TəkAllahlığa imanı olan Asiyə hansı hadisədən sonra Firona etiraz edərək imanını aşkar etdi?!


Ağır və acı hadisələr müqabilində qəhrəmancasına dözüb səbir edən qadınlardan biri də Fir`onun həyat yoldaşı, Məzahimin qızı Həzrət Asiyədir. Allah-təala Qur`ani-Məciddə bu qadını mö`min şəxslər üçün məsəl çəkir və onun örnək kimi yad edir. \"Təhrim” surəsinin 11-ci ayəsində buyurulur: \"Allah iman gətirənlərə Fir`onun zövcəsini məsəl çəkir. Bir zaman o: \"Ey Rəbbim! Mənim üçün Cənnətdə bir ev tik. Məni Fir`ondan və onun əməlindən qurtar. Məni zalım qövmdən xilas et” demişdi”.


Bu qadın Fir`onun həyat yoldaşı olaraq sarayda, ləl-cəvahirat və bər-bəzək içində yaşasa da, heç vaxt bunlara aldanmadı. Xəlvətdə Musaya (ə) və Allaha iman gətirdi. Musanı (ə) uşaqlıq dövründə sudan götürdü və onu doğma anadan da yaxşı himayə etdi, heç vaxt qoymadı ki, ona bir zərər dəysin. Bu imanlı qadının o qədər dərin düşüncəsi və uzaqgörənliyi var idi ki, rəvayətlərə əsasən bir göz qırpımı qədərincə İlahi vəhyə kafir olmadı.[35] O, Allahpərəst bir partizan kimi imkanı olan qədər Musaya (ə) kömək edir və Fir`ona, onun əqidəsinə zərbə vururdu.

Hizbilin uşaqlarının və həyat yoldaşının ürəkyandırıcı hadisəsi baş verəndə Asiyə daha fəryadlarını boğazında boğmadı, ağzına sükut möhürü vura bilmədi. Fir`onun qarşısında durub qətiyyətlə dedi: \"Ey Fir`on! Nə vaxta qədər qəflət yuxusunda qalacaq və Allahın həqiqi bəndələrini yandıracaqsan?”
Fir`on dedi: \"Mənim allahlığıma sən də şəkk edirsənmi?”

Asiyə dedi: \"Mənim sənin allahlığına e`tiqadım var idi ki, bu gün də şəkk edəm? Mən Musanı (ə) Nil çayından götürdüyüm gündən onun peyğəmbərliyinə etiqadlı olmuşam. Buna görə də bacardığım qədər onu qorudum”.

Fir`on Asiyənin ağır cavabından elə narahat oldu ki, qəzəblə qışqırdı: \"Ey Asiyə! Səni elə öldürəcəm ki, indiyə kimi heç kəsi belə öldürməmişəm”.
Fir`onun əmri ilə Asiyanı yerə uzadıb əl-ayağını dörd mıxa bağladılar və sinəsinə böyük daş parçası qoydular. Belə bir vəziyyətdə ona dedi: \"Ey Asiyə! Musanın Allahına de ki, səni bu işgəncələrdən qurtarsın”.

Asiyə işgəncə altında çox narahat idi. Bu xəbər Musaya (ə) çatdı. Musa (ə) Allaha ərz etdi: \"Ya Rəbbim! Asiyə üçün can verməyi asanlaşdır”.

Qur`anın (\"Təhrim” surəsi, ayə 11) buyurduğuna əsasən, Asiyə deyirdi: \"Ey Rəbbim! Mənim üçün Cənnətdə bir ev tik. Məni Fir`ondan və onun zalım qövmündən xilas et”.
Allah Asiyənin məqamını onu göstərdi və ruhunu gücləndirdi. O, behişt ne`mətlərindən yeyir və içirdi. Asiyə bunları gördükdən sonra sevindi və göz yaşı təbəssümə döndü. Fir`on təəccüblə dedi: \"Həyat yoldaşım dəli olub. O belə bir vəziyyətdə gülür və boş yerə özünü ölümə verib!”
Asiyə dedi: \"And olsun Allaha! Dəli olmamışam. Əksinə, öz yerimi Cənnətdə görürəm”.


O, elə həmin halda Allahının görüşünə tələsdi və şəhid oldu. Asiyəyə qızmar günəş altında işgəncə veriləndə, mələklər sıraya düzülüb günəşin qabağında duraraq ona kölgə saldılar. O, Cənnətin ən yaxşı qadınları və tarixin dörd ən yaxşı nümunəvi, yə`ni Asiyə, Məryəm (ə), Xədicə (ə) və Fatimə (ə) kimi xanımlarından birinə çevrildi.
Bə`zi hədis kitablarına əsasən, Asiyə dünyada ən pis insanın həyat yoldaşı idi. O, fədakarlığı və səbirli olması nəticəsində elə bir məqama çatdı ki, axirətdə ən yaxşı insanın həyat yoldaşı olacaq.


Bu, dözümlü, səbirli, fədakar, dini himayə edən və Allah yolunun yolçusu olan qadının mükafatı idi.

Mənbə: \"İslamda qəhrəman qadınlar\" kitabı


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter