ancaq bunu bilməliyik ki, hal-hazırda hər birimizi əhatə edən bir neçə mələk vardır.


Quranın Tövrat və İncillə FƏRLƏRİ NECƏDİR?


Quranın Tövrat və İncillə FƏRLƏRİ NECƏDİR?Quranın təkallahlıq, ilahi sifətlər, Peyğəmbər (s)-ın əzəmət və şəxsiyyəti haqda irəli sürdüyü mülahizələri dəfələrlə öncəki saylarımızda oxumusunuz. İndi isə Tövrat və İncilin bu haqda verdiyi məlumatları nəzərdən keçirməyinizi və sonra onu Quranla müqayisə etməyinizi tövsiyə edirik.


QURANDA HƏQİQİ NAMAZ QILANLAR NECƏ BƏYAN OLUNUR?


QURANDA HƏQİQİ NAMAZ QILANLAR NECƏ BƏYAN OLUNUR?Qurani-kərimin buyuruqlarına əsasən hər bir namaz qılan şəxs əsl namaz qılma səadətinə nail olmur. Əsl namaz qılan şəxslər bir çox əxlaqi dəyərləri özündə cəmləşdirən insanlardır. Belə olan halda, namazların Allah dərgahında qəbul olmasına səbəb olan, mö`minin həyat tərzini əvəz edən bu dəyərlərlə tanış olmaq zəruridir:
Təqva əhli namaz qılanlardır...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter